Fundraising 2007/Donate form/Translations/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Menyumbang

Sumbanglah sekarang, dan tolong kami mencapai senarai harapan kami

Jika anda dan 99 orang lain menyumbangkan...

  • $200 - Kami dapat menerbitkan Wikipedia di negara-negara membangun melalui DVD, buku dan risalah.
  • $100 – Kami dapat menanggung dua acara Akademi Wikipedia di Afrika.
  • $60 – Kami dapat menghantar tiga pelajar ke persidangan Wikimania tahunan kami.
  • $40 – Kami dapat menyampaikan 100 juta tampilan laman maklumat bebas!

Berapakah jumlah yang sanggup anda sumbang secara rela?* "Capaian Percuma Terhadap Semua Pengetahuan Manusia" – Sebuah video rayuan daripada Pengasas Wikipedia Jimmy Wales

  • Sumbangkan apa-apa nilai yang anda mahu; ini merupakan saranan sahaja. Jumlah di atas adalah anggaran sahaja, dan sumbangan jumlah ini tidak akan dibatasi kepada kegiatan-kegiatan tersebut, namun akan dimasukkan ke dalam tabung kendalian Wikimedia am.

<notranslate>

Form elements are as follows

NOTE: Please translate only the second part and leave the left side (so that we still have English). Context for these is located at http://donate.wikimedia.org

</notranslate>

Credit Card or Paypal
Kad Kredit atau Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Jumlah sumbangan
Currency
Mata wang
Privacy
Privasi
Public comment
Komen umum
List as anonymous
Jangan senaraikan nama saya
List my name
Senaraikan nama saya
Donate!
Sumbang!
Check (by mail)
Cek (melalui pos)
Donate via regular mail
Sumbang melalui pos biasa
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Sila bayar kepada "Wikimedia Foundation, Inc." Untuk menghalang kecurian, jangan menghantar wang tunai melalui mel.
Our mailing address (for checks)
Alamat mel kami (untuk cek):
Direct Deposit
Deposit Terus
Deposit money directly into our bank account.
Masukkan wang ke dalam akaun bank kami secara terus.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
Wikimedia Foundation memiliki akaun bank yang menerima pemindahan wang.
Account holder
Pemegang akaun
Bank
Bank
Account
Akaun
Belgian account
Akaun Belgium

Projects of the Wikimedia Foundation (Read more...):Projek Wikimedia Foundation (Selanjutnya...)