Election candidates 2006/Eloquence/Platform 2006/Sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Se till så de organisatoriska processerna är öppna, medskapande, flerspråkiga och transparenta

Läs mer

Harmoniskt balansera professionalism i organisationen, med frivilligas arbete

Läs mer

Puffa för en fortskridande, öppen dialog i wikigemenskapen om våra projekts framtid

Läs mer

Säkerställa att alla våra projekt och processer har faktiskt möjlighet att växa, på flera olika plan

Läs mer

Bygga ett stort globalt nätverk av samarbeten med individer och organisationer

Läs mer

Snabba på uppfinningstakten i alla existerande och framtida projekt

Läs mer

Infria löftet att bringa fri kunskap till utvecklingsländerna

Läs mer

Utveckla en sund strategi för juridiskt försvar, och försäkra oss om en enhetlig juridisk standard

Läs mer