Utsegn om informasjonskapslar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Cookie statement and the translation is 99% complete.

Other languages:
العربية • ‎башҡортса • ‎български • ‎català • ‎dansk • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎فارسی • ‎français • ‎עברית • ‎magyar • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Ligure • ‎norsk bokmål • ‎norsk nynorsk • ‎português • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎удмурт

Please note that the original version of this document is the English version on the Foundation Wiki. In the event of any differences in content, meaning, or interpretation between this document and the Foundation Wiki document, the English version on the Foundation Wiki takes precedence.

Velkomen!

Som det fremgår av vår Personvernsfråsegn, så trur Wikimedia sterkt på våra verdiar for personvern og innsyn. For å få til det har vi laga Utsegn om informasjonskapslar som ein klår referansemanual om bruk av informasjonskapslar på Wikimedias nettstadar. Utsegn om informasjonskapslar forklarer korleis vi brukar informasjonskapslar (og andre teknologiar for lokalt lagra data), korleis tredjepartsinformasjonskapsler er brukt på Wikimedias nettstadar, og korleis du kan handtera dine val om informasjonskapslar. For meir informasjon om våra retningslinjer for personvern, kan du gå til Personvern.

Wikimedia Foundation, den ideelle organisasjonen som er vertskap for Wikimedias nettstadar, samlar aktivt inn nokre typar informasjon med eit utval alminneleg brukte teknologiar. Disse inkluderer blant anna sporingspiksler, JavaScript, og eit utval av «lokalt lagra data»-teknikkar, slik som informasjonskapslar og local storage.

1 . Kva er ein informasjonskapsel?

Ein «informasjonskapsel» er ein liten datafil som vi lagrar på din datamaskin, mobiltelefon eller andre einingar som du brukar for å nå Wikimedias nettstadar, vanlegvis brukt for autentisering og sporing. Kvar informasjonskapsel går ut etter ei viss tid, men denne perioden varierer avhengig av kva informasjonskapselen vert brukt til og korleis din nettlesar er konfigurert.

Ein informasjonskapsel for ein «sesjon» er ein som vanlegvis går ut når du lukkar nettlesaren eller mobilen. Ein «permanet» informasjonskapsel er ein som vert halde på eininga, sjølv når du lukkar nettlesaren eller mobilen. Ein permanet informasjonskapsel går i samsvar med ut varigheita sat av oss (eller når du slettar den manuelt). Les meir på Wikipedia.

Du kan fjerne eller deaktivere informasjonskapslar gjennom nettlesarinnstillingane. For meir informasjon om korleis du kan administrera dine val for informasjonskapslar, sjå avsnitt 5 av fråsegna Utsegn om informasjonskapslar nedanfor.

For meir informasjon om dette og andre relevante nøkkeltermar, ver snill og les gjennom vår Personvernordbok.

2. Korleis brukar vi informasjonskapslar?

Vi brukar informasjonen vi får frå informasjonskapslar og andre lokalt lagra data for å gjera din oppleving på Wikimedias nettstadar tryggare og betre, for å få ei betre forståing av brukarinnstillingar og interaksjonar med Wikimedias nettstadar, og for å generelt forbetra våra tenester.

Informasjonskapslar og andre lokalt lagra data, JavaScript, og sporingbilder lar oss gjera ting slik som:

 • Gje deg ein personalisert oppleving, slik som bruk av informasjonskapslar for språkinnstillingane, ved å hugsa brukarinnstillingane du gjer, slik at vi kan gje deg ein tilpassa utsjånad slik du vil ha det, og for å fortelja deg om interessante Wikimedia saker og hendingar i ditt nærområde.
 • Raskt levera relevant innhald til deg. Til dømes kan vi bruka lokal lagring for å lagra dei sist leste artiklane direkte på din eining, slik at dei raskt kan hentast fram. Dessutan kan vi bruka informasjonskapslar til å læra om tema du søkte på, slik at vi kan optimera søkeresultatene vi levrar til deg.
 • Forstå korleis du brukar Wikimedias nettstadar, slik at vi veit kva som fungerer og kva som er nyttig. Til dømes så kan vi bruka informasjonskapslar for å læra av lista over artiklar du følgjer på overvåkningslista, og deretter koma med anbefalingar om andre du kan finne interessante.
 • Forstå korleis du brukar Wikimedias nettstadar på tvers av ulike einingar, slik at vi kan gjera Wikimedias ulike nettstadar meir effektive for deg.
 • Gjera Wikimedias nettstadar meir praktiske å bruke, til dømes ved hjelp av informasjonskapslar for å oppretthalda din sesjon når du loggar deg på, eller for å hugsa ditt brukarnamn i innloggingsfeltet.


3. Kva typar av informasjonskapslar brukar Wikimedia?

Informasjonskapslar og andre teknologiar for lokal lagring av data som vert brukt av Wikimedias nettstadar kan grupperast i følgjande kategoriar:

 • Funksjonalitet: Desse informasjonskapslane gjer at Wikimedias nettstadar fungerer, inkludert viktige funksjonar som å logga inn.
 • Innstillingar: Desse informasjonskapslane lagrar innstillingane dine, slik at dei kan hugsast til neste gong du brukar Wikimedias nettstadar.
 • Ytelse og analyse: Desse informasjonskapslane samlar inn informasjon om korleis du brukar Wikimedias nettstadar, slik at vi betre kan forstå korleis Wikimedias nettstadar fungerer og forbetra dem for deg og andre brukarar.
 • Tredjepart: Desse informasjonskapslane gjer det mogleg for oss å bruka tenester levert av tredjepartar, slik som «likar» og «dele»-knappar. Når ein tredjepart tilbyr slike tenester så kan dei krevja at informasjonskapslar vert brukt for at dei skal kunna tilby tenestene. (Desse typane av informasjonskapslar vil berre brukast med din løyve.)

Vi har angjeve meir spesifikke døme i tabellen nedanfor. Men før du byrjar å lesa, her er litt bakgrunnsinformasjon om prefiks til informasjonskapslar («{$wgCookiePrefix}») som du finn i tabellen.

Mange av Wikimedia nettstadar er teknisk separate stadar - til dømes er fransk Wikipedia ulikt frå engelsk Wikipedia, og begge er skilt frå fransk Wikibooks. På grunn av dette kan vi setja ulike informasjonskapslar for Wikimedias ulike nettstadar. For å hjelpe deg (og din datamaskin!) å sjå skilnad på Wikimedias nettstadar så kan kvart enkelt av Wikimedias nettstadar setja informasjonskapslar som gjenspeglar deires namn. Til dømes er enwikiUserName ein informasjonskapsel som set ditt brukarnamn på «enwiki» - det vil seia på engelsk Wikipedia. frwikinewsUserName er ein cookie som set ditt brukarnamn på «frwikinews» - dvs på fransk Wikinews. Vi kunne lista 800+ versjonar av brukarnamn (eitt for kvart språk og prosjekt), men i staden vil tabellen berre ha ei oppføring for «UserName» - {$wgCookiePrefix}UserName. Uansett der du ser {$wgCookiePrefix}, så tyder det at du får ein kopi av informasjonskapselen for kvart av Wikimedia-nettstadane du vitjar, og namnet vil vera «informasjonskapselsprefikset» (som enwiki, frwikinews, etc.) pluss resten av namnet.

Og no over til tabellen!


Namn Utgår Kategori Kva tyder dette?
centralauth_User
_Session
_Token
_LoggedOut
30 dagar, eller når brukaren avsluttar nettlesaren (avhengig) Funksjonalitet Gøyr det mogleg for deg å logga inn på mange av Wikimedia-prosjekta via ei enkelt side, og bli verande innlogga etter at du har oppgjeve ditt passord.
CentralAuthAnon 1 dag Funksjonalitet Gøyr det mogleg for oss å vita at du no er logga ut via vårt sentraliserte kontosystem.
centralnotice_bucket 7 dagar Ytelse og analyse Hjelpar oss å forstå kor effektive notisar er som vert levert via utvidinga for CentralNotice. For fleire detaljar, sjå //www.mediawiki.org/wiki/Extension:CentralNotice
{$wgCookiePrefix}UserID, UserName, Token 180 dager Funksjonalitet Hjelpar oss å identifisera deg ovanfor wikien, og held deg innlogga.
{$wgCookiePrefix}forceHTTPS 30 dagar Funksjonalitet Viss du loggar inn med https, og seinare kjem via http, så vil dette gjera at du vert omdirigert til https.
centralnotice_fundraising 1 år Funksjonalitet Gjer at vi kan unngå å visa banner til lesarar som har donert til oss.
stopMobileRedirect 180 dagar Innstillingar Seier oss at vi ikkje skal omdirigera til mobilnettstaden viss du ikkje vil det.
{$wgCookiePrefix}disableImages 180 dagar Innstillingar Gjer det mogleg for deg å slå av bilete på mobilnettstaden.
mfNearbyLastSearchResult Local storage (ein teknologi), ikkje ein informasjonskapsel Funksjonalitet Hjelpar oss å raskt visa deg søkeresultat for din nærleik.
uls-preferences Local storage (ein teknologi), ikkje informasjonskapslar Innstillingar Tillèt at du set innstillingar for Universal Language Selector-funksjonaliteten

4. Korleis brukar tredjepartar informasjonskapslar på Wikimedia-nettstadane?

Tredjepartsinformasjonskapsler gjer det mogleg for oss å bruka tenester som vert tilbode av tredjepartar, slik som «likar» og «dele» -knappar. Når ein tredjepart tilbyr desse tenestene så kan det vera naudsynt å bruka informasjonskapslar for at tenestene skal fungera.

Vi vil aldri bruka tredjepartsinformasjonskapsler viss vi ikkje får din løyve til å gjera det. Viss du nokosinne finn ein tredjepartsinformasjonskapsel som ikkje har vorte autorisert av deg (slik som ein som har vorte sett av ein annan brukar eller administrator ved ein feil), såg vêr snill å varsla oss på privacy(at)wikimedia.org.

5. Kva er mine valhøve for informasjonskapslane?

Sjølv om dette ikkje er ei utfyllande liste, så er det nokon ting som du kan gjera for å avgrensa bruk av informasjonskapslar og andre lokalt lagra data på din eining. Du kan:

 • fjern eller slå av spesifikke lokalt lagra data i innstillingane til din nettlesar;
 • bruk ein nettlesar som kan blokkera informasjonskapslar frå tredjepart; eller
 • installer ei utviding for å blokkera lokalt lagra data, viss ein er tilgjengeleg.

Vi trur at denne datainnsamlingen hjelpar oss å forbetra din brukaroppleving, men du kan fjerne eller slå av noko eller all lokal lagring av data ved hjelp av innstillingar i din nettlesar. Du kan læra meir om kva for val du har i vår OSS. Medan informasjonskapslar og andre lokalt lagra data kan vera unaudsynt for å bruka vårt nettstad, så kan nokre funksjonar forstyrrast viss du slår av lokal lagring av data.


6. Kor finn eg meir informasjon?

Vêr snill å les gjennom vår Personvernspolitikk for meir informasjon. Viss du har fleire spørsmål, kontakt privacy(at)wikimedia.org.

Takk!