Ελληνοποίηση του κώδικα Mediawiki/Τρέχουσες υποθέσεις

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Μεταφράσεις για το κεντρικό μήνυμα (εκστρατεία οικονομικής υποστήριξης 2008)[edit]

Explanation: for each message string, 
en:  the original message for translation (except that it had "Wikipedia", not {{SITENAME}})
el(1): the original translated message (except that it had "Wikipedia", not {{SITENAME}})
el(2): the updated translation live now
the following messages: one for each project, as they should read if we could have proper localization.

en:{{SITENAME}} is a non-profit project: please donate today.
el(1):Η {{SITENAME}} είναι μη κερδοσκοπικό εγχείρημα: παρακαλούμε, κάνετε μια δωρεά σήμερα.
el(2):{{SITENAME}} - ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα: παρακαλούμε, κάνετε μια δωρεά σήμερα.
{{#switch:{{lc:{{SITENAME}}}}|βικιπαίδεια=Η {{SITENAME}}|βικιβιβλία=Τα {{SITENAME}}|βικιεπιστήμιο=Το {{SITENAME}}|βικιλεξικό=Το {{SITENAME}}|βικιθήκη=Η {{SITENAME}}|βικιφθέγματα=Τα {{SITENAME}}|#default=Το {{SITENAME}}}} είναι μη κερδοσκοπικό εγχείρημα: παρακαλούμε, κάνετε μια δωρεά σήμερα.

en:{{SITENAME}} is there when you need it — now it needs you.
el(1):Η {{SITENAME}} είναι εκεί όταν την χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
el(2):Η Βικιπαίδεια είναι εκεί όταν την χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
{{#switch:{{lc:{{SITENAME}}}}
|βικιπαίδεια=Η {{SITENAME}} είναι εκεί όταν τη χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
|βικιβιβλία=Τα {{SITENAME}} είναι εκεί όταν τα χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζονται εσάς.
|βικιεπιστήμιο)=Το {{SITENAME}} είναι εκεί όταν το χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
|βικιλεξικό)=Το {{SITENAME}} είναι εκεί όταν το χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
|βικιθήκη)=Η {{SITENAME}} είναι εκεί όταν τη χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
|βικιφθέγματα)=Τα {{SITENAME}} είναι εκεί όταν τα χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζονται εσάς.
|#default=Το {{SITENAME}} είναι εκεί όταν το χρειάζεστε -- τώρα, χρειάζεται εσάς.
}}

en:{{SITENAME}} relies on your donations: please give today.  
el(1):Η {{SITENAME}} βασίζεται στις δωρεές σας: παρακαλούμε κάνετε μια σήμερα.
el(2):Το εγχείρημα {{SITENAME}} βασίζεται στις δωρεές σας: παρακαλούμε κάνετε μια σήμερα.
{{#switch:{{lc:{{SITENAME}}}}
|βικιπαίδεια=Η {{SITENAME}} βασίζεται
|βικιβιβλία=Τα {{SITENAME}} βασίζονται
|βικιεπιστήμιο=Το {{SITENAME}} βασίζεται
|βικιλεξικό=Το {{SITENAME}} βασίζεται
|βικιθήκη=Η {{SITENAME}} βασίζεται
|βικιφθέγματα=Τα {{SITENAME}} βασίζονται
|#default=Το {{SITENAME}}}} βασίζεται}} στις δωρεές σας: παρακαλούμε κάνετε μια σήμερα.

en:{{SITENAME}}: Making Life Easier.   
el(1):{{SITENAME}}: Κάνει τη Ζωή Ευκολότερη.
el(2):Τα έργα του Ιδρύματος Wikimedia κάνουν τη ζωή ευκολότερη.
{{#switch:{{lc:{{SITENAME}}}}
|βικιπαίδεια={{SITENAME}}: Κάνει
|βικιβιβλία={{SITENAME}}: Κάνουν
|βικιεπιστήμιο={{SITENAME}}: Κάνει
|βικιλεξικό={{SITENAME}}: Κάνει
|βικιθήκη={{SITENAME}}: Κάνει
|βικιφθέγματα={{SITENAME}}: Κάνουν
|#default={{SITENAME}}: Κάνει}} τη Ζωή Ευκολότερη.

(παντού)
en:Support {{SITENAME}}: a non-profit project.   
el(1):Υποστηρίξτε τη {{SITENAME}}, ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα.
el(2):{{SITENAME}}: υποστηρίξτε ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα

Υποστηρίξτε {{#switch:{{lc:{{SITENAME}}}}
|βικιπαίδεια=τη {{SITENAME}}
|βικιβιβλία=τα {{SITENAME}}
|βικιεπιστήμιο=το {{SITENAME}}
|βικιλεξικό=το {{SITENAME}}
|βικιθήκη=τη {{SITENAME}}
|βικιφθέγματα=τα {{SITENAME}}
|#default=το {{SITENAME}}}}, ένα μη κερδοσκοπικό εγχείρημα.