Help:Link/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet në përgjithësi.


Wikilidhja[edit]

wikilidhja apo lidhja e brendëshme i lidhë faqet përbrenda projektit.

 • [[a]] tregon dhe do të lidhet me faqen a.
 • [[a|b]] tregon b (mirëpo lidhet me faqen b).
 • [[a]]b tregon ab, është e njëjtë me tekstin [[a|ab]] por prap lidhet me a.
 • [[a|b]]c tregon bc, sikurse [[a|bc]] tregon: bc por lidhet me a.
 • a[[b]] tregon ab lidhet me b.
 • [[a]]<nowiki>b</nowiki> tregon ab lidhet me a.
 • [[a]]''b'' tregon ab lidhet me a.
 • ''[[a]]''b tregon ab lidhet me a.
 • [[a|b]]c<nowiki>d</nowiki> tregon bcd lidhet me a.
 • [[a]][[b]] tregon ab (Vini Re! duket si një lidhje ab), por janë dy a dhe b).

Në gjuhën angleze për lidhjet me parametra përdorin termin piped link për shkakë të vizës ndarëse ( | ) në mes të argumetit (lidhjes) dhe parametrit (tekstit të treguar/paraqitur)

Vini Re! Sintaksa e njëjtë vlenë edhe për figura, kategori dhe lidhje me projektet tjera të fondit me një përjashtim që këtu përdoren një sinjalizim për projektin tjetër apo ikjes nga funksioni përkatës.

Kjo në praktik duket si më poshtë:
Për shembull, [[:Category:Help]], [[:fr:Help:Link]], dhe [[:Image:Mediawiki.png]].

Funksioni cung[edit]

Lidhjet e jashtme[edit]

Ikonat e lidhjeve[edit]

Ikonat prodhohen vaësisht nga ërdorimit të pamjes të pregatitur me "Monobook". Kjo mund të fshihet me

class="plainlinks":

 • <span class="plainlinks">http://a</span> tregon http://a
 • http://a tregon http://a
Shiko dhe këtu[edit]


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: