Ελληνοποίηση του κώδικα Mediawiki/Ειδικό μεταφραστικό γλωσσάρι ορολογίας

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Όρος Αποδίδεται Προτάσεις
access φτάσετε σε
accessed προσπελαστεί
accessible προσβάσιμος
account λογαριασμός/λογαριασμός χρήστη
advanced search αναλυτική αναζήτηση σύνθετη αναζήτηση
authenticated επιβεβαιώθηκε/έχει επαληθευτεί
autoconfirmed αυτοεπιβεβαιωμένος
blacklisted στη μαύρη λίστα
blocked αποκλεισμένος/μπλοκαρισμένος/υποστεί φραγή/αποτραπεί/(είναι) σε φραγή/
αποκλειστεί με φραγή/φραγεί/φραγμένος/φράχθηκε/απομονώθηκε
φραγμένος
Browse περιήγηση
browser browser περιηγητής (;)
cache, cached cache/λανθάνουσα μνήμη
check ελέγξτε/δείτε/εξετάστε
checkbox κουτί επιλογής
CheckUser
client πρόγραμμα-πελάτη/client
Context αριθμός χαρακτήρων τα συμφραζόμενα (;)
confirmation επαλήθευση/επιβεβαίωση/ρυθμίσεις
cookies cookies
by default Εξ αρχής/προκαθορισμένο/προεπιλεγμένο προεπιλογή
domain domain
contribution συνεισφορά/προσθήκη
copyright(s) δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας/Πνευματικά Δικαιώματα/copyright
Delete διαγραφή Διαγραφή
Deleted διαγραφεί/διαγράφηκε/διαγράφτηκε/διεγραμμένος/διαγραμμένος/έχει διαγραφεί
deselected ατσεκάριστος αποεπιλεγμένος
diff, diffing εξωτερικού λογισμικού αντιπαραβολής/αντιπαραβολή
difference διαφορά
download μεταφόρτωση
edit επεξεργασία/τροποποίηση/αλλαγή/τίτλος (rc)/έκδοση επεξεργασία
edit box πλαίσιο επεξεργασίας
Edit conflict Σύγκρουση επεξεργασίας
edit summary σύνοψη επεξεργασίας
edit toolbar μπάρα εργαλείων επεξεργασίας
editor επεξεργαστής/συντάκτης συντάκτης/χρήστης
e-mail e-mail/Ειδοποίηση με e-mail/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/αλληλογραφία
αποστολή/αποστολή e-mail/μήνυμα/μήνυμα e-mail
email address διεύθυνση email/ηλεκτρονική διεύθυνση/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
extension επέκταση
Feed ροή δεδομένων/συνδρομή/περίληψη/feed/
file αρχείο/αρχείο πολυμέσων/εικόνα
floating πλανώμενα
form φόρμα
function λειτουργία/συνάρτηση (math)
global account καθολικός λογαριασμός
go πήγαινε/μετάβαση μετάβαση
headline τίτλος/επικεφαλίδα
History ιστορικό Ιστορικό
hook
intended blockee Προοριζόμενη φραγή
inter-wiki διαγλωσσικός/δια-wiki
IP διεύθυνση IP/IP διεύθυνση/IP συντάκτη
link σύνδεσμος/σύνδεση/αναφορά
locked κλειδωμένο/έχει κλειδωθεί κλειδωμένο
log αρχείο/μητρώο/Καταγραφές γεγονότων/αρχεία καταγραφών
log out έξοδος/έξοδος χρήστη/αποσύνδεση
login είσοδος/σύνδεση/κωδικός πρόσβασης (διατήρηση του)
Main Page Αρχική σελίδα Κύρια Σελίδα
media πολυμέσα/εικόνες
migrate
minor edit μικρή τροποποίηση/μικρής σημασίας επεξεργασία
namespace τομέας/περιοχή/περιοχή ονόματος
note
oversight παραδρομή
page σελίδα/άρθρο
parse ανάλυση του όρου
password κωδικός/κωδικός πρόσβασης
patrol(led) περιπολία/παρακολούθηση/υπό παρακολούθηση/υπό περιπολία/ελεγμένος
permission δικαίωμα/άδεια/επιτρέπεται
preview προεπισκόπηση
privacy policy πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
project wiki/σύστημα
project site
Protect προστασία/κλείδωμα
Proxy διακομιστής/proxy
Pump Αγορά Φόρουμ/Χώρος συζήτησης/Χώρος συζητήσεων κοινότητας
query αίτημα/ερώτηση
radio button κουμπί επιλογής
random page τυχαία σελίδα
rated βαθμολογήθηκε
raw πρωτογενής/πηγαίος/απλός/raw/ακατέργαστος
refresh ανανέωση
register(ed) εγγεγραμμένος
release(d) δημοσιεύεται
reload ξαναφορτώστε
reset επαναφορά
restore επαναφορά
revert επαναφορά/αναστροφή
revision έκδοση/αναθεώρηση
review(ed) αναθεώρηση (αναθεωρημένος) θεώρηση, επιθεώρηση
reviewer επανεξεταστής
rollback επαναφορά/αναίρεση ακύρωση (;)
script script σενάριο εντολών
section ενότητα/τμήμα
selected επιλεγμένη/έχει επιλεγεί
semi-protected ημιπροστατευμένη
server διακομιστής/εξυπηρετητής
SITENAME ιστοχώρος/ιστότοπος/wiki
sitenotice ανακοίνωση/ειδοποίηση του ιστότοπου
skin οπτική οργάνωση
spam spam
Special page ειδική σελίδα/σελίδα λειτουργιών Ειδική σελίδα
statistics στατιστικές στατιστικά
submit ανάρτηση
syntax highlighting συντακτικό μαρκάρισμα επισήμανση σύνταξης/συντακτικού
Talk συζητήσεις/συζήτηση χρήστη Συζήτηση
Talk page συζήτηση σελίδας χρήστη/σελίδα συζήτησης/συζήτηση/
σελίδα \"συζήτηση\"/σελίδα συζητήσεων
Σελίδα συζήτησης
toolbar μπάρα εργαλείων μπάρα εργαλείων
unblock άρση φραγής/τερμάτισε τη φραγή
uncheck αποεπιλέξετε/αφαιρέσει τη σημείωση
Uncategorized αταξινόμητος/ακατηγοριοποίητος/μη κατηγοριοποιημένος
undo αναίρεση/αναστροφή
unified account ενοποιημένος λογαριασμός
unified login
unmerge Ακύρωση συγχώνευσης
Unprotect άρση προστασίας Αφαίρεση προστασίας (;)
upload φόρτωση/επιφόρτωση/ανέβασμα
user ID Αριθμός αναγνώρισης χρήστη
username Όνομα χρήστη/χρήστης (1)
user page σελίδα χρήστη/προσωπική σελίδα
userpage, my Η προσωπική μου σελίδα στο Wiκi
verify επιβεβαιώστε επιβεβαίωση
view επίσκεψη/δείτε/εμφανίσετε προβολή
watchlist λίστα παρακολούθησης
website ιστοχώρος
wiki wiki/εφαρμογή
write access παρέμβαση στο κείμενο/πρόσβαση σε επεξεργασία