ထာꩻသွုပ်ရွဲးကောႏမတီႏ/ပွုမ်ႏပမ်ႏမဲက်သေ့ဖိုင်ႏ/ AffCom အတာႏ နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻဖိုင်ႏအတာႏ ထာꩻရိုꩻဟဲ့ꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ - လာဇွန် 2021

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Affiliations Committee (AffCom) logo

This is an update from the Wikimedia Affiliations Committee. Translations are available.

This is a final Call for Candidates for the June 2021 Affiliations Committee election.

If you are interested in running, please post your application and follow all four steps on the nomination page by 30 June 2021 23:59 hours UTC.

If you know somebody you think may be interested, please share this with them and encourage them to consider it. If you have any questions about this process or the requirements, please email affcom@wikimedia.org before the application deadline or reach out to any of the current members.

On behalf of the AffCom elections committee,

--- FULBERT (talk) 14:37, 22 June 2021 (UTC)[reply]