Jump to content

Free Bassel/Banner/cy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Yn Fyr[edit]

Pwrpas y ddalen hon yw drafftio testun neges CentralNotice a gynigiwyd er mwyn ceisio arbed bywyd Bassel Khartabil, sy'n un o olygyddion Wicipedia.

Y faner a gynigir[edit]

(a adnabyddir yn y gorffennol fel amgen 7, gyda rhai newidiadau)

Mae'n bosibl fod y gwirfoddolwr Wicipedia a datblygwr y we agoredBassel Khartabil yn cael ei ddienyddio yn Syria.

Rydym yn mynnu ei fod yn cael ei ryddhau'n ddiamod gan Lywodraeth Syria. Gallwch Chi helpu.

Symudwch!

Y faner a argymhellir[edit]

freebassel_2015 (Rhagweld ar Wici)

Drafftiau cynharach[edit]

Posibilrwydd 1[edit]

Ceir adroddiad gan Amnest Ryngwladol fod ein cyd-Wicipediwr Bassel Khartabil wedi cael ei ddedfrydu i farwolaeth gan lywodraeth Syria. Rydym yn mynnu derbyn newyddion am ei dynged ond hefyd ei fod yn cael ei ryddhau ar unwaith. Ein gwaith fel Wicipedwyr yw dod a gwybodaeth niwtral i'r darllenwr. Dyma reswm pellach pam y dylid diogelu Bassel.

Posibilrwydd 2[edit]

Ceir adroddiad gan Amnest Ryngwladol fod ein cyd-Wicipediwr Bassel Khartabil wedi cael ei ddedfrydu i farwolaeth gan lywodraeth Syria. Mae'r mudiad Wicimedia wastad wedi credu mewn rhyddid mynegiant a mynediad agored i wybodaeth. Fel cymuned, mynnwn gael newyddion am ei dynged, mynnwn ei fod yn cael ei ryddhau ar unwaith.

Posibilrwydd 3[edit]

Cafwyd adroddiad fod y gwirfoddolwr a'r golygydd Wicipedia Bassel Khartabil wedi ei ddedfrydu i farwolaeth gan Lywodraeth Syria. Mynnwn ei fod yn cael ei ryddhau ar unwaith.Darllenwch ragor...

Posibilrwydd 4 (sy'n gosod y cyd-destun)[edit]

(archifwyd i'r dudalen gan yr awdur; #5 yn well)

Posibilrwydd 5 (sy'n rhoi'r cyd-destun; wedi'i seilio ar #4; byrrach ac nid yw'n son am AL)[edit]

Mae'n bosibl fod ein cyd-Wicipediwr Bassel Khartabil wedi'i ddedfrydu i farwolaeth gan Lywodraeth Syria. Credir mai'r rheswm dros ei garcharu yw ei fod wedi mynnu mynegi ei hun yn agored. Mae aelodau cymuned Wicimedia yn mynnu derbyn newyddion am ei dynged, ac yn galw am iddo gael ei ryddhau ar unwaith.

Posibilrwydd 6 (wedi'i seilio ar #5)[edit]

Mae'n bosib fod un o olygyddion Wicipedia, Bassel Khartabil wedi'i ddedfrydu i farwolaeth gan Lywodraeth Syria. Mae ei hawl i fynegi ei hun yn agored yn cael ei roi fel rheswm dros ei garchariad gwleidyddol. Mae aelodau cymuned Wicipedia yn mynnu derbyn newyddion am ei dynged, ac yn galw iddo gael ei ryddhau ar unwaith. #FreeBassel

Posibilrwydd 7[edit]

Mae'n bosib fod un o olygyddion Wicipedia, Bassel Khartabil wedi'i ddedfrydu i farwolaeth oherwydd ei waith dros mynegiant rhydd a mynediad i wybodaeth. Mynnwn ei fod yn cael ei ryddhau ar unwaith ac heb amodau, gan Lywodraeth Syria. Medrwch chi helpu — gweithredwch nawr.

Cynlluniau blaenorol[edit]

Cysyniad 1[edit]

Delwedd: File:Bassel Khartabil (Safadi).jpg gan Joi Ito


Cysyniad 2[edit]

Delwedd: File:Bassel Khartabil (Safadi).jpg gan Joi Ito