Jump to content

GDJ 2008/Sekcja PTI współpracy z polską wikipedią

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Sekcja wikipedialna Polskiego Towarzystwa Informatycznego - współpracy z polską wikipedią

Referuje Ency (Janusz Dorożyński)

Materiały do dyskusji - slajdów raczej nie będzie, może tylko trzy zdjęcia serwetek :-))

Uchwała nr 8 IX zjazdu PTI - 31 maja 2008 r.
Zjazd Delegatów PTI zwraca się do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego o aktywne włączenie się w proces rozwijania wolnego projektu Wikipedia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz historii informatyki w Polsce.

Uchwała została przyjęta na wniosek Oddziału Mazowieckiego, sformułowana na wniosek dra Marka Średniawy, z moimi poprawkami.

Wcześniej był mój wykład na UMK, a po nim spotkanie koncepcyjne z Jerzym Ludwichowskim (udokumentowane serwetkami) nt. sekcji.

Po zjeździe, na którym stety lub niestety zostałem wybrany do ZG PTI, na pierwszym posiedzeniu ZG nowej kadencji przedstawiłem poniższy wniosek:

WNIOSEK do Zarządu Głównego PTI
Po przeprowadzeniu ustaleń na spotkaniach oraz drogą poczty elektronicznej oraz w związku z uchwała zjazdową nr 8 (2008 r.) wnioskujemy o powołanie przez Zarząd Główny PTI sekcji wspierania polskiej wikipedii oraz jej animatora dra Janusza Dorożyńskiego.

(A) Wprowadzenie
Sprawa była omawiana w korespondencji osobistej m.in. w kontekście znaczącego rozpowszechnienia, rozpoznania i wpływu na świadomość społeczna zawartości polskiej edycji Wikipedii oraz niezadowalającej jakości i kompletności jej informatycznej części. Na spotkaniu w Toruniu 30 stycznia br. (udokumentowanego na serwetkach restauracyjnych posiadanych obecne przez proponowanego animatora – patrz załączniki na końcu niniejszego dokumentu) omówiono ogólne zasady realizacji tego pomysłu. Omawiano przy tej okazji kwestie związane, jak słownik terminologii informatycznej. Temat był też dyskutowany na i po wykładzie dra J. Dorożyńskiego 29 lutego br. na seminarium oddziału kujawsko-pomorskiego PTI w Toruniu.

(B) Sytuacja towarzysząca
Tegoroczny walny zjazd delegatów PTI przyjął uchwałę, która wzywa członków towarzystwa do włączenia się do tworzenia treści polskiej wikipedii. Uchwałę przyjęto na wniosek oddziału mazowieckiego PTI, przy aktywnym udziale dra Marka Średniawy. Po podjęciu tej uchwały ze strony Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zgłoszono ofertę współdziałania w tak określonym działaniu. Jednocześnie inne towarzystwa podejmują inicjatywy współpracy z wikipedią, jak np. uczyniło to pod koniec ubiegłego roku Polskie Towarzystwo Astronomiczne (koordynację powierzono prof. Bożenie Czerny). W środowisku twórców polskiej wikipedii został opracowany po ubiegłorocznym spotkaniu koncepcyjno-rozwojowym ramowy zakres projektów szkolnych i akademickich (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie), do którego jako pierwszy włączył się prof. Stanisław Czachorowski z UWM w Olsztynie, aktywny wikipedianin. Wskazuje to na coraz większe zainteresowanie merytorycznym i kwalifikowanym udziałem w dziele tworzenia tej sieciowej encyklopedii. Warto przytoczyć w związku z tym słowa jednego z jej założycieli w Polsce, dra Pawła Jochyma z Krakowa (wypowiedź na zlocie Rabka’2008), że zwłaszcza naukowcy są zobligowani społecznie do udostępniania swojej wiedzy.

(C) Zarys celów, metod i zasad działania sekcji
Cele

 • budowanie i udoskonalenia zawartości polskiej wikipedii w obszarze informatyki
 • wpływanie na polskie słownictwo informatyczną przez planowe współdziałanie w tworzeniu zasobu polskiej terminologii
 • wspieranie ruchu uwolnionej, bezpłatnie dostępnej dla społeczeństwa wiedzy

Metody

 • skupienie doświadczonych wikipedian, członków PTI, oraz osób zaproszonych
 • skupienie zainteresowanych ww. celami członków PTI oraz osób zaproszonych
 • pozyskiwanie członków poprzez dostępne kanały, jak np. biuletyn (w razie reaktywowania lub przez numer specjalny), listy dyskusyjne, fora PTI, strony PTI, oddziały, itd.
 • organizowanie szkoleń wprowadzających i propagujących redagowanie Wikipedii
 • współpraca i wspieranie w realizacji ww. celów (ale też w ujęciu ogólnym, nie tylko informatycznym) innych towarzystw
 • wspieranie projektów studenckich i akademickich polskiej wikipedii
 • finansowanie gratyfikacji rzeczowych w postaci wydawnictw, dofinansowania udziałów w konferencjach, itd. na podstawie rekomendacji sekcji
 • współpraca w tworzeniu zasobu polskiej terminologii (kontynuacja inicjatywy nieuruchomionego ostatecznie Porozumienia Organizacji Informatyczno-Telekomunikacyjnych – zalążek tego zasobu jest dostępny nadal w sieci na serwerze Wiki ISOC Polska.
 • inne formy wspierania i udziału w ruchu uwolnionej wiedzy w postaci Wikipedii

Zasady

 • sekcja Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • członkowie – należący do PTI oraz zaproszeni przez prezesa sekcji

Wnioskujący: Jerzy Ludwichowski, oddział kujawsko-pomorski Janusz Dorożyński, oddział wielkopolski

Wniosek został przyjęty, obecnie sekcja jest w trakcie organizacji. Jest opracowywany regulamin, a podczas Jesiennych spotkań PTI w Wiśle 20-24 października, przy okazji ścieżki Informatyka w pl.wikipedia planowane jest zebranie założycielskie sekcji.

Zapraszam do dyskusji.