International Wikinews Writing Contest/Nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dit is een Nederlandse vertaling van International Wikinews Writing Contest. Het kan zijn dat veranderingen op die pagina nog niet zijn doorgevoerd naar deze pagina.

De 2005+ Internationale Wikinieuws Schrijfwedstrijd (engels: 2005+ International Wikinews Writing Contest, afgekort als IWWC). Zal de eerste Wikieuws Schrijfwedstrijd over meerde wikinieuws edities zijn. Het zal hopelijk leiden tot een verbetering van de productie van van Wikinieuws artikelen en een betere samenwerkinbg tussen de edities van Wikinieuws. De schrijfwedstrijd is gebaseerd op de eerste schrijfwedstrijd op de Engelse editie van Wikinieuws, met een aantal aanpassingen om de duur van de wedstrijd te vergroten.

Het basisprincipe is simpel: Iedere deelnemer moet per dag een artikel schrijven, of, zo mogelijk een joker inzetten. Als een deelnemer er niet in slaagt binnen 24 uur een artikel te schrijven en geen jokers meer over heeft, valt de deelnemer af. De laatste drie deelnemers in de wedstrijd zijn de winnaars.

Detailed rules[edit]

 1. Deelnemers kunnen zich tot 1 September 2005 inschrijven. Voor verlate inschrijving, zie #Late inschrijving: Artikelschuld
 2. Iedere deelnemer moet minimaal één nieuws artikel per dag schrijven, met minstens 3 paragrafen zelf geschreven tekst, die de belangrijkste aspecten van het onderwerp beslaan.
  • Artikelen die in strijd zijn met auteursrecht of om andere redenen door groepsprocessenm (community processes) verwijderd worden, zijn gedisqualificeerd.
  • Voor deze wedstrijd betekent "iedere dag" een artikel per dag voor iedere dag van de week naar uw eigen tijdzone. (met twee inzendingen op donderdag 0:01 en vrijdag 23:59, voldoet u aan de eisen).
 3. Iedere deelnemer ontvangt bij aanvang 3 jokers. Deze kunnen gebruikt worden om een dag over te slaan.
 4. Deelnemers kunnen nieuwe jokers verdienen (zie de paragraaf Jokers).
 5. Wanneer een deelnemers voor een dag geen artikel instuurt en geen jokers overheeft, valt de deelnemer deelnemer af.
 6. De wedstrijd gaat door tot er drie deelnemers over zijn. Op dat punt worden de prijzen verdeeld.

Jokers[edit]

Iedere dag een artikel schrijven is hard werk. Leden van Wikinieuws willen nog al eens families, levens en ongelukken hebben. Om een pauze in te lassen in het wedstrijdproces kan een joker gebruikt worden. U kunt simpelweg een dagslot vullen door "Eerste joker-~~~~", "Tweede joker", etc. te noteren. Als er geen artikel ingestuurd wordt voor een gegeven dag, wordt automatisch een joker ingezet. Als een deelnemer zijn of haar deelname op wil geven, moet dat expliciet gezegd worden.

Iedere deelnemer begint met drie jokers en kan extra jokers verdienen. Er zijn twee manieren om nieuwe jokers te verdienen:

 1. Meer dan één artikel toevoegen op een dag. Voor ieder extra artikel, ontvangt de deelnbemer één joker. Uiteraard gelden voor deze artikelen dezelfde regels. Drie paragrafen aan eigen tekst, geen overtreding van de regels.
 2. Een artikel toevoegen dat 'originele journalistiek' bevat. Zaken als een eigen citaat, een exclusieve foto, een interview of de resultaten van journalistiek onderzoek (gedocumenteerd op de betreffende pagina). Dit is één extra joker waard per artikel met originele journalistiek.

Een deelnemer kan niet meer dan 4 jokers per dag verdienen. Het totaal aantal jokers dat een deelnemer mag hebben is niet gelimiteerd.

NB: Om te zorgen dat de wedstrijd ook daadwerkelijk stopt, mogen de juryleden met meerderheidsstemmen, de regels over het toewijzen van jokers wijzigen tijdens de wedstrijd.

Late inschrijving: Artikelschuld[edit]

Inschrijving na 1 september 2005 is mogelijk, maar de deelnemer heeft in dat geval een schuld van één artikel per dag dat de deelnemer te laat is. Als de deelnemer zich bijvoorbeeld op 15 September inschrijft heeft de deelnemer een schuld van 14 artikelen.

Deze schuld moet met minstens één artikel per dag weggewerkt worden. De enige manier om de schuld weg te werken is door een joker te ruilen tegen een verschuldigd artikel. Op die manier kunnen schulden bijvoorbeeld worden weggewerkt door:

 • Alle jokers die de deelnemer bij aanvang ontvangt in te ruilen.
 • Eén extra artikel per dag schrijven to de schuld is weggewerkt.
 • Alleen artikelen met oorspronkelijke journalistiek schrijven tot de schuld is weggewerkt.

Deelnemers[edit]

zie de oorspronkelijke, engelse pagina: International Wikinews Writing Contest, voor de deelnemers en inschrijving.

Logboek[edit]

zie de oorspronkelijke, engelse pagina: International Wikinews Writing Contest, voor het logboek.

Juryleden[edit]

Ieder Wikinieuws lid dat niet deelneemt aan de wedstrijd kan zich als jurylid inschrijven. Als u bezwaar heb tegen een bepaald inschrijving, geeft dan commentaar in de betreffende sectie. Juryleden bemiddelen in geval van onenigheid, kennen jokers toe (door middel van commentaar in het logboek), strepen deelnemers weg en beslissen welke artikelen afgewezen worden.

Per taal dient er tenminste één jurylid te zijn dat de taal spreekt voordat leden van die taal mee kunnen doen.

zie de oorspronkelijke, engelse pagina: International Wikinews Writing Contest, voor de juryleden en inschrijveing.

Prijzen[edit]

De prijzen staan op de oorspronkelijke, engelse pagina: International Wikinews Writing Contest. U kun zelf prijzen toevoegen op deze pagina. De prijzen worden verdeeld onder de drie overgebleven deelnemers. Als er geen consensus over de verdeling van de prijzen bereikt wordt, mag de wedstrijd worden voortgezet tot er slechts één deelnemer overblijft.