Movement roles project/Current players and their roles/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Diagrama dels actors del moviment Wikimedia. Les fletxes indiquen el nomenament da cada cos. Les fletxes de punts indiquen recomanacions per prendre decisions.

Lectors[edit]

Composició[edit]

 • Centenars de milions?
 • Accessibles via enquestes al sitenotice. O comentaris a pàgines de no-contingut (discussió, ... )

Donants[edit]

Composició[edit]

De mitjana donen uns 27$ (19€) cada un Accessibles via les pàgines de donació i les dades que faciliten (mail)

Comunitats[edit]

Composició[edit]

Tothom qui contribueix 300.000 Autors actius.http://s23.org/wikistats/wikipedias_html.php?sort=ausers_desc

Papers[edit]

 • Definir els plans estratègics
 • Normes i eines de treball col·laboratiu
 • Normes editorials
 • Creació dels treballs

Papers en funció dels permisos[edit]

 • Permisos acumulables. Resumint cassos de més impacte en els papers dels usuaris:
  • Administrador: Protegir i esborrar pàgines, Blocar usuaris. (De la Wiki on és administrador)
  • Buròcrata. Administrador + Donar permisos d'administrador i buròcrata. (De la WIki on és buròcrata)
  • Steward. Buròcrata + Donar i treure qualsevol tipus de permisos + Capacitat a totes les wikis + Blocar a nivell global.

Papers específics de Projectes /llengua[edit]

Projectes /llengua (Viquipèdia, viquillibres...)

Papers específics de Projectes globals[edit]

Projectes/Globals (Commons, Wikispecies, Translatewiki, Mediawikidevelopemnt, Toolserver) (alguns no de la WMF però entenc que sí del moviment)

Papers específics de meta[edit]

Meta (wiki per tractar els temes inter-projectes)+ outreach ( http://outreach.wikimedia.org/wiki/Main_Page ) + strategy ( http://strategy.wikimedia.org/wiki/Main_Page )

Chapters[edit]

Composició[edit]

Característiques[edit]

Papers[edit]

Treball offline

 • Atraure nous autors contactant-los al món real: Escoles, universitats, biblioteques, associacions culturals, associacions de jubilats..
 • Ajudar a començar als nous editors amb cursos i materials offline, cursos, tallers , fulletons, llibres, pòsters...
 • Ajudar a obtenir materials lliures. Acords amb entitats i autors.
 • Ajudar als viquipedistes a tenir accés a museus biblioteques, events...
 • Ajudar a fer circular notes de premsa, entrevistes,relacions amb els medis.
 • Captació de fons offline.

Chapters no reconeguts[edit]

Composició[edit]

Papers[edit]

 • Els mateixos que els chapters
 • Sense contractes

Comitès[edit]

Relacions amb el públic[edit]

Síndic de greuges[edit]

OTRS[edit]

 • Composició
 • *Voluntaris escollits pels administradors de OTRS (Una wiki)
 • Papers
  • Tractar els mails que arriben a la WMF.

Comunicació[edit]

 • Composició
  • Membres inicials nomenats pel Board, subsegüents nomenats pels propis membres.
 • Papers

Traduccions[edit]

 • Composició
  • És un subcomitè del comitè de comunicacions
 • Papers
  • Traduir els missatges de la WMF a les diverses llengües.

Recerca[edit]

 • Composició
  • Creat pel personal de la WMF membres actius en recerca relacionada amb els projectes
 • Papers
  • Ajudar a organitzar les prioritats, pràctiques i normes al voltant de la recerca relacionada amb els projectes.

Suport a les decisions de crear projectes i Chapters[edit]

Llengües[edit]

(Inicialment subcomitè de l'extint comitè de projectes especials)

 • Composició
  • 3 membres fundadors, 13 membres acceptats per consens.
 • Papers
  • Wikis en noves llengües.
  • Localització del mediawiki
  • Coordinació interlingüística de les comunitats.
  • Suport al creixement dels nous projectes.
  • El subcomite de globalització es cuida de mantenir actualitzada la informació de localització mediawiki

Comitè de Seccions (Chapters committe)[edit]

 • Composició
  • 10 membres. Membres inicials nomenats pel Board, subsegüents nomenats pels propis membres.
 • Papers

(en teoria)

  • Elaborar plans estratègics pels chapters
  • Coordinar els chapters
  • Comunicació entre chapters i entre chapters i WMF

(a la pràctica)

  • Recomanar la aprovació dels chapters en base a:
   • Són bons minyons?
   • És viable?
   • Compleixen els requisits?
   • S'han criticat i discutit els estatuts.

Suport a tasques internes del Consell[edit]

Nominacions[edit]

Eleccions[edit]

 • Composició
  • Nominats pel Consell. Editors actius que no siguin membres del Consell. No es poden presentar a les eleccions ni poden votar-hi.
 • Papers
  • Gestionar els detalls del procés electoral dels membres del consell escollits per les comunitats.

Auditoria[edit]

WMF Personal (Staff)[edit]

Sota la direcció de la directora executiva.

 • Mantenir i actualitzar els servidors
 • Complementar el desenvolupament de software que fan els voluntaris.
 • Coordinar i animar els voluntaris.
 • Defensa jurídica de les marques i dels projectes.
 • Recaptació de fons
  • Coordinar campanya anual
  • Demanar subvencions i ajuts públics i privats per projectes singulars
  • Acords de marxandatge
 • Desenvolupament de projectes singulars
  • Public Policy initiative
  • Usability
 • Estudis estadístics de l'evolució dels projectes
 • Administració comptable, financera i compliment d'obligacions burocràtiques.

WMF Consell d'Administració (Board of trustees)[edit]

Composició[edit]

10 membres 3 Escollits per les comunitats 2 Escollits pels chapters associacions viquimedistes reconegudes per la WMF 5 Escollits pels propis membres (1 Fundador +4 Experts en temes d'interès)

Papers[edit]

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_board_manual#Roles_and_responsibilities

 • Definir missió objectius, planificació i polítiques a llarg termini de la WMF
 • Contractar i supervisar la Directora Executiva
 • Aprovar els comptes i el pressupost anual
 • Crear i eliminar comitès
 • Màxima autoritat de WMF: Totes les funcions de la fundació que no hagi delegat en altres òrgans (Aprovar chapters ... )

Finançament[edit]

Actualment els diners es recapten principalment a traves de donacions iniciades en els enllaços dels projectes (en les campanyes anuals o no). A més hi ha les següents fons :

 • Tant la WMF com els chapaters aconsegueixen ajuts adreçats a activitats concretes.
 • Ingressos per marxandatge
 • Quotes dels membres dels chapters.

Les donacions van a la WMF en els països on no hi ha un acord signat amb cap chapter o el 50% al chapter i el 50% a la WMF on hi ha un acord.

A més la WMF té una línia d’ajuts a traves de la qual els chapter poden demanar diners per fer les seves activitats.