اول صفحه

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

(mazeroni & gilaki Main Page of Meta)


خوش بمونی ... خوش بؤمأين

  • گت ِ ويکی ات تا گيلکی , مازرونی نوسخه هسه ، ويکی‌مديا جه که چن‌تا پروژه از جومله مازرونی ویکی‌پدیا دانش‌نامه وجود دأنه.
  • پيل ِ ويکی يه‌ته گيلکی , مازرونی نوسخه ايسه، ويکی‌مديا جی کی اين ِ مئن، چن‌ته پروژه از جومله گيلکی ویکی‌پدیا دانش‌نامه وجود دأنه.

باخی زبانؤن کی ويکی مئن دره[edit]

ويکی پروژه‌ئن[edit]

ویکی‌واژه
اصطلاحات و واژه‌ئنه يه‌ته جيگا جوما کونين.
ویکی‌نوسخه
هرچی متن و سند و کيتاب دأنين، ايره جوما کونين.
ویکی‌پدیا
پيل ِ دانشنامه، کی هرکسی تؤنه اونه کم و زيادا کونه.
ویکی‌بگوته
يه‌ته مجموعه، بگوته گبؤن و نقل‌قولؤن ِ واسی.
ویکی‌بنويشته
هرچی متن و بنويشته سوراغ دأنين، ايره جوما کونيد.
ویکی‌گونه
راهنمای گونه‌های زیستی
ویکی‌گوزارش
خبر و گوزارش
ویکی‌انبار
انبار پرونده‌های چندرسانه‌ای عمومی