Licensing update/Vote-header/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translators: When updating the vote header, please also update its status at Licensing update/Header tracking so the updated content will be properly copied to the vote server.
Skratka:
LU
Správna rada pozýva komunitu Wikimedia hlasovať o návrhu licencovať materiál projetov Wikimedia tak, aby bol dostupný pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), pričom sa zachová duálne licencovanie pod GNU Free Documentation License (GFDL). Rada vyhodnotila možné licenčné voľby materiálu projektov Wikimedia a verí, že tento návrh je najlepším možným spôsobom ako dosiahnuť náš spoločný cieľ zbierať, vyvíjať a šíriť vzdelávacie materiály a sprístupniť ich navždy zadarmo ľudom na celom svete.

Návrh Wikimedia Foundation je konkrétne pozmeniť licenčné podmienky a podmienky použitia v rozsahu celých projektov nasledovne:

  1. všetok obsah, ktorý je momentálne šírený pod GNU Free Documentation License (s dodatkom “neskorších verzií”) navyše sprístupniť za podmienok CC-BY-SA 3.0 ako výslovne umožňuje najnovšia verzia GFDL;
  2. vyžadovať následné duálne licencovanie nových príspevkov komunity týmto spôsobom, ale umožniť aby bol obsah od tretích strán iba pod CC-BY-SA;
  3. informovať strany používajúce obsah, že informácie importované pod výlučne CC-BY-SA nemožno používať za podmienok GFDL.

V súlade so zavedenými zásadami a praxou a s licenčným modelom CC-BY-SA musia autori a redaktori súhlasiť, že ich budú používatelia obsahu uvádzať ako autorov a to minimálne hyperodkazom alebo URL na článok do ktorého prispeli.

Podrobnosti a konkrétne znenie navrhovaných nových podmienok použitia nájdete na stránke Aktualizácia licencovania.

Odpovede na bežné otázky nájdete na stránke Otázky a odpovede.

Správna rada vynesie konečné rozhodnutie o tomto návrhu po zvážení výsledkov tohto hlasovania. Aby bola zmena implementovaná, najmenej 50 % musí zmenu podporiť. Ak zmenu podporí menej ako 50 %, Správna rada zváži alternatívne možnosti a bude nasledovať ďalšia diskusia s komunitou.