Donor Privacy Policy draft/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
טיוטה – Draft

קרן ויקימדיה רוחשת כבוד רב ביותר כלפי הפרטיות של התורמים שלה. כחלק מהמחויבות שלנו לכיבוד זכויותיכם פיתחנו את מדיניות פרטיות התורמים כדי להדריך את המתנדבים ואת העובדים שלנו איך הם יכולים להשתמש במידע האישי שלכם. המדיניות הזאת יכולה להתעדכן מפעם לפעם. –––

מדיניות[edit]

איזה מידע אנחנו אוספים[edit]

הקרן אוספת ושומרת פרטים שונים של מידע אישי מהתורמים, הכוללים: הסכום שנתרם, כתובת, מספר טלפון, הערות התורם וכתובת דואר אלקטרוני.

איך אנחנו משתמשים במידע הזה[edit]

הקרן לעולם לא תפרסם, תמכור, תשכיר או תשתף את השמות, את כתובות הדואר האלקטרוני, את כתובות הבית או את מספרי הטלפון של התורמים ולא תסחר בהם. הקרן תעשה שימוש במידע לצורך יצירת קשר – דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת – של תורמים למטרות האלו בלבד:

 • שליחת קבלות על התרומות
 • שליחת מכתבי תודה על התרומה
 • שליחת מידע על מבצעי התרמה קרבים ופעילויות אחרות של הקרן
 • ניתוח פנימי וניהול ספרים
 • –––
 • הודעה על שינויים במדיניות זו

למרות האמור לעיל, מידע על תורמים שהוסרו ממנו הפרטים המזהים שלהם יכול לשמש לפעילויות של קידום והתרמה. אנחנו נותנים לתורמים את האפשרות לפרסם את שמם יחד עם סכום התרומה שלהם אלא אם כן התורם בחר במפורש באפשרות של תרומה אלמונית כאשר תרם דרך האתר. בכל מקרה אחר בררת המחדל של הסגל ושל המתנדבים היא להניח ששום מידע על התרומות אינו יכול להיות מפורסם אלא אם כן התורם ציין זאת במפורש. הערות שנכתבו בטופסי התרומה מתפרסמות ברשימות ציבוריות ויכולות לשמש בחומר פרסומי. הערות שנשלחות אלינו בדואר אלקטרוני, פקס או טלפון נשמרות בסוד.

מידע כספי[edit]

כל הגישה למידע הכספי של התורמים מוגבל לאנשי סגל מקצועיים שצריכים לעבד אותו בלבד. שום מידע כזה אינו ניתן לשום אדם, אגודה או קבוצה שאינה זקוקה לגישה למידע הזה.

הקרן משתמשת רק בשירותי העברת תשלומים בעלי מוניטין ודרגה עולמית גבוהה של אבטחה. קרן ויקימדיה אינה מאחסנת ואינה מחזיקה בשום גישה למידע על כרטיס האשראי שלך, מספר חשבון הבנק שלך וכל מידע כספי אחר שנשלח לשירותים האלה.

יצירת קשר[edit]

אם יש לכם שאלות על מדיניות פרטית התורמים הזאת, או אם אתם רוצים למחוק את שמכם ואת כתובתכם מרשימות, שלחו מכתב לדואר האלקטרוני donate@wikimedia.org או אל:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94104
USA

מגילת זכויות התורם[edit]

ביסוד התרומות נמצאת פעילות התנדבותית למען טובת הכלל. זוהי מסורת של נתינה ושיתוף שיש לה חשיבות עליונה לאיכות החיים. כדי להבטיח שפעילות זו זכאית לאמון שנותן בה הציבור הרחב ושתורמים נוכחיים ועתידיים סומכים על המוסדות ללא כוונת רווח שהם מתבקשים לתמוך בהם, אנו מצהירים שהתורמים נהנים מהזכויות האלו:

 1. לקבל מידע על מטרות המוסד, על הדרכים שבהן המוסד מתכוון להשתמש באמצעים שנתרמו ועל יכולתו להשתמש באופן יעיל בתרומות למטרות המוצהרות.
 2. לקבל מידע על זהותם של חברי הוועד המנהל של המוסד ולצפות שהוועד יפעיל שיקול דעת ראוי בתחומי האחריות שלו.
 3. לקבל גישה לדו"חות הכספיים של המוסד.
 4. להיות בטוחים שתרומותיהם ישמשו למטרות שלשמן הן ניתנו.
 5. לקבל הכרה ראויה על תרומתם.
 6. להיות בטוחים שהמידע על תרומתם מטופל בכבוד הראוי, בסודיות, ועל־פי חוק.
 7. לצפות שכל היחסים עם הנציגים של מוסדות שמעניינים את התורם יהיהו מקצועיים.
 8. לדעת אם האנשים הפונים אליהם בבקשה לתרום הם מתנדבים, עובדי המוסד או מתרימים שכורים.
 9. לקבל אפשרות למחוק את שמם מרשימות התפוצה שהמוסד יכול לרצות לפרסם.
 10. להרגיש חופשיים לשאול שאלות על התרומה ולקבל תשובות מהירות, נכונות וישרות.

ההצהרה הזאת היא תרגום מאנגלית של טקסט שנכתב על ידי הקבוצות הבאות:

 • American Association of Fund-Raising Counsel (AAFRC)
 • Association for Healthcare Philanthropy (AHP)
 • Council for Advancement and Support of Education (CASE)
 • and National Society of Fund Raising Executives (NSFRE)