Help:Table/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

<<< Podręcznik użytkownika MediaWiki

Nowa składnia stworzona przez Magnusa Manske zastępuje znaczniki <table>, <tr>, <td>, <th> i <caption> języka HTML. Nie przestają one jednak działać jeśli ktoś nadal będzie używał HTML-a do tworzenia tabel.

Znaczniki nowej składni, za jednym wyjątkiem, muszą zaczynać się od początku nowej linii. Parametry można jest obowiązkowe.

Tabela[edit]

Tabelę tworzy się za pomocą: {| ''parametry'' |} co jest jednoznaczne z:

<table params>
</table>

TD[edit]

Komórki tabel tworzone są albo tak:

|cell1
|cell2
|cell3

albo tak:

|cell1||cell2||cell3

obie metody są jednoznaczne z:

<td>cell1</td><td>cell2</td><td>cell3</td>

więc "||" równa się "znak_nowej_linii"+"|"

Parametry w komórkach używa się w ten sposób:

|parametry|cell1

co da ostatecznie:

<td params>

TH[edit]

Ten znacznik uzyskuje się analogicznie do TD, jednak zamiast "|" używamy "!". "!!" używa się zamiast "||". Uwaga! parametry jednak używają "|".

TR[edit]

Znaczniki <tr> tworzone są automatycznie w pierwszym wierszu tabeli. By zacząć nowy wiersz wpisz:

|-

lub

|--------------

lub

|-------------------

co da ostatecznie:

<tr>

Parametry można dodawać w ten sposób:

|- parametry

lub

|------- parametry

co odpowiada:

<tr params>

Ważne:

 • Znaczniki <tr> będą dodawane przed każdym pierwszym odpowiednikiem <td>
 • Znaczniki <tr> będą dodawane przed każdym z odpowiedników <tr> i </table>

CAPTION[edit]

Znacznik <caption> tworzony się za pomocą:

|+ Caption

co generuje:

<caption>Caption</caption>

Można też użyć parametrów:

|+ parametry|Caption

co wygeneruje:

<caption params>Caption

Przykłady[edit]

Prosty przykład[edit]

{| 
 | Komórka 1, wiersz 1 
 | Komórka 2, wiersz 1 
 |- 
 | Komórka 1, wiersz 2 
 | Komórka 2, wiersz 2 
 |}

tworzy:

Komórka 1, wiersz 1 Komórka 2, wiersz 1
Komórka 1, wiersz 2 Komórka 2, wiersz 2

Zaawansowany przykład[edit]

{| align=right border=1
| Komórka 1, wiersz 1 
| rowspan=2 | Komórka 2, wiersz 1 (oraz 2) 
| Komórka 3, wiersz 1 
|- 
| Komórka 1, wiersz 2 
| Komórka 3, wiersz 2 
|}

Zauważ wyrównanie tabeli do prawej.

Komórka 1, wiersz 1 Komórka 2, wiersz 1 (oraz 2) Komórka 3, wiersz 1
Komórka 1, wiersz 2 Komórka 3, wiersz 2.

Tabela zagnieżdżona[edit]

{| border=1
| coścoś
|
{| bgcolor=#ABCDEF border=2
|tablica
|-
|zagnieżdżona
|}
|ciąg dalszy pierwszej tablicy
|}

dodaje tabelę zagnieżdżoną

coścoś
tablica
zagnieżdżona
ciąg dalszy pierwszej tablicy

Tabela z nagłówkiem, grupowanie komórek w wierszu[edit]

This is the caption. Example taken from Afghanistan table.
Independence August 19, 1919
Currency Afghani
Time zone UTC+4:30
National anthem Sououd-e-Melli
Internet TLD .AF
{| border=1 align=right
|+ '''This is the caption.''' Example taken from Afghanistan table.
|[[Independence]]||[[August 19]], [[1919]]
|-
|[[Currency]]||[[Afghani]]
|-
|[[Time zone]]||[[Timezone conversion|UTC]]+4:30
|-
|[[National anthem]]||[[Sououd-e-Melli]]
|-
|[[Top-level domain|Internet TLD]]||.AF
|}

is shown on the right.


Komórka nagłówkowa (znacznik TH)[edit]

{| border=1
! Header1!! Header2
|-
| Cell1|| Cell2
|}

tworzy tabelkę

Header1 Header2
Cell1 Cell2


Przypisanie atrybutu wierszowi (znacznik TR)[edit]

 {|
 | cell1 || cell2
 |- bgcolor=#abcdef
 | cell3 || cell4
 |}

tworzy

cell1 cell2
cell3 cell4

Łączenie komórek danych i nagłówkowych (TD, TH)[edit]

 {| border=1 cellspacing=0
 ! 
 ! col Header1 
 ! ch2 
 |-
 ! row header 3
 | abc def ghi 
 |  gchf ghh dfgh
 |-
 ! RH 4
 | gfbb gbgbds 
 |  dfgsdsdg
 |}

tworzy:

col Header1 ch2
row header 3 abc def ghi gchf ghh dfgh
RH 4 gfbb gbgbds dfgsdsdg

ale:

 {| border=1 cellspacing=0
 ! !! col Header1 !! ch2 
 |-
 ! row header 3 || abc def ghi ||  gchf ghh dfgh
 |-
 ! RH 4     || gfbb gbgbds ||  dfgsdsdg
 |}

daje:

col Header1 ch2
row header 3 abc def ghi gchf ghh dfgh
RH 4 gfbb gbgbds dfgsdsdg

Zobacz też: Uwagi na temat korzystania ze znaczników HTML