Trang Chính

Từ Meta
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Meta-Wiki

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cầu của các dự án trực thuộc và liên quan đến Wikimedia Foundation. Phạm vi thảo luận của Meta-Wiki là phối hợp và soạn tài liệu để lập kế hoạch và phân tích các hoạt động của Wikimedia trong tương lai.

Ngoài Meta-Wiki, một số wiki cộng đồng khác như Wikimedia OutreachWikimedia Strategy là các dự án chuyên ngành của Wikimedia. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra trên danh sách thư của Wikimedia (nhất là wikimedia-l, nằm trong nhóm WikimediaAnnounce), các kênh IRC trên freenode, wiki của các chi hội địa phương Wikimedia, và những trang khác.

Tin tức Yêu cầu

Tháng 11 2014

Wikimedia-logo.svg 21-23: Iberoconf 2014 took place in Buenos Aires.
Crystal filetypes.png 8:
(tiếng Anh) Request for comment: Global AbuseFilter
Wikimedia-logo.svg 6: Three Questions and Three Answers as Food for Thought About the Future of Wikipedia.

Tháng 10 2014

Crystal filetypes.png 24:
Crystal filetypes.png 19:
(tiếng Anh) Request for comment: Wikimedia genealogy project.
Crystal filetypes.png 13:
(tiếng Anh) Request for comment: Inactive Global bot accounts.

Tháng 8 2014

Wikimedia-logo.svg 20: Letter to Wikimedia Foundation: Superprotect and Media Viewer.
Crystal filetypes.png 20: Request for comment: On a scale of billions.
Wikimedia-logo.svg 19: Executive Director's "Working together" statement.
Crystal filetypes.png 19: Brainstorming: Community Engagement (Product)/Process ideas.
Crystal filetypes.png 10: Request for comment: Superprotect rights.
Wikimania.svg 8-10: Wikimania 2014 took place in London.
Crystal filetypes.png 7: Request for comments: Mission(s) policy.
For more news and information, see Wikimedia News and Goings-on.
Cộng đồng và liên lạc Các vấn đề cốt lõi và hợp tác
 » Babel, thảo luận về các vấn đề toàn cục.
 » Danh sách thưIRC.
 » Họp mặt.
 » Tòa đại sứ Wikimedia, liên lạc địa phương theo ngôn ngữ.
 » Diễn đàn Wikimedia, diễn đàn đa ngôn ngữ về các dự án.
 » Thành viên Wikimedia.
Wikimedia Foundation, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ hỗ trợ Wikimedia Foundation là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu các máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưng, và nhãn hiệu của tất cả những dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối các dự án khác nhau của Wikimedia.