Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2004/FAQ/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Other languages:
2004 board elections
Translation


Valet är över. Man kan se resultatet på Valresultat 2004. FAQ för valet 2005 finns på val-FAQ 2005.

Många av svaren i denna FAQ bygger på vad valförrättarna 2004 enats om vid detta första val till Wikipediastyrelsen. Eftersom styrelsen själv fortfarande är i sin tidiga utveckling, kommer många av riktlinjerna kring de två valda ledamöternas roller att tas upp till behandling då styrelsen har sitt första sammanträde.

Valet[edit]

I det här valet röstar vi fram två ledamöter från alla Wikimediaprojekten för att ingå i stiftelsens styrelse. Det är nödvändigt för stiftelsen att det organ som ansvarar för alla de olika projekten bibehåller sin status som en frivillig organisation (charitable organization).

F: Vilka är styrelsens ansvarsområden?[edit]

S: Styrelsen ansvarar för driften av Wikimediastiftelsen. Den beslutar hur medel ska användas och hur information om Wikimediastiftelsen ska föras ut till allmänheten. Den har också det slutliga avgörandet vad gäller Wikimediaprojekt, men styrelsens roll är inte att leda utan snarare att övervaka de skilda autonoma projekten och säkerställa att de löper utan problem.

F: Hur många ledamöter består styrelsen av?[edit]

S: Styrelsen kommer att ha fem ledamöter:

  1. Jimbo Wales: styrelseordförande och grundare av Wikipedia och Wikimediastiftelsen. Han är den enda ledamoten som sitter på livstid.
  2. Michael Davis: tillsatt av Jimbo Wales.
  3. Tim Shell: tillsatt av Jimbo Wales.
  4. Contributing Active Member Representative (representant för aktiva bidragare): ska väljas.
  5. Volunteer User Representative (representant för frivilliga användare): ska väljas.

F: Vad exakt skiljer "representant för aktiva bidragare" och "representant för frivilliga användare"?[edit]

S: En "representant för aktiva bidragare" väljs endast av dem som betalar avgifter till Wikimediastiftelsen. Den personen företräder de betalande medlemmarnas intressen. En "representant för frivilliga användare" väljs av alla användare på alla Wikimediastiftelsens projekt och företräder deras intressen. Detta gör att betalande medlemmar har två röster.

Som läget är i maj 2004 har inte betalningssystemet trätt i kraft inför det första styrelsevalet. Alla som är röstberättigade för därmed rösta både på "representant för aktiva bidragare" och på "representant för frivilliga användare". (I framtiden kan detta ändras för att återspegla betalande och icke betalande användare.)

F: Vilket ansvar kommer dessa två representanter att ha?[edit]

S: Det uttalade ansvarsområdet för vardera representanten är ännu inte fastställt (se emellertid nedan beträffande några framtida skillnader). Eftersom ett avgiftssystem ännu inte är infört, får alla röstberättigade rösta på båda posterna.

F: Om jag skulle ställa upp, vilken post skulle jag kandidera för?[edit]

S: Det är helt och hållet upp till dig själv. "Representanten för aktiva bidragare" kommer att ansvara för den medlemmar som beslutat sig för att betala avgift och möjligtvis genom att ta ansvar under en längre tid för att understöda något eller alla projekt. "Representanten för aktiva bidragare" kommer att få ansvar för att leda diskussionerna där det ska bestämmas vilka avgifterna ska vara, att organisera bidragarna som grupp och föra deras talan i styrelsen. Kandidater till denna post bör vara beredda att vara avgiftsbetalande själva när väl ett sådant system kommer igång. "Representanten för frivilliga användare" företräder samtliga användare, både namngivna och anonyma, som deltar i Wikimediaprojekt men av något skäl inte blir medlem i stiftelsen. Den ska vara den som vem som helst som snubblar över ett Wikimediaprojekt kan vända sig till med något som denne vill framföra till styrelsen.

F: Kommer aktiva bidragsgivare att kunna rösta också på representant för frivilliga användare även i fortsättningen?[edit]

S: Ja. Genom att betala avgift och bli medlem i stiftelsen kommer de att kunna rösta på båda representanterna. Frivilliga användare som inte betalar avgift för bara en röst.

F: Är det rättvist?[edit]

S: Ja, vi tycker det. Genom att betala avgift visar de ett visst ansvarstagande för stiftelsen. Naturligtvis är det inte så för att förringa dem som inte kan betala avgift av något av många tänkbara skäl. Representanten för aktiva bidragare förväntas ansvara för dessa användare i det enskilda fallet liksom för att bestämma avgiften.

F: Vem kan kandidera?[edit]

S: I det här valet är kraven på kandidaterna små. Vem som helst kan ställa upp så länge de uppfyller de juridiska kraven på den som sitter i en styrelse för en välgörenhetsorganisation (charitable organization). De måste vara beredda att avslöja sin identitet för röstarna, de måste vara myndiga (18 år eller äldre), och de får inte ha varit straffade för ett urbota brott. Alla kandidater måste intyga detta för minst en valförrättare innan röstningen startar. Alla kandidater måste meddela sitt riktiga namn och ungefärliga ort (stad, stat) i anmälan.

F: Hur ansöker man om att ställa upp?[edit]

S: ???

F: Vem kan rösta?[edit]

S: Alla som deltagit i något Wikimediaprojekt i minst tre månader eller om de har sysopstatus på något Wikimediaprojekt som är mindre än tre månader gammalt. Det finns ingen åldersgräns för att rösta.

Alla röstberättigade får rösta både på "representant för aktiva bidragare" och "representant för frivilliga användare". (I framtiden kan detta komma att ändras för att återspegla betalande och icke betalande användare.)

Röstningsförfarandet[edit]

F: När äger valet rum?[edit]

S: ???

F: Kommer valet att vara hemligt?[edit]

S: Själva rösterna kommer att vara hemliga. Ingen utom User:Imran och User:Danny kan ta reda på vem du röstat på, och vi kommer bara att göra det om röster måste underkännas. Å andra sidan kommer det att vara offentligt att du röstat, om du gjort det. Detta är ett skydd för dig mot marionetter och andra försök att rösta mer än en gång. Genom att granska listorna kan alla väljare överklaga en röst.

F: Vem kan rösta på vilken post?[edit]

S: Alla röstberättigade kan rösta på båda posterna i detta val.

F: Kan kandidaterna rösta?[edit]

S: Kandidaterna kan rösta, och för rösta på sig själva om de i övrigt uppfyller ovanstående krav.

F: Kommer den som vet sig vara oåtkomlig under valperioden på två veckor att kunna rösta på förhand??[edit]

S: Detta kommer att avgöras I varje enskilt fall. Om du vill ha en valsedel för frånvarande var god meddela oss på WikiElections AT aol DOT com.

F: Är det en röst per användare eller en röst per konto?[edit]

S: Det är en röst per användare.

Mer information om val i Wikimediastiftelsen kommer.

F: Vart går jag för att rösta?[edit]

S: Du kommer att kunna rösta på sidan Special:Boardvote på en wikipedia där du haft konto tillräckligt länge. För att hitta länken till röstningssidan på din wikipedia se Election_FAQ/Voting_links.

F: Vilket sammanräkningssystem kommer att användas?[edit]

Blir det proportionellt val, "first past the post" eller något annat?

F: Kommer röstningstiden att förlängas? Röstningen kan fördröjas av att datorerna inte är igång.[edit]