Image filter referendum/FAQ/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
El referèndum va finalitzar el 30 d'agost del 2011. No s'accepta cap més vot.
Els resultats són públics des de l'1 de setembre del 2011.

Referèndum per al filtre d'imatges

Organització

Aquesta és una llista de preguntes freqüents i respostes. Per preguntes individuals i altres discussió n'heu d'anar a Talk:Image filter referendum.

Què és la funció personal d'ocultar la imatge?[edit]

La funció de la imatge oculta personal donarà als usuaris registrats i anònims de la capacitat d'ocultar fàcilment les imatges que no volen veure en els projectes de Wikimedia.

Quins són els principis darrere de la seva creació?[edit]

  1. Es tracta d'una característica només interna i opcional. Tots els continguts de la Wikimedia es carreguen en tots els navegadors per defecte. La funció s'activa només després que tot el contingut s'ha carregat, i només quan es demane específicament per part d'un usuari.
  2. És un sistema personal o de lliure tria. Les decisions que es prenen són per vostè a soles.
  3. Les imatges no poden ser remogudes per esta funció, simplement ocultades. Un comandament simple pot mostrar de nou la imatge oculta en qualsevol moment.
  4. La funció és per ser culturalment neutral, i tota la resta inclòs.
  5. El principi de mínim esglai o sorpresa ha estat fonamental per a la seva creació.

Què és el principi de mínima sorpresa?[edit]

El principi de mínima sorpresa significa que els usuaris mai han de ser sorpresos per un contingut que no esperaven trobar en els llocs de Wikimedia. Si fas clic sobre un article sobre el ciclisme, tu no esperes veure imatges de ciclistes despullats. Si fas clic sobre un article al voltant tancaments i panys, no esperaràs de veure imatges gràfiques de - per exemple - esclavitud sexual amb manilles. La funció d'ocultar la imatge et permet prendre les teves pròpies decisions cosa que redueix aquestes possibilitats.

Con funcionarà la funció?[edit]

Els usuaris registrats i els anònims – serà capaç de seleccionar de categories preestablertes el tipus d'imatges que volen disposar ocultes en les pàgines de Wikimedia. Ells també podran amagar imatges individuals en les categories la primera vegada que ells vagen sobre elles. Aquestes decisions són reversibles en qualsevol moment.

Les imatges seleccionades per ocultar encara podran ser vistes per un simple comandament.

Quines imatges seran possibles d'amagar?[edit]

Les imatges per amagar s'agruparan en categories. La comunitat decidirà l'estructura de la categoria i determinarà quines imatges haurien d'anar dins d'aquestes categories.

Quin és el fons de l'amagador personal d'imatges?[edit]

El Patronat de la Fundació Wikimedia va demanar a la Fundació i la comunitat de dissenyar i implementar aquesta característica el maig passat per a la seva inclusió en tots els projectes Wikimedia, com a part de la seva resolució sobre el contingut polèmic.

Aquesta resolució va ser la resposta del Patronat a l'Informe sobre el Contingut Polèmic que es va encarregar el passat estiu d'ajudar a la Junta i la comunitat per enfrontar-se a qüestions relacionades amb aquest tipus de continguts en projectes de Wikimedia, un tema ben discutit dins dels projectes. La introducció d'una funció d'amagada personal d'imatges va ser una de les recomanacions de l'informe. La decisió de l'enquesta de reacció per part de l'editor sobre la funció per mitjà d'un referèndum va ser recomanació de la Fundació.

Com afectarà aquesta funció a la manera de decisió sobre els continguts que són fets a projectes de la Wikimedia?[edit]

No els afecta en absolut. La funció no determina el contingut que apareix en els llocs webs de la Wikimedia. La comunitat de la Wikimedia, seguint les actuals polítiques i directrius, determina això. La Funció Personal d'Amagada d'Imatges només permet als lectors i a altres usuaris de la possibilitat de triar veure el contingut d'una manera que s'adapte a les seves preferències personals.

Per què s'està implementant això?[edit]

La funció s'està implementant per augmentar les opcions i els nivells de satisfacció d'aquells que utilitzen els projectes de Wikimedia. Per tant, s'espera que la funció donarà lloc a un major ús dels projectes de Wikimedia en tot el món. Ja que és una característica que augmenta les opcions per algunes persones, sense afectar negativament a les opcions o tries de qualsevol altra persona, que ens permet oferir a un servei als nostres lectors i altres usuaris d'una manera més sensible.

És la funció d'amagament d'imatges una forma de censura?[edit]

No. La funció només afecta l'experiència de visualització de la persona que la tria per al seu ús i només en la manera que els usuaris la trien per a si mateixos. Açò no afecta a cap altre usuari. La gamma completa de continguts de Wikimedia està sempre disponible per a tot usuari que desitge veure-lo. Mai cap contingut serà retirat dels projectes de Wikimedia per aquesta característica, fins i tot per aquells que l'activen. El contingut seleccionat no és més que ocult temporalment de la seva vista.

Quina és la naturalesa de les preguntes plantejades en el referèndum?[edit]

El disseny del filtre personal d'imatges es troba en les seves primeres etapes. El treball preliminar sobre la funció es pot veure a mw:Personal image filter. Es basa en certs principis. Abans de prosseguir en el disseny, estem interessats en els vostres punts de vista pel que fa a la importància relativa d'aquests principis. Les dites reaccions guiaran en un futur el desenvolupament de la funció, el qual ocorrerà amb la plena participació comunitària.