Jump to content

Glossary for Turkish translators

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Sözlük/Sözlükçe/Yazım Kuralları[edit]

  • Sözlükçe: Herhangi bir bilim dalının söz varlığını içeren sözlük
  • Vâkıf: Bilen, farkında olanTerminoloji[edit]

Advanced
İleri düzey
Aggregated information
Kümelenmiş bilgi
Ambassador
Temsilci (örn: Wikipedia Campus Ambassador)
Article
Madde veya ansiklopedi maddesi
"as is" and "as available" basis
"olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak
Basics
Temel bilgiler
Bold text
Kalın metin
Bulleted list
Numarasız liste
Category
Kategori
Case study
Örnek çalışma
Commons
Müşterekler (örn: commons of free knowlede and free culture)
Core
Temel veya temel ilke (örn: The core of Wikipedia)
Consensus
Fikir birliği
Contributor
Katılımcı, yazar.
Course
Ders
Disambiguation
Anlam ayrımı
Disclaimer
Sorumluluk reddi
Edit
[sayfa] Düzenleme veya biçimlendirme
Edit counter
Değişiklik sayacı
Edit-a-thon
Düzenleme-maratonu
Editor
Devriye
Educator
Eğitmen
External links
Dış bağlantılar
Featured article
Seçkin madde
Fundraising
Bağış kampanyası
Free Content
Telifi serbest içerik
Guideline
Yönerge
Help
Yardım
Highlights
Bülten (örn: Wikimedia highlights)
Hyperlink
Köprü
Instructor
Eğitmen
Jurisdiction
Yetkili yargı yeri
GNU Free Documentation License
GNU Özgür Belgeleme Lisansı
Good faith
İyi niyet
Grading scheme
Değerlendirme tablosu (örn: Article grading scheme)
Landing page
Açılış sayfası
Locally stored data
Yerelde depolanmış veri
Log in
Oturum açmak
Markup
Biçimlendirme
Minor edit
Küçük değişiklik
Navigation
Gezinme (örn: Navigation in this orientation)
Non-text
Metin dışı (örn: Non-text media)
Notability
Kayda değerlik
Numbered list
Numaralı liste
Online
Çevrimiçi
Orientation
Oryantasyon eğitimi
Paraphrase
Başka sözcüklerle açıklama
Plagiarism
Aşırmacılık
Pillar
Temel taş ( (örn: Wikipedia’s Five Pillars)
Piped link
Public contributions
Post
İçerik gönderme (?)
Recent changes
Son değişiklikler
Resource
Kaynak
Sand box
Deneme tahtası
Source
Kaynak
Stub
Taslak
Syllabus
Ders izlencesi
Tracking pixel
Takip pikseli
Text content
Metinsel içerik
Training
Eğitim (örn: Wikipedia training)
Tutorial
Version
Sürüm
Verifiability
Doğrulanabilirlik
Watchlist
İzleme listesi
Wikimedian
Wikimedist
Wikipedian in Residence
Kurumiçi Vikipedist

Kanonikal isimlerin çeviride kullanımı[edit]

Orijinal hali korunan isimler

  • Wikimedia
  • Commons
  • Meta
  • Incubator
  • MediaWiki
  • Outreach
  • Wiki/wiki (yazılımın ismi)
  • GLAM