Głosowania

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Głosowanie jest zaczerpniętą ze świata polityki metodą podejmowania decyzji. Jest charakterystyczne dla demokratycznych systemów politycznych, ma konotacje pozytywne i jest uważane za "głos ludu".

Celem społeczności Wikipedii jest stworzenie największej na świecie encyklopedii, repozytorium wszelkiej wiedzy encyklopedycznej, która będzie oddana za darmo całej ludzkości. To co do tej pory zostało uczynione, powstało w wyniku harmonijnej współpracy różnych ludzi połączonych altruistyczną ideą, zasadami szacunku, przyjaźni i poszanowania godności innych.
Nie jest zadaniem Wikipedii tworzenie idealnych mechanizmów demokracji online. Jeśli wykorzystujemy procedury demokratyczne, to w jednym i konkretnym celu aby usprawnić prace na encyklopedią, a nie aby prowadzić do obstrukcji procesu edycyjnego i destrukcji z takim trudem powstałej społeczności.

Propozycje wykorzystania głosowań w polskiej Wikipedii:

  • staramy się podejmować decyzje wolą ogółu, jeżeli to możliwe na drodze konsensusu, co nie oznacza zgodę 100% użytkowników w 100% punktów rozważanego zagadnienia (a la zasada rough consensus z WP-En)
  • głosowanie jest potrzebne w tylko niektórych sprawach i w większości przypadków ma na celu zebranie opinii przed dalszą dyskusją, a nie jest głosowaniem w znaczeniu wyboru
  • głosowania ogłaszają administratorzy (2 lub więcej), zgłosić może każdy Wikipedysta (przy głosowaniu musi to być napisane, kto i na czyj wniosek)
  • głosowania decyzyjne zwykłą większością głosów Wikipedystów: SdU, GdU, art. na medal (jakie inne ?)
  • w głosowaniach mogą uczestniczyć Wikipedyści (patrz niżej)

Propozycje definicji:

  1. Autor Wikipedii - każdy, który w dobrej wierze ulepsza zawartość polskiej Wikipedii
  2. Wikipedysta - każdy autor Wikipedii, który utworzył, konto, ma conajmniej 100 merytorycznych edycji i staż conajmniej 1 miesiąc (30 dni)