Jump to content

Fundraising 2007/Donate form/Translations/mk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Придонесете

Донирајте денес, помогнете ни со решавање на ред задачи

Ако вие и 99 други луѓе донирате по...

  • $200 – Википедија можеме да ја направиме достапна во земјите во развој преку ДВД-дискови, книги и памфлети.
  • $100 – Можеме да платиме за два настана „Википедија Академија“ во Африка.
  • $60 – Можеме да испратиме тројца студенти на нашата годишна конференција „Викиманија“.
  • $40 – Можеме да пружиме 100 милиони прикази на страници со слободни информации!

Колку би сакале да дадете?* „Слободен пристап кон целото човеково знаење“ – Видео-апел од основачот на Википедија, Џими Велс

  • Слободно донирајте било кој износ; ова се само предлози. Наведените износи се приближни, и донациите во овие износи не се ограничени само на опишаните активности, туку ќе се приложат во заедничкиот оперативен фонд на Викимедија.

<notranslate>

Form elements are as follows

NOTE: Please translate only the second part and leave the left side (so that we still have English). Context for these is located at http://donate.wikimedia.org

</notranslate>

Credit Card or Paypal
Кредитна картичка или Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Износ
Currency
Валута
Privacy
Приватност
Public comment
Јавен коментар
List as anonymous
Наведи како анонимно
List my name
Наведи ме
Donate!
Донирајте!
Check (by mail)
Чек (по пошта)
Donate via regular mail
Донирајте по обична пошта
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Чековите треба да бидат наплатливи на име „Wikimedia Foundation, Inc.“ Поради опасност од кражба, не испраќајте готовина по пошта.
Our mailing address (for checks)
Наша поштенска адреса (за чекови):
Direct Deposit
Директна уплата
Deposit money directly into our bank account.
Уплатете пари директно на нашата банковна сметка.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
Фондацијата Викимедија (Wikimedia Foundation) има банковна сметка која прифаќа префрлање на пари.
Account holder
Носител
Bank
Банка
Account
Сметка
Belgian account
Белгиска сметка
Projects of the Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Read more...</a>)
Проекти на фондацијата Викимедија (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Прочитајте повеќе...</a>)