Help:Minor edit/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Att kryssa i rutan liten ändring (eller "mindre ändring") innebär att det bara finns ytliga skillnader mellan den nuvarande och den tidigare versionen. Hit hör rättningar av stavfel, ändringar i format och presentation av innehållet, omstuvning av text utan att ändra dess innehåll, och så vidare. En liten ändring är en version som användaren menar inte behöver kontrolleras av någon annan, och som aldrig skulle kunna åstadkomma någon kontrovers.

Som jämförelse är en omfattande redigering en version som borde granskas av andra, för att bekräfta att den har konsensus bland alla inblandade användare. Därför är varje förändring som påverkar en artikels innebörd inte liten, även om själva redigeringen bara ändrat på ett enda ord.

Åtskillnaden mellan omfattande och små ändringar är väsentlig, eftersom användare kan välja att inte nogare granska mindre ändringar när de studerar senaste ändringar; inloggade användare kan även via sina inställningar välja att över huvud taget inte visa dem. Om man tror att det är möjligt att någon annan användare kan komma ifrågasätta redigeringen, ska man inte märka den som liten.

Användare som inte är inloggade på Meta kan inte märka sina redigeringar som små, eftersom detta skulle kunna utnyttjas till vandalism. Möjligheten att kunna märka ändringar som små är ytterligare ett skäl att skaffa ett användarkonto.

Exempel på när man märker en redigering som liten[edit]

 • Rättning av stavfel
 • Enkla formatändringar (stora/små bokstäver, etc)
 • Formatändringar som inte ändrar sidans innebörd (lägga till vågräta streck, dela ett stycke i två såvida inte detta är omtvistat)
 • Uppenbara faktafel (ändra 1873 till 1973, om händelsen ifråga uppenbart inträffade 1973)
 • Korrigera layout-fel
 • Lägga till och korrigera wikilänkar
 • ta bort vandalism

Saker att komma ihåg[edit]

 • Varje förändring av källtexten (wikitexten) kommer att betraktas som en ändring av databasen, även om den inte påverkar hur sidan visas i HTML (exempelvis tillägg av extra mellanrum eller radbrytningar).
 • Att markera en omfattande ändring som en liten anses som dålig etikett, särskilt om förändringen innebär att man tar bort text.
 • Att återställa en tidigare sidversion kan oftast inte betraktas som en mindre ändring. När en sidas status om omtvistad, och särskilt om ett redigeringskrig är under uppsegling, är det bättre att inte märka någon redigering alls som liten. Återställande av uppenbar vandalism är ett undantag mot denna regel.
 • Om man av misstag markerat en redigering som liten fast den faktiskt var omfattande bör man göra en redigering till eller en tom redigering, och skriva i redigeringssammanfattningen att "den föregående redigeringen var omfattande". Att bara öppna redigeringsföntret och spara utan att förändra något fungerar inte, och inte heller att bara lägga till ett blanksteg i slutet av en rad eller en tom rad i slutet av sidan. Sådana redigeringar sparas inte i databasen, och inte heller redigeringssammanfattningen. Man kan dock lägga till ett extra mellanslag mellan två ord, eller en sidbrytning. Dessa ändringar sparas i wikitexten och sparas i databasen som en ändring, trots att de inte förändrar hur sidan visas.
 • Det kan vara värt det att kommunicera om varje oenighet om vad som är en mindre ändring via diskussionssidan eller via ett meddelande till användaren, om man försiktigt undviker att orsaka heta känslor ("Jag tyckte att den här redigeringen var lite större än liten, men kanske jag är för känslig?") Det finns en gråzon, men många användare uppskattar feedback på huruvida de förstått det hela rätt.

Undantag[edit]

Administratörer kan halvautomatiskt återställa de ändringar som den siste användare som redigerat en sida gjort. Alla sådana tillbakarullningar markeras som mindre av wikimjukvaran, eftersom den sammantagna verkan av redigeringen och tillbakarullningen är noll. Tillbakarullningsfunktionen är avsedd för vandalism, och att återställa vandalism är en mindre ändring som kan ignoreras vid en granskning av de senaste ändringarna. Detta har den oönskade effekten att om man ställt in så man gömmer små ändringar, och en icke önskvärd ändring har markerats som liten, ser man denna i Senaste ändringar och i en utökad senate ändringar, men inte den halvautomatiska tillbakarullning som kanske gjorts.

Se även[edit]