Ελληνοποίηση του κώδικα Mediawiki/Κανόνες και οδηγίες

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Θέματα για διερεύνηση:

 • Πως απευθύνεται ο χρήστης στο σύστημα;
Παραδείγματα:
 • Add pages I edit to my watchlist = Προσθήκη των σελίδων που επεξεργάζεστε στη λίστα παρακολούθησης. (tog-watchdefault)
 • Add pages I move to my watchlist = Πρόσθεσε τις σελίδες που μετακινώ στη λίστα παρακολούθησής μου (tog-watchmoves )

Ο χρήστης χρησιμοποιεί προστακτική προς το σύστημα; Διάγραψε, πρόβαλε, άνοιξε κλπ; Ή χρησιμοποιείται το ουδέτερο "προβολή" "άνοιγμα", "διαγραφή" κλπ; Είναι η "λίστα παρακολούθησης" ή η "λίστα παρακολούθησής μου; Αλλού μεταφράζεται ως "λίστα παρακολούθησής σας"

 • Πως απευθύνεται το σύστημα στο χρήστη;
Παραδείγματα:
 • Retype password: = Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό (yourpasswordagain)
 • Jump to: = Μετάβαση σε: (jumpto)
 • Create this page = Δημιουργήστε αυτή τη σελίδα (create-this-page)
 • Delete this page = Διαγραφή αυτής της σελίδας (deletethispage)

Το ίδιο με παραπάνω. Προστακτική προς το χρήστη ή απλά "πληκτρολόγηση" μετάβαση" κλπ;


 • Revision history = Ιστορικό εκδόσεων (history-feed-title)
 • Revision history for this page on the wiki = Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki (history-feed-description)
 • View user page = Εμφάνιση σελίδας χρήστη (userpage)
 • View message page = Προβολή σελίδας μηνύματος (mediawikipage)

Ο ίδιος όρος μεταφράζεται με δυο διαφορετικούς τρόπους (revision=έκδοση/αναθεώρηση, view=εμφάνιση/προβολή)


 • please go back and upload this file under a new name. = παρακαλώ πηγαίνετε πίσω και επιφορτώστε αυτό το αρχείο υπό ένα νέο όνομα. (fileexists-forbidden)
 • Please check the file and upload again. = Παρακαλούμε ελέγξτε το και ξαναδοκιμάστε να το ανεβάσετε. (uploadcorrupt)

Το σύστημα μιλά στον ενικό ή τον πληθυντικό; (κατά τη γνώμη μου το δεύτερο οπωσδήποτε).

Ακόμα, μήπως θα ήταν καλό να αποφευχθούν κάπως αρχαίζουσες εκφράσεις (π.χ. "με ένα νέο όνομα" αντί για "υπό ένα νέο όνομα", "με επιτυχία" αντί για "επιτυχώς")

Σημειώστε επίσης ότι η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί πολλές φορές αόριστο άρθρο (a, ένας-μια-ένα) που μερικές φορές δεν χρειάζεται. π.χ. εδώ αρκεί "με νέο όνομα" αντί για "με ένα νέο όνομα"

Υβρίδιο:

 • Track the most recent changes to the wiki on this page. = Παρακολουθείστε σε αυτή τη σελίδα τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο Wiki. (recentchangestext )
 • Track the most recent changes to the wiki in this feed. = Παρακολούθησε τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο wiki σε αυτή την περίληψη. (recentchanges-feed-description)

Εδώ η εντολή απευθύνεται προς το σύστημα (;) αλλά το μήνυμα μεταφράζεται και κατ' αυτό τον τρόπο αλλά και σαν να απευθύνεται το σύστημα στο χρήστη

Υπάρχει ανάγκη μη παρέκκλισης από το αρχικό κείμενο;

 • Your account has been created. Do not forget to change your Meta preferences. = Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να εξατομικεύσετε το Meta σύμφωνα με τις ανάγκες σας μέσα από το σύνδεσμο Προτιμήσεις. (welcomecreation)
 • Your account has been created. Do not forget to change your Meta preferences. = Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί. Μην ξεχάσετε να αλλάξετε/ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για το Meta (μέσα από το σύνδεσμο Προτιμήσεις). (welcomecreation)

Η παρέκκλιση από το αρχικό κείμενο του μηνύματος εμπεριέχει τον κίνδυνο να χαθεί το νόημα. Χρησιμοποιήστε επιπλέον κείμενο μόνο όταν είναι αδύνατο να αποδοθεί το νόημα διαφορετικά