Jump to content

Topluluk Kapasitesi Geliştirme/Ortaklıklar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Community Capacity Development/Partnerships and the translation is 93% complete.


Bu sayfanın kısa özeti: Wikimedia-dışı kurumlar ile ortaklıklar planlamak ve gerçekleştirmeye ilişkin topluluk kapasitesi oluşturmada karşılaşılan güçlükler ve olası yaklaşımların tartışılması


Kapsam

"Ortaklıklar" Wikimedia misyonunu ilerlemek için Wikimedia-dışı kurumlar ve kişilerle kurulan her türlü ilişkiyi içerir. Kurumlarla ortaklık daha yaygın olsa da kendi telifli içeriklerini bağışlayan kişilerle (ör. yazarlar, fotoğrafçılar) veya misyona başka türlü katkı veren (ör. Wikimedia etkinlikleri için yer sağlama; Wikimedia gönüllülerine profesyonel eğitim sunma) kişilerle ortaklıklar da bu kapsamdadır.

Zorluklar

 • Farkındalık eksikliği veya Wikimedia projelerine dair olumsuz algı: Ortaklık kurmadaki en büyük engellerden biri ortağın Wikimedia projelerine aşina olmaması veya yanlış bilgilere dayanan olumsuz önyargılara sahip olmasıdır. Bu durumda bu engeli aşmak için olası ortaklarla ön görüşmeler yapıldığından ortaklara ulaşma zor veya çok zaman alıcı olabilir.
 • Olası ortakları belirleme ve ortak olma isteği oluşturma:Bazı topluluklar belirli bir amaca yönelik (ör: içerik bağışı) ortaklar belirlerken kimileri de temel ilişkileri kurmak üzere ortak ararlar (ör. güvenilirlik kazanmak için bir kamu kuruluşu ile çalışmak). Niyete bağlı olarak pek çok muhtemel ortak var olabilir ve sadece en iyi ortağı değil, projeye en uygun ortağı belirlemek de zaman alıcı olabilir. Ortağın belirli çıkarlarını veya ilgili girişimlerini anlamak için olduğu kadar uyumu yakalamak için de çok sayıda birebir görüşme gerekebilir.
 • Planlama& uygulama:
  • Gerek kültürel yönden gerekse lojistik yönden beklentileri uygun biçimde ayarlamak güç olabilir. Ortaklar son noktada Wikimedia projelerinin işleyiş ve yönetiliş şekli konusunda rahat olmalı (örneğin başka bir ülkeden birisi bağışladığını fotoğrafı yetersiz telif bilgisi nedeniyle silebilir). Dahası, ortaklar wiki'deki işleyişin "eninde sonunda olur" doğallığındaki anlayışından farklı olarak daha geleneksel bir proje yönetimi terminolojisi (ör. "bütçeler", "mutabakat protokolleri") ve disiplini (ör. zaman tabloları, teslim tarihleri) beklentisi içinde olabilir.
  • Olası ortaklarımız hakkında bilgimizi arttırmak başarılı bir ortaklık için şarttır. Ortakların kendi kelime dağarcıkları (kendi misyonlarını, amaçlarını, araçlarını ve zorluklarını nasıl algıladıklarına dair) ve ortaklarını dilini ve modellerini öğrenmek için yeterli çaba gösterilmezse bazen bir ortaklık görüşmesinde iletişim kurmak zor olabilir. Tıpkı ortakların bizim topluluk normlarımızı yabancı bulması veya anlamakta zorlanması ve onlardan bir başka anlayış kazanmada yararlanması gibi bizim de olası ortakların normlarını ve yaklaşımlarını öğrenmemiz son derece faydalıdır. Ne var ki bunu yapmak zaman ve sabır ister ve bunun için genellikle atlanır.

Olası yaklaşımlar

 • Temel ilke ve koşulları" belirlemek: Bu, iyi bir ortağın (örneğin benzer bir misyonu olan) ve iyi bir ortaklığın (örneğin makul bir şekilde şeffaf olan, topluluk desteğine sahip veya her iki organizasyonun da seslerinin eşit olduğu) niteliklerini belirleyen bir dizi ilkedir. Dahası, bu esaslar bir kurumun (veya kişinin) ne durumda bir ortak "olamayacağını" da (örneğin misyonu çatışan bir kurum) belirlemelidir.
 • Doğru ortaklık modelini seçmek: Bir ortağın katılımı veya katkısı bir dizi faktöre bağlı olabilir; örneğin;
  • Ortağın türü ve hedefleri veya misyonu. Bu, özellikle kurumlarla ortaklıkta önemli olsa da olası "kişisel" ortakların hedeflerini ve motivasyonlarını anlamak da aynı derecede önemlidir.
  • Ortağın kendi iç kapasitesi, ör. ortağın çalışanlarının veya gönüllülerinin katkı sağlamak istediği saat sayısı. Bu kapasite ortağın planlanan herhangi bir projedeki düşük seviyede temaslı katlımdan (ör. bir etkinlik için mekan bağışlamak) yüksek seviyede katılıma (proje için bir kişi vermek) katılım seviyesini belirleyecektir.
  • Ortağın ilgisi ve mevcut girişimleri. Bu ilgi ve girişimlerle uyumlu projeler oluşturmak ortaklık için iyi bir başlangıç noktası olabilir.
 • Bir ortakla ilişki kurup çalışmak için açık bir sürece sahip olmak: Her ortaklığın spesifik proje veya konu ne olursa olsun ortak bileşenleri olacaktır. Bazı bileşenler şunlar olabilir:
  • Bir ortak seçmek ve ortaklık için fırsatları değerlendirmek
  • Tüm tarafların gereksinim duyduğu katılımı belirlemek (topluluk/gönüllüler dahil)
  • Temel paydaşları devreye sokmak, girdi toplamak ve stratejik veya proje planı hazırlamak
  • Bir ortaklık anlaşması taslağı hazırlayıp sonlandırmak (gayriresmî veya resmî)
  • Gönüllülerin, katılımcıların vb.'nin koordine edilmesi de dahil olmak üzere ortaklığı uygulamak
  • Geribildirimleri, sonuçları ve öğrenilenleri toplayıp belgelemek; hedeflere göre başarıyı değelendirmek
  • Topluluk ve paydaşlar ile iletişim
  • Ortaklığı yinelemek veya sonlandırmak

Olası bir kapasite geliştirme projesi taslağı

Zorluklar
Bir ortaklık oluşturma ile ilgili adımlarda deneyim veya güven eksikliği
Hedef
Yerel bir ortakla topluluk tarafından onaylanmış bir ortaklığı araştırıp gerçekleştirmek.
Ana adımlar
 1. Araştırılan ortaklık türünü tespit için topluluk çıkarını belirleme
 2. Olası ortakları belirleme
 3. İyi uygulamalardan sonra ortaklık görüşüp planlamak (Aşağıdaki kaynaklara bakınız)
 4. Önerilen ortaklık için topluluk desteğini sağlamak
 5. Topluluk desteğini alıp ortaklığı uygulamak
 6. Ortaklığı değerlendirmek
Takvim
6-12 ay
Araçlar ve kaynaklar
Ortak, proje ve değerlendirme planlamada Wikimedia Vakfı mentorluğu; Vakıf iletişim desteği
Değerlendirme
Süreci ve sonuçları ile topluluk onayı ile gerçekleştirilen ortaklık. Ayrıca, ortaklık topluluk tarafından onaylanan ölçütlere göre planda belirtilen süreç ve sonuç hedeflerini karşılar.

Kaynaklar

Aşağıda sınırlı bir kaynak listesi bulunmaktadır. Lütfen faydalı bulduğunuz kaynakları ekleyiniz ya da listeyi zenginleştirmeye yardımcı olunuz!

Öğrenme Desenleri

Aşağıda bu konudaki bir öğrenme deseni örneği bulunur. Konuya ilişkin başka öğrenme desenleri için Öğrenme deseni kütüphanesine bakınız.

Vaka çalışmaları

 • (none yet)

Fikirlerinizi ekleyin

References


Interested communities

The Wikimedia Foundation is interested in assisting interested communities in developing partnership-building capacities, for instance through mentorship, project and evaluation design, or funding for local training.


Sign up below if you are interested in implementing this in your local community: