Category:User ta

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
{{#babel:ta-0}}
{{#babel:ta-1}}
{{#babel:ta-2}}
{{#babel:ta-3}}
{{#babel:ta-4}}
{{#babel:ta-5}}
{{#babel:ta-N}}
User language
ta-0 இந்தப் பயனர் தமிழில் பயிற்சி இல்லாதவர் (அல்லது கடினப்பாடுகளுடன் விளங்கிக் கொள்ளகிறார்).
ta-1 இந்தப் பயனர் தமிழில் அடிப்படை அறிவைக் கொண்டவர்.
ta-2 இந்தப் பயனர் தமிழில் இடைநிலை அறிவைக் கொண்டவர்.
ta-3 இந்தப் பயனர் தமிழில் மேம்பட்ட அறிவைக் கொண்டவர்.
ta-N இந்தப் பயனர் தமிழில் தாய்மொழி அறிவைக் கொண்டவர்.
Users by language

» 0 1 2 3 4 5 N