Image filter referendum/FAQ/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Omröstningen avslutades 30:e augusti 2011. Inga fler röster kan läggas.
Resultaten publicerades 1 september 2011.

Bildfilterfolkomröstning

Organisation

Det här är en lista med vanligt förekommande frågor och svar. För individuella frågor och andra diskussioner gå till Talk:Image filter referendum.

Vad innebär funktionen "personligt bildfilter"?[edit]

Funktionen ger inloggade och anonyma användare möjligheten att enkelt dölja den typ av bilder de inte önskar se i Wikimedia-projekt.

Vad är principerna i skapandet av denna funktion?[edit]

  1. Det är en funktion användarna själva medvetet måste välja att aktivera. Allt innehåll på Wikimedia laddas per automatik i alla användares webbläsare, precis som tidigare, och funktionen aktiveras endast efter att allt innehåll har laddats – och då endast om användaren önskar detta.
  2. Systemet fungerar uteslutande för en enskild användare: de val som du gör gäller endast för dig.
  3. Bilder kan inte bli borttagna med den här funktionen, endast dolda. Ett enkelt kommando kan när som helst visa upp vilken dold bild som helst.
  4. Den här funktionen är menad att vara kulturellt neutral och inkludera allt bildmaterial.
  5. "Principen om minsta möjliga förvåning" ligger till grund för hur funktionen implementeras.

Vad avses med principen om minsta möjliga förvåning?[edit]

Principen om minsta möjliga förvåning innebär att användare aldrig ska behöva bli alltför överraskade av material de inte förväntade sig hitta på Wikimedia-sajter. Om du klickar på en artikel om tävlingscykling, förväntar du dig inte att se bilder på nakna cyklister. Om du klickar på en artikel om rep eller lås, förväntar du dig inte att se grafiska bilder på, till exempel, sexuell bondage. Med ett "personligt bildfilter" tillåts du att göra val som minskar den här typen av överraskningar. (Se även svenskspråkiga Wikipedias allmänna rekommendation om Enkelhet, konsekvens och minsta möjliga förvåning för mer information.)

Hur kommer den här funktionen att fungera?[edit]

Såväl inloggade och anonyma användare kommer att få valet att utifrån förutbestämda kategorier välja den typ av bilder de önskar ska döljas för dem på Wikimedia-sidor. De kan också välja att dölja individuella bilder i de kategorierna när de första gången stöter på dem. De här förhandsvalen kan när som helst återkallas av varje enskild användare, och bilder som dolts kan fortfarande visas med hjälp av ett enkelt kommando.

Vilka bilder kommer att kunna döljas?[edit]

Bilder som kan döljas kommer att grupperas in i kategorier. Våra intressegrupper kommer sedan att ta fram en kategoristruktur och bestämma vilka bilder som bör placeras i dessa kategorier.

Vad är bakgrunden till den här funktionen?[edit]

Som en del av deras beslut rörande controversial content bad styrelsen i maj 2011 stiftelsen Wikimedia Foundations medlemmar att designa och implementera den här funktionen, med syftet att den skulle inkluderas som en del i alla Wikimedia-projekt. Det beslutet var styrelsens svar på 2010 års Report on Controversial Content: en utvärdering som genomfördes förra sommaren för att hjälpa styrelsen och intressegrupperna att förstå kontroversen runt den här typen av material i Wikimedia-projekt. Detta ärende hade då diskuterats länge inom de olika projekten, och introduktionen av någon funktion liknande ett "personligt bildfilter" var en av rekommendationerna i denna rapport. Det var stiftelsens beslut att kartlägga redaktörernas reaktioner rörande funktionen genom omröstning.

Hur kommer den här funktionen att påverka hur olika beslut tas om innehållet i Wikimedia-projekten?[edit]

Det påverkar dem inte alls. Funktionen beslutar inte vilket innehåll som visas upp på Wikimedia-sajter. Wikimedia-gruppen fattar beslut om innehållet genom att följa de policys och riktlinjer som redan finns, precis som tidigare. Detta personliga bildfilter ger endast läsarna och andra användare möjligheten att välja att se det materiel som bäst passar deras personliga önskemål.

Varför håller detta på att implementeras?[edit]

Funktionen håller på att implementeras för att öka valmöjligheten och tillfredsställelsen för de som använder Wikimedia-projekten. Det förmodas därför att funktionen kommer att leda till ett ökat användande av Wikimedia-projekten världen över. Det är en funktion som ökar användarnas valmöjlighet, utan att negativt påverka någon annan persons önskemål. Den tillåter oss att betjäna våra läsare och andra användare på ett mer lyhört sätt.

Innebär funktionen någon typ av censur?[edit]

Nej. Funktionen påverkar bara upplevelsen av sajten hos den som väljer att använda den, och bara på det sätt som de väljer åt sig själva. Den påverkar inte någon annan användare. Allt Wikimedia-material finns alltid tillgängligt för alla användare som väljer att se det, precis som tidigare. Inget material tas någonsin bort från Wikimedia-projekten av eller på grund av den här funktionen, inte ens för de som väljer att utnyttja den. Det valda materialet är endast temporärt dolt för dem.

Vilken typ av frågor ställs i omröstningen?[edit]

Designen av den här funktionen är ännu i sin linda, men det preliminära och alltjämt fortgående arbetet med att implementera funktionen kan ses på mw:Personal image filter. Det arbetet är baserat på särskilda principer, och innan vi går vidare med utformningen är vi intresserade av att få dina synpunkter på dessa grundsatser. Din feedback kommer samman med andra användares att vägleda den fortsatta utvecklingen av den här funktionen, och det arbetet kommer att ske med hjälp av hela Wikimedia-gemenskapens deltagande.