Jump to content

Help:View source/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Khi một trang bị khóa, một số thành viên nhất định sẽ không thể chỉnh sửa được nó. Bảo vệ bán phần không cho phép các IP và người dùng mới chỉnh sửa một trang, trong khi bảo vệ toàn phần cấm tất cả mọi người trừ bảo quản viên. Tuy nhiên, cho dù bất kì mức độ bảo vệ nào được đưa ra, bất kì thành viên nào cũng được phép tự do "xem mã nguồn", một hành động được đặt tên là "xem mã nguồn" sẽ thay thế vị trí thông thường của thẻ sửa đổi. Bằng cách này, bất kì ai cũng có thể sao chép và xem xét đoạn wikitext của một trang một cách thỏa thích, nhưng không có bất kì sửa đổi nào có thể được thực hiện.

Sự xuất hiện của nút xem mã nguồn không phải là sự không thể sửa đổi do bị khóa trang hay bị cấm. Ví dụ, người dùng không có quyền sửa giao diện sẽ nhìn thấy nút "xem mã nguồn" khi cố gắng sửa đổi một trang trong không gian tên MediaWiki.

Often, the view source function will be forced to all users when the database is locked down by developers for maintenance or when the slave server needs to catch up to the job queue.

Hộp xem mã nguồn được hiển thị ở dưới.

Hình ảnh của trang "xem mã nguồn", với một hộp chữ không thể thay đổi.


Liên kết đến các trang trợ giúp khác[edit]

Trợ giúp nội dung
Meta | Wikinews | Wikipedia | Wikiquote | Wiktionary | commons: | mw: | b: | s: | mw:Manual | google
Phiên bản trang trợ giúp này (xem bên dưới đối với các ngôn ngữ)
Meta | Wikinews | Wikipedia | Wikiquote | Wiktionary
Liên kết đến đây trên Meta hay từ Meta | Wikipedia | MediaWiki
Đọc giả
Khởi hành | Tìm kiếm | URL | Không gian trang | Tên trang | Đề mục
Liên kết trước | Liên kết | Đường dẫn liên kết | Liên kết interwiki | Đổi hướng | Thể loại | Trang hình
Đăng nhập và tùy chọn
Đăng nhập | Tùy chọn | Kiểu cách của thành viên
Sửa đổi
Sửa đổi nâng cao | Câu thường hỏi về sửa đổi | Thanh sửa đổi | Xuất các trang | Nhập các trang | Phím tắt
Theo dõi thay đổi
Thay đổi gần đây (nâng cao) | Thay đổi liên quan | Theo dõi các trang | Khác biệt
Lịch sử trang | Mô tả sửa đổi | Đóng góp của thành viên | Sửa đổi nhỏ | Tuần tra sửa đổi
Kiểu cách & định dạng
Ví dụ về Wikitext | Thẻ tham khảo | HTML trong wikitext | Danh sách | Bảng | Phân loại | Màu sắc
Nhập và xuất đặt biệt
Inputbox | Kí tự đặc biệt | Hiển thị công thức | Hình ảnh (tải lên) | EasyTimeline
Nâng cao chức năng
Phần mở rộng | Bản mẫu | Bản mẫu nâng cao | Hàm cú pháp | Tham số mặc định
Từ ma thuật | Thông báo hệ thống | Thay thế | Hàm tính toán | Tính toán
Quản lý trang
Viết trang mới | Đổi tên (di chuyển) trang | Bảo vệ trang | Xóa trang
Trang đặc biệt
Trang thảo luận | Thử nghiệm | Nơi viết nháp