Help:Link/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Doracaku MediaWiki: Përmbajtja Leximi | Redaktimi | Mirëmbajtja | Administrimi | Shtojca | +/-

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet në përgjithësi.


Wikilidhja[edit]

wikilidhja apo lidhja e brendëshme i lidhë faqet përbrenda projektit.

 • [[a]] tregon dhe do të lidhet me faqen a.
 • [[a|b]] tregon b (mirëpo lidhet me faqen b).
 • [[a]]b tregon ab, është e njëjtë me tekstin [[a|ab]] por prap lidhet me a.
 • [[a|b]]c tregon bc, sikurse [[a|bc]] tregon: bc por lidhet me a.
 • a[[b]] tregon ab lidhet me b.
 • [[a]]<nowiki>b</nowiki> tregon ab lidhet me a.
 • [[a]]''b'' tregon ab lidhet me a.
 • ''[[a]]''b tregon ab lidhet me a.
 • [[a|b]]c<nowiki>d</nowiki> tregon bcd lidhet me a.
 • [[a]][[b]] tregon ab (Vini Re! duket si një lidhje ab), por janë dy a dhe b).

Në gjuhën angleze për lidhjet me parametra përdorin termin piped link për shkakë të vizës ndarëse ( | ) në mes të argumetit (lidhjes) dhe parametrit (tekstit të treguar/paraqitur)

Vini Re! Sintaksa e njëjtë vlenë edhe për figura, kategori dhe lidhje me projektet tjera të fondit me një përjashtim që këtu përdoren një sinjalizim për projektin tjetër apo ikjes nga funksioni përkatës.

Kjo në praktik duket si më poshtë:
Për shembull, [[:Category:Help]], [[:fr:Help:Link]], dhe [[:Image:Mediawiki.png]].

Funksioni cung[edit]

Lidhjet e jashtme[edit]

Ikonat e lidhjeve[edit]

Ikonat prodhohen vaësisht nga ërdorimit të pamjes të pregatitur me "Monobook". Kjo mund të fshihet me

class="plainlinks":

 • <span class="plainlinks">http://a</span> tregon http://a
 • http://a tregon http://a
Shiko dhe këtu[edit]


Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors