Help:Promoting users/mk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Ова е надгледно упатство за алатката Special:UserRights до која имаат пристап бирократите. Тие можат на сметките да им доделуваат статус на администратор и бирократ со помош на Special:UserRights.

Дневник на активности на бирократите за извесна сметка.
Обратете внимание како ознаките за администратор и бирократ посивуваат. Бирократите не можат да ги повлечат овие ознаки. За нивно отстранување, користете „одземање пристап“.


Доделување на администраторски права[edit]

Штиклирајте го кутивчето до „администратор“, наведете причина, па стиснете на „Зачувај ги корисничките групи“ за да ги доделите администраторските права. Бирократите не можат да ги повлекуваат администраторските права. Ѕвездичката (*) до кутивчето значи дека нема да можете да го одземете правото штом еднаш сте го доделиле. Ова се врши на „одземање пристап“.


Доделување на бирократски права[edit]

Штиклирајте го кутивчето до „бирократ“, наведете причина, па стиснете на „Зачувај ги корисничките групи“ за да ги доделите администраторските права. Бирократите не можат да ги повлекуваат бирократските права. Ѕвездичката (*) до кутивчето значи дека нема да можете да го одземете правото штом еднаш сте го доделиле. Ова се врши на „одземање пристап“.