ප්‍රවර්ගය: 2015 දී අනුමත කළ අනුබද්ධ කිරීම් කමිටුවේ යෝජනාවන්

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Category:Affiliations committee resolutions approved in 2015 and the translation is 100% complete.

Subcategories

This category has only the following subcategory.

A

Pages in category "ප්‍රවර්ගය: 2015 දී අනුමත කළ අනුබද්ධ කිරීම් කමිටුවේ යෝජනාවන්"

This category contains only the following page.