Image filter referendum/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Het referendum eindigde op 30 augustus 2011. Er zullen geen stemmen meer aanvaard worden.
De resultaten werden aangekondigd op 1 september 2011.

Referendum over afbeeldingsfilter

Organisatie

De Wikimedia Foundation houdt een referendum om input te verzamelen voor een besluit rondom de ontwikkeling en het gebruik van een persoonlijk afbeeldingenfilter, dat lezers de mogelijkheid zal geven om vrijwillig afbeeldingen op Wikimedia-projecten te verbergen uitsluitend tijdens eigen gebruik van Wikipedia. Een dergelijke functie is goedgekeurd door de Board of Trustees in juni 2011 (zie besluit).

Verdere details en uitleg zijn beschikbaar op deze pagina's. Het referendum wordt gehouden van 15–30 augustus 2011, en vindt plaats op servers die worden gehost door Software in the Public Interest.

Achtergrond[edit]

De Board of Trustees heeft de Wikimedia Foundation gevraagd om een functie voor een persoonlijk afbeeldingenfilter te ontwikkelen.

Het doel daarvan is om lezers de mogelijkheid te geven om makkelijk afbeeldingen op Wikimedia-projecten te verbergen; hetzij nadat ze de afbeelding hebben gezien, hetzij vooraf, door een instelling in de voorkeuren. De functie is bedoeld om lezers meer keuzemogelijkheden te bieden en zal daarom zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig worden gemaakt als mogelijk is. Wij zullen het voor gebruikers ook zo makkelijk mogelijk maken om deze functie te kunnen ondersteunen.

De functie zal worden ontwikkeld voor alle projecten, en zal op alle projecten worden toegepast. De functie zal geen afbeeldingen verwijderen maar zal ze slechts verbergen op verzoek. Voor de ontwikkeling ervan hebben wij een aantal principes bedacht, maar tijdens het ontwikkelproces zullen afwegingen moeten worden gemaakt. Om de ontwikkelaars te helpen bij het maken van zulke afwegingen, vragen wij jullie ons te helpen bij het bepalen van het belang van iedere afweging, door deel te nemen aan dit referendum.

Waarom is dit belangrijk?[edit]

Twee van de aanbevelingen uit het rapport-Harris van 2010 (7 en 9) betroffen het creëren van de mogelijkheid voor lezers om afbeeldingen te verbergen die zij niet wilden zien, en de optie voor lezers om alle potentieel controversiële inhoud te verbergen.

Er zijn verschillende redenen voor een dergelijke functie. Afbeeldingen van seksualiteit en geweld zijn noodzakelijke componenten van Wikimedia-projecten om te voldoen aan hun mandaat van een open, vrije en educatieve omgeving. Desalniettemin zijn zulke afbeeldingen – van genitaliën, seksuele praktijken, massagraven of verminkte kadavers – voor sommige lezers te beladen, met name als zij kinderen zijn, of als de aanwezigheid van die beelden (bijzonder) onverwacht is. Het doel van een opt-in persoonlijk afbeeldingenfilter is: het gevoel van overrompeling te reduceren door zulke afbeeldingen te onderdrukken zonder daarvoor opnieuw een opdracht te moeten geven. Vaak wordt dit binnen de Wikipediawereld het principe van de minste onthutsing genoemd.

Aan de andere kant geloven wij echter dat deze functie het tonen van zulke afbeeldingen alleen dient te vertragen, niet te voorkomen. Toegang tot informatie op WMF-websites zou alleen in zoverre aangetast dienen te worden als nodig is om al onze lezers te respecteren en van dienst te zijn. Een gedeeltelijk verborgen afbeelding in plaats van het volledig verbergen ervan komt tegemoet aan onze verantwoordelijkheid hiervoor.

Wat zal er gevraagd worden?[edit]

Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal tegen is, 5 neutraal en 10 helemaal voor, zal je worden gevraagd naar je mening omtrent het volgende:

 • Het is belangrijk voor de Wikimedia-projecten om deze functie aan de lezers aan te kunnen bieden.
 • Het is belangrijk dat de functionaliteit gebruikt kan worden door zowel aangemelde als niet-aangemelde lezers.
 • Het is belangrijk dat de functionaliteit "verbergen" teruggedraaid kan worden: gebruikers moeten keuzevrijheid hebben.
 • Het is belangrijk dat individuen van afbeeldingen kunnen aangeven dat ze controversieel zijn indien deze nog niet als zodanig bestempeld zijn.
 • Het is belangrijk dat de functionaliteit de lezers snel en makkelijk laat kiezen welke soorten afbeeldingen zij willen verbergen (bijvoorbeeld 5-10 categorieën), zodat men bijvoorbeeld kan kiezen om seksueel expliciete afbeeldingen wél te verbergen, maar gewelddadige afbeeldingen niet.
 • Het is belangrijk dat de functionaliteit cultureel neutraal is: het zou zo veel mogelijk een wereldwijd of multi-cultureel standpunt moeten weerspiegelen wat mogelijk controversiële afbeeldingen betreft.

Je zult ook de mogelijkheid hebben om te stellen dat je niet genoeg informatie hebt om te kunnen antwoorden.

Hoe zal het instrument om afbeeldingen te verbergen er uitzien?[edit]

Omdat het ontwikkelen van het instrument nog niet is begonnen zijn alleen mock-ups en ontwerpen beschikbaar. Deze zullen nog veranderen, afhankelijk van het resultaat van het referendum en het ontwikkelproces. Maar het is waarschijnlijk dat het eindproduct zeer op deze mock-ups gaat lijken. Ze gaan uit van drie hoofdmanieren hoe lezers de instellingen zullen kunnen veranderen: vanuit de navigatie, vanuit een getoonde afbeelding, en vanuit een verborgen afbeelding. Deze schermafbeeldingen tonen hoe het instrument er voor een onaangemelde gebruiker uit zou kunnen zien.

Reglement[edit]

Wie mogen er stemmen?[edit]

Gebruikers

Je mag meedoen vanaf ieder eigen geregistreerd account waarover je beschikt op een Wikimedia-wiki (maar je mag maar één keer meedoen, ongeacht het aantal geregistreerde accounts). Om gerechtigd te zijn, mag het gebruikte account:

 • niet geblokkeerd zijn op meer dan één wiki, en
 • niet geblokkeerd zijn op het project vanwaar u stemt, en
 • niet een bot zijn, en
 • moeten er vóór 1 augustus 2011 tenminste 10 bewerkingen mee zijn gedaan (bewerkingen op afzonderlijke wiki's kunnen worden opgeteld als uw accounts een global account vormen).
Ontwikkelaars

MediaWiki ontwikkelaars mogen stemmen als:

 • zij Wikimedia server administrators zijn met shell toegang; of
 • commit access hebben voor Wikimedia's SVN en minstens één commit hebben gedaan.
Staf en contractors

Wikimedia Foundation stafleden en contractors mogen stemmen als zij bij de Foundation in dienst zijn op de datum dat zij stemmen, en vóór 1 augustus 2011 zijn aangenomen.

Board leden en adviserende board leden

Huidig en voormalige leden van de Board of Trustees en de Advisory Board mogen stemmen.

Hoe kun je stemmen?[edit]

Als je in aanmerking komt om te stemmen:

 1. Lees de vragen en vorm je een mening.
 2. Ga naar de wiki-pagina "Special:SecurePoll" op de wiki waarop je gekwalificeerd bent om te stemmen. Als je bijvoorbeeld het meest actief bent op de wiki nl.wikipedia.org, ga dan naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Special:SecurePoll.
 3. Volg de instructies op die pagina.

Je moet cookies vanaf wikimedia.amellus.net accepteren om door de stem-interface te worden herkend, want anders krijg je een foutmelding. Als je de foutmelding "Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election." krijgt, ben je op de verkeerde wiki. Probeer het nogmaals via "Special:SecurePoll" op je eigen "thuis"-wiki.

Organisatie[edit]

Tijdlijn[edit]

 • 2011-06-30: aankondiging; initiële vertaalfase begint.
 • 2011-07-25: referendumdetails en FAQ gepubliceerd; hoofdvertaalfase begint.
 • 2011-08-08: idealiter zijn alle vertalingen compleet.
 • 2011-08-15: referendum begint.
 • 2011-08-17: mail gestuurd.
 • 2011-08-30: referendum eindigt; het controleren en tellen van de stemmen begint.
 • 2011-09-01: resultaten bekend gemaakt.

Vertalingen[edit]

Om zeker van te zijn dat een representatief deel van de Wikimedia-gemeenschap deelneemt aan het referendum, is het belangrijk om zo veel mogelijk berichten en informatie over het referendum te vertalen in zo veel mogelijk talen. Zie de vertaalpagina om te helpen bij het vertalen. Als je meertalig bent, wordt je hulp zeer gewaardeerd!