Image filter referendum/fi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Äänestys päättyi 30. elokuuta 2011. Ääniä ei enää oteta vastaan.
Tulokset julkistettiin 1. syyskuuta 2011.

Äänestys kuvasuodattimesta

Järjestely

Wikimedia-säätiö järjestää äänestyksen kartoittaakseen mielipiteitä vapaaehtoisen henkilökohtaisen kuvasuodatusominaisuuden kehittämisestä ja käytöstä. Ominaisuus sallisi lukijan poistaa tietyntyyppiset kuvat oman käyttäjätunnuksensa näkyvistä. Johtokunta esitti pyynnön ominaisuuden kehittämisestä kesäkuussa 2011.

Lisätietoja ja opetusmateriaalia aiheesta on saatavilla näillä sivuilla. Äänestys on ajoitettu pidettäväksi 15.–30. elokuuta 2011, ja se pidetään Software in the Public Interest -järjestön ylläpitämillä palvelimilla.

Taustaa[edit]

Johtokunta on ohjeistanut Wikimedia-säätiötä kehittämään ja toteuttamaan henkilökohtaisen kuvasuodatusominaisuuden joka estää muokkaajan valinnan mukaan eri kuvasisältöjen esittämisen.

Kuvasuodatusominaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa se, että wikipedian eri hankkeiden muokkaajat voivat poistaa muokkaustilassa automaattisesti kuvasisältöä jota he eivät halua esitettävän muokkaustilassa. Kuvasisällön suodatus tapahtuu joko kuvan ensimmäisellä katselukerralla tai etukäteen henkilökohtaisten asetusten kautta. Ominaisuuden tarkoitus on hyödyttää lukijoita tarjoamalla heille enemmän valinnanvapautta, minkä vuoksi siitä pyritään tekemään niin käyttäjäystävällinen kuin mahdollista. Teemme siitä myös mahdollisimman helpon muokkaajien käyttöönotettavaksi.

Kuvasisällön suodatusta tullaan käyttämään kaikilla Wikipedian julkaisualustoilla. Se ei poista kuvia pysyvästi, vaan ainoastaan piilottaa ne haluttaessa näkyvistä. Kehitystä varten olemme luoneet joukon suuntaa-antavia periaatteita, mutta kompromissien tekeminen tulee olemaan tarpeen kehitysprosessin aikana. Auttaaksemme kehittäjiä tekemään näitä kompromisseja pyydämme teiltä tämän äänestyksen muodossa apua periaatteiden tärkeyden arvioimisessa.

Kyselyn tarkoitus[edit]

Vuonna 2010 tehdyssä raportissa esitettiin suosituksia, joista kaksi (7 & 9) olivat epätoivottujen kuvien piilottamisen mahdollistaminen lukijoille sekä vaihtoehto kaiken mahdollisesti kiistanalaisen sisällön piilottamiseen.

Kuvasuodatuksen lisäämiseksi wiki-alustoille on esitetty useita perusteluja. Seksuaalisuutta ja väkivaltaa esittävät kuvat ovat tarpeellisia Wikimedian hankkeille, jotta ne voivat täyttää tehtävänsä, ollen avoimia, vapaita ja opetuksellisia. Nämä kuvat, jotka kuvaavat esimerkiksi genitaalialueita ja seksuaalisia toimintoja, tai toisaalta joukkohautoja tai silvottuja ruumiita, voivat kuitenkin väistämättä järkyttää osaa lukijoista – erityisesti jos he päätyvät niihin sattumalta tai ovat lapsia. Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kuvasuodatinominaisuuden tarkoitus on auttaa vähentämään tätä yllätys- ja järkytysvaikutusta poistamalla kuvat näkyvistä kunnes käyttäjä antaa erillisen komennon nähdäkseen kuvan. Tähän viitataan Wikimedia-maailmassa usein pienimmän yllätyksen periaatteena.

Toisaalta uskomme, että tämän komennon tulisi ainoastaan viivyttää kuvien esittämistä, ei estää sitä kokonaan. Pääsyä Wikimedian sivustojen sisältämään tietoon tulisi rajoittaa niin vähän kuin mahdollista, jotta velvollisuutemme kunnioittaa ja palvella kaikkia käyttäjiä toteutuisi. Peitetyn kuvan käyttäminen kokonaan piilotetun sijaan täyttää tämän velvollisuuden.

Mitä äänestyksessä kysytään?[edit]

Asteikolla 0:sta 10:een, missä 0 on jyrkkä vastustus, 5 on neutraali ja 10 on vahva kannatus, sinulta kysytään mielipidettä seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko tärkeää, että Wikimedian hankkeet tarjoavat tämän ominaisuuden lukijoille.
 • Onko tärkeää, että ominaisuutta voivat käyttää sekä sisäänkirjautuneet että rekisteröitymättömät käyttäjät.
 • Onko tärkeää, että piilottamisen voi perua: lukijan pitää pystyä muuttamaan mieltään.
 • Onko tärkeää, että yksityiset käyttäjät voivat raportoida ja merkitä kiistanalaisiksi sellaisiksi katsomiaan kuvia, joita ei ole vielä luokiteltu kiistanalaisiksi.
 • Onko tärkeää, että ominaisuus antaa mahdollisuuden valita piilotettavat kuvat nopeasti ja helposti (esimerkiksi 5–10 luokasta), jotta ihmiset voivat valita piilotettaviksi esimerkiksi seksuaaliset kuvat, mutta ei väkivaltaisia kuvia.
 • Onko tärkeää, että ominaisuudesta tehdään kulttuurineutraali: sen tulisi ilmentää maailmanlaajuista tai monikulttuurista näkemystä siitä, minkälaiset kuvat ovat mahdollisesti kiistanalaisia.

Äänestyksessä on myös mahdollisuus sanoa, ettei sinulla ole tarpeeksi tietoa vastataksesi kysymykseen.

Miltä kuvasuodatus näyttää?[edit]

Koska kuvien piilotustyökalun kehittäminen ei ole vielä alkanut, ainoastaan varhaisia luonnoksia ja suunnitelmia on saatavilla. Ne voivat vielä muuttua äänestyksen tuloksen ja tulevan kehityksen myötä, mutta on todennäköistä, että lopputulos tulee näyttämään hyvin samanlaiselta kuin nämä luonnokset. Luonnoksissa on oletettu kolme päätapaa, joilla lukijan olisi mahdollista muuttaa näitä asetuksia: sivun valikosta, sivulla näytetystä kuvasta sekä sivulta piilotetusta kuvasta. Alla olevat ruudunkaappaukset esittävät, miltä piilotustyökalu voisi näyttää rekisteröitymättömälle käyttäjälle.

Säännöt[edit]

Äänioikeus[edit]

Muokkaajat

Voit äänestää mistä tahansa omistamastasi Wikimedian wikitunnuksesta. (Voit kuitenkin äänestää vain kerran riippumatta siitä montako tunnusta sinulla on.) Ollakseen äänioikeutettu tämän yhden wikialustojen käyttäjätunnuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Se ei ole estettynä useammassa kuin yhdessä Wikimedian hankkeessa.
 • Se ei ole estettynä hankkeessa, josta äänestää.
 • Se ei ole bottitunnus.
 • Se on tehnyt vähintään 10 muokkausta ennen 1. elokuuta 2011 Wikimedian hankkeissa (muokkaukset useassa hankkeessa voidaan laskea yhteen, jos tunnus on yhdistetty globaaliin tunnukseen.
Kehittäjät

MediaWikin kehittäjä on äänioikeutettu jos:

 • hän on shell-oikeuksilla varustettu Wikimedian palvelinylläpitäjä tai
 • hänellä on commit-oikeudet Wikimedian versionhallintaan ja hän on tehnyt vähintään yhden commitin.
Henkilökunta ja urakoitsijat

Wikimedia Foundationin henkilökunta ja urakoitsijat ovat äänioikeutettuja, jos he ovat olleet säätiön palveluksessa 1. elokuuta 2011 ja ovat edelleen.

Board members and advisory board members

Current and former members of the Board of Trustees and the Advisory Board are qualified to vote.

Wikiäänestykseen osallistuminen[edit]

Jos sinulla on tässä äänestyksessä äänioikeus, tee seuraavasti:

 1. Lue kysymykset ja muodosta kantasi, eli se, mitä mieltä olet kysytyistä asioista.
 2. Mene johonkin wikiin jossa sinulla on äänestysoikeus. Kirjoita hakupalkkiin Special:SecurePoll. Esimerkiksi, jos olet aktiivisin wikissä meta.wikimedia.org ja haluat äänestää englanniksi, mene osoitteeseen meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll.
 3. Klikkaa "Äänestä" (en: "Vote") tämän äänestyksen rivillä, niin selain siirtää sinut seuraavalle sivulle.
 4. Klikkaa "Siirry äänestyspalvelimelle" (en: "Go to the voting server"). Tämä vie sinut SPI:n palvelimelle äänestämään.
 5. Toimi web-kyselyssä esitettävien ohjeiden mukaisesti.

Sinun täytyy ottaa käyttöön evästeet osoitteessa wikimedia.amellus.net, jotta voit tunnistautua äänestysjärjestelmään. Muutoin näet virheilmoituksen. Jos näet ilmoituksen "Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election." (pahoittelemme,mutta et ole sallittujen käyttäjien listalla), olet väärässä wikissä: kokeile käyttää sivua "Special:SecurePoll" sinun kotiwikistäsi.


Äänestääksesi suomenkielisen Wikipedian kautta napsauta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Special:SecurePoll

Organization[edit]

Timeline[edit]

 • 2011-06-30: announcement made; initial translation phase begins.
 • 2011-07-25: referendum details and FAQ published; main translation phase begins.
 • 2011-08-08: ideally all translations have been completed.
 • 2011-08-15: referendum begins.
 • 2011-08-17: spam mail sent.
 • 2011-08-30: referendum ends; vote-checking and tallying begins.
 • 2011-09-01: results announced.

Käännökset[edit]

To ensure that a representative cross-section of the Wikimedia community takes part in this referendum, it is important to translate notices and referendum information into as many languages as possible. To help translate, please see the translation page. If you speak other languages, we would love your help.