Fundraising 2007/Donate form/Translations/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Mag-abuloy

Magkaloob ngayon, at tulungan niyo kami sa aming talanaisan

Kung ikaw at ibang pang 99 na tao ay magkakaloob...

  • $200 – Magagawa nating mas maaabutan ang Wikipedia sa mga bansang umuunlad sa pamamagitan ng mga DVD, aklat, at polyeto.
  • $100 – Makakabayad tayo ng dalawang pangyayari ng Akademyang Wikipedia sa Aprika.
  • $60 – Makakapagpadala tayo ng tatlong mag-aaral sa aming taunang pagkitakitang Wikimania.
  • $40 – Makakapaghatid tayo ng 100 milyong pagpapakitang-pahina para sa malayang pangkaalaman!

Magkano ang gusto mong ibigay?* "Malayang Daan sa Lahat ng Kaalamang Pantao" – Isang Apelang Bidyo Mula Sa Tagapagtaguyod Ng Wikipedia, Jimmy Wales

  • Maging malayang magkaloob ng kahit anong halagang gusto mo; mga mungkahi lamang ang mga ito. Ang mga halaga rito ay hindi tiyak, at ang mga abuloy ng mga halagang ito ay hindi ihahadlang sa mga nilalarawang gawain, kundi ilalagay sa pangkalahatang puhunang Wikimedia para sa pagpapalakad.
Credit Card or Paypal
Tarhetang Utang o Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Halaga ng abuloy
Currency
Salapi
Privacy
Paglilihim
Public comment
Komentong publiko
List as anonymous
Magpatala nang 'di-kilala
List my name
Itala ang aking pangalan
Donate!
Magkaloob!
Check (by mail)
Tseke (sa pamamagitan ng koreo)
Donate via regular mail
Magkaloob sa pamamagitan ng karaniwang koreo
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Pakigawang mababayaran sa "Wikimedia Foundation, Inc." ang tseke. Upang mapigilan ang pagnanakaw, huwag pong magpadala ng salapi sa pamamagitan ng koreo.
Our mailing address (for checks)
Ang aming lihaman (para sa mga tseke):
Direct Deposit
Tuwirang deposito
Deposit money directly into our bank account.
Tuwirang magdeposito ng salapi sa aming kuwentang pambangko.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
Mayroong kuwentang pambangko ang Wikimedia Foundation na natanggap ng paglilipat-salapi.
Account holder
May-hawak ng kuwenta
Bank
Bangko
Account
Kuwenta
Belgian account
Kuwentang Belgo
Projects of the Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Read more...</a>)
Mga proyekto ng Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects"> Magbasa pa...</a>)