Jump to content

Amical Wikimedia/Financial Reports/2010

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2010 - RESUM
SALDO ANTERIOR 1.208,01 €
COBRAMENTS TOTALS 7.169,28 €
PAGAMENTS TOTALS 7.836,98 €
Saldo disponible a 1/01/2011 540,31 €
SALDO COMPTE CORRENT CATALUNYA CAIXA 01/01/2011 316,46 €
SALDO COMPTE PAYPAL 01/01/2011 223,85 €


ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2010
Cobraments per concepte
QUOTES SOCIS 1.502,00 €
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE VIQUIBALEAR 4.000,00 €
DONACIONS 142,03 €
DONACIONS PLACA JORDI COLL 95,55 €
VENDA LLIBRE VIQUIPÈDIA 476,30 €
CONFERÈNCIES 430,00 €
CRECUPERACIÓ AJUTS GLAM Wiki 265,00 €
BONIFICACIÓ COMISSIONS CATALUNYA CAIXA 258,21 €
INTERESSOS 0,19 €
Total Cobraments 7.169,28 €
ESTAT DE COMPTES AMICAL VIQUIPÈDIA 2010
Pagaments per concepte
PREMIS I VIATGES VIQUIBALEAR 2.791,72 €
EDICIÓ LLIBRES I FULLETONS 1.771,90
DESPESES CONSTITUCIÓ AMICAL VIQUIPÈDIA 820,00 €
DESPESES GESTORIA 332,16 €
AJUTS VIATGE VIQUIMANIA 2010 1.125,00 €
AJUTS VIATGE GLAM Wiki 2010 265,00 €
HOSTATGE I DOMINIS 166,30 €
VIATGE BILBAO VIQUIMEDIA ESPANYA 114,50 €
PLACA HONORÍFICA JORDI COLL 100,65 €
COMISSIONS CATCAIXA 306,97 €
COMISSIONS PAYPAL 11,65 €
SEGELL ASSOCIACIÓ 23,10 €
IMPOSTOS (IVA + IRPF) 8,03 €
Total pagaments 7.836,98 €