Mobile projects/Mobile Gateway/Mobile homepage formatting/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search


Om huvudsidan på ditt Wikimediaprojekt ännu inte är formaterad för att kunna visas på mobila enheter, till exempel mobiltelefoner, och om du är administratör på det aktuella projektet, följ instruktionerna nedan.

Alla Wikimediaprojekt kommer snart att visas automatiskt i mobilvy på mobila enheter (gäller ej tabeller), se tidplanen. Om huvudsidan inte formaterats för användning i mobile enheter kommer den som använder en sådan inte att se något innehåll på sidan. Av den orsaken är det viktigt att välja sådant innehåll från sidan som kan passa för visning i en mobil enhet.

OBS: Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna redigera huvudsidan.

Steg 1[edit]

Avgör först vilket innehåll som är lämpligt på den mobila hemsidan.

Utvärdera sidinnehållet, till exempel "Dagens artikel", genom att ställa frågorna:

  • hur populära är de?
  • uppdateras de regelbundet?
  • är de lämpliga för att läsas snabbt, det vill säga; är de korta nog?
  • funkar det, rent layoutmässigt, att visas i en mobil enhet?

När du väl bestämt dig för vad du skall använda, fortsätt till steg 2.

Steg 2[edit]

OBS! Du måste vara inloggad och ha administrativa rättigheter för att kunna göra detta. Öppna den aktuella sidan med datorns webbläsare, klicka på Edit och leta upp de siddelar du vill ha med i mobilvyn.

Each element you want included in the mobile Main Page must be identified with an id="mf-..." attribute (where "..." is a unique name; use something human readable please). You may call these "mf selectors". One way to do this is to put a div tag around the element you want and put the "mf selector" within the div tag, like so:

<div id="mf-ABC"> ... </div>

OBS: Bokstäverna "ABC" i detta exempel skall du byta ut mot någon annan beteckning. Välj en unik beteckning.

Vad skall då stå mellan den inledande och avslutande divtaggen? Med största sannolikhet kommer det att vara en mall för den aktuella siddelen, till exempel "Dagens bild". Denna benämning kan heta vad som helst, men den måste vara unik, beskrivande och helst relaterad till siddelens innehåll.

If the element to include is a wiki table, you may put the "mf selector" (id="mf-...") within the table's attributes spot. That works, too.

Klicka på "Spara".

Observera att det finns äldre väljare för mobila enheter, med formatet "mp-ABC" (ABC är här ett exempel på en beteckning), som tidigare användes av flera webbplatser. Dessa väljare kommer att fortsätta fungera, men för alla nya formateringar rekommenderas nya mf-väljare.

Du är nästan klar.

Steg 3[edit]

Gå nu till mobilsidan (URL), vilken normalt sett ser ut så här: språkversionskod.m.project.org, till exempel sv.m.wikivoyage.org. Om projektet ännu inte har en mobilsida, kontakta mobilteamet genom e-postlistan mobile-feedback-l(_AT_)lists(_DOT_)wikimedia(_DOT_)org. Du kan alltid minska bredden på din webbläsare för att bilda dig en uppfattning om hur sidan kan se ut i en mobil enhet.

Om du vill ändra något, gå tillbaka till steg 2. Fortsätt sedan till steg 3 när du är nöjd.

Så enkelt var det!

Ett exempel[edit]

Alla webbsidor på Wikipedia, och alla de andra Wikimediaprojekten, är olika, vilket gör det svprt att visa på en enhetlig lösning. För att ge en uppfattning om hur detta kan se ut på ditt projekt, ta en titt på den tyska versionen av Wikipedia: http://de.wikipedia.org/ Om du klickar på "visa källtext" (Quelltext anzeigen), det vill säga knappen intill Lesen, kan du se wikitexten. Genom att använda sökfunktionen i din webbläsare kan du sedan leta upp strängen mf-.

I detta fall är divtaggen för mf-väljarna del av större sidobjekt. Bara den som är bekant med projektets sidoformatering kommer att förstå detta helt.

Gå vidare till: http://de.m.wikipedia.org/ Den mobila sidversionen kommer nu att visas. De delar av innehållet som försetts med mf-väljare kommer nu att visas i mobilvy.

Bugs[edit]

bug — mobile version accessed with HTTPS using Wikipedia's SSL certificate instead of specific project domain certificate.