Election candidates 2006/alex756/Sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

alex756[edit]

Användarnamn alex756
Verkligt namn Alex T. Roshuk, Esq.
Bosatt Brooklyn, New York
Ålder 50
Användarsidor meta enwiki
Wikimedian sedan april 2003
Deltar i följande projekt Mestadels engelska Wikipedia. Jag har deltagit i åtskilliga andra projeket men på senaste tiden i mycket liten utsträckning.
Språk som jag deltar i Engelska, franska (ibland), ryska (icke inloggad)
Länk till sidor med användarbidrag en fr meta
Kandidaturdeklaration Min biografi finns på min användarsida på meta.

Jag kandiderar till en post i Wikimedia Foundations styrelse framför allt därför att det är min fasta övertygelse att organisationen behöver individer som förstår sig på de förtroendevaldas ledande roll samtidigt som de har en förståelse för fenomenet Wikipedia. Jag tycker inte att en styrelseledamot bör vara en person som vill vara super-bidragsgivare, eller administratör/byråkrat/steward som administrerar, förändrar eller slår fast riktlinjer eller styr utvecklingen i Wikimedias projekt. Istället bör styrelseledmöter stå oberoende från dessa aktiviteter. Alla dessa olika projekt måste förbli oberoende av styrelsens ingripanden, utom vid mycket allvarliga sammanbrott, men samtidigt måste fler deltagare engagera sig i de olika kommittéerna, i lokalavdelningarna, i gruppaktiviteter och i de besläktade grupperingar som gör Wikimedia-gemenskapen så vital. Grupperingarna och organisationerna måste finna olika sätt att dela med sig av sina åsikter till styrelsen. Vi urskiljer olika wikigemenskaper eftersom det inte finns en enda Wikipedia utan en mångfald av aktiviteter, människor, grupperingar och sociala strukturer som uppstått utefter alla möjliga skiljelinjer (inte bara de språkliga). Dessa organisationer och strukturer inom det breda nätverk som utvecklats sedan engelska Wikipedia grundades i januari 2001 är vår styrka. Pluralism och mångfald måste hela tiden understödjas om vårt sammanlänkade system av grupperingar ska kunna växa, frodas och uppnå en långsiktig stabilitet. Jag vill verka för den typen av mångfald.

Jag har vitt skilda erfarenheter från konst, teknologi, juridik och ideelt arbete som givit mig en bra blandning av egenskaper och kunskaper för att kan hjälpa andra styrelseledmöter upptäcka Wikimedia Foundations framtid, som det juridiska organ som när och stödjer de projekt som redan utvecklats samtidigt som framtida projekt uppmuntras. Erfarenhet av att leda en ideell verksamhet och kunskap om de svårigheter som en organisation bestående av kreativa medlemmar konfronteras med är en lämplig bakgrund för denna fenomenala organisation. Om jag blir vald är det min ambition att göra mig till en kanal mellan alla frivilliga krafter och styrelsen – att understödja förmedlingen av de olika åsikter som deltagare i olika projekt har till styrelsen, för att hjälpa andra styrelsemedlemmar att förstå den mångfald av åsikter som hittills har gjort Wikimedias projekt så framgångsrika, snarare än att fungera som något slags supermedlem som lägger sig alla möjliga interna angelägenheter.

Genom mitt dubbla medborgarskap (i USA och Kanada, jag har min juridiska utbildning från Kanada men är yrkesverksam i USA) har jag inte bara den insikt i det amerikanska perspektiv som är nödvändigt i en ideell amerikansk organisation utan också i det mer internationellt gångbara sätt att organisera sig som är nödvändigt i den organisation som Wikimedia håller på att bli. Jag är fast övertygad om det idag håller på att utvecklas en transnationell och kulturell pluralism i världen, och detta tack vare internet. Denna utveckling borde understödjas i den framväxande, offentliga internetkultur som Wikipedia redan utgör en viktig del av.

Min förhoppning är att en dialog ska utvecklas utifrån en styrningsnivå som gynnar organisationens målsättningar. I grund och botten ser jag det som en fråga om individuell frihet och en fråga om att individer ska organisera sig i grupper för att bättre ta till vara sina rättigheter som bidragsgivare och användare i något av Wikimedias många projekt, projekt som alla är verkar för målsättningen att kunskap ska vara fritt tillgänglig för alla människor i världen.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/alex756/En.

Frågor kan ställas här Se min diskussionssida på meta, alternativt alex756 at nyc (punkt) rr (punkt) com.