Richtlijnen voor systeembeheerders/werk1

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Hoofdpagina

Een moderator is een gebruiker met meer technische rechten op de Wiki. Dit zijn richtlijnen over hoe men deze mogelijkheden moet omgaan. Bij schending van deze richtlijnen is afzetting mogelijk.


Het gebruiken van uw macht[edit]

U kan

 • een IP-adres blokkeren
 • een gebruiker blokkeren
 • een pagina beveiligen (niet bewerkbaar maken)
 • een pagina (of afbeelding) verwijderen

Omdat men iets kan doen wil dat nog niet zeggen dat men dat ook moet doen. Het niet-gebruiken van de speciale mogelijkheden is een moeilijke maar zeer belangrijke zaak.

De gemeenschap van Wikipedia NL kan ten alle tijde beslissen u uw rechten te ontnemen door middel van een publieke raadpleging.

Een IP-adres blokkeren[edit]

Dit zijn de regels;

 1. Een IP-adres blokkeer je om een reden. Die reden is Wikipedia beschermen tegen vandalen en saboteurs. In principe kan het niet om een andere reden. Als het toch nodig zou zijn, leg de reden dan direct uit aan de gemeenschap.
 2. Blokkeer niet bij de minste ongepaste aanpassing een IP-adres. Mogelijk is die bezoeker nog aan het ontdekken hoe Wikipedia werkt. Een IP-adres van een mogelijke nieuwe medewerker blokkeren is geen goed "welkom".
 3. Een anonieme gebruiker heeft ook een overlegpagina. Gebruik die. Daarvoor kan bijvoorbeeld het sjabloon waarschuwing gebruikt worden. Vermeld de datum.
 4. Als iemand één of meerdere bewerkingen gedaan heeft die overduidelijk van slechte wil getuigen mag je een ip-adres blokkeren, als je denkt dat die maatregel in het voordeel is van het project. De maximale blokkeertijd is in dat geval 24 uur, maar een kortere tijd heeft de voorkeur bij de eerste keer. Vermeld de blokkade op de overlegpagina bij het IP adres. Het gaat hierbij dan niet om een enkel woordje zoals "test" of "Pietje is een foute man", maar om overduidelijke racistische, seksuele of persoonlijke beledigingen.
 5. Komt de vandaal nadat de blokkade is verlopen terug, dan mag de vandaal naar eigen inzicht van de moderator voor langere tijd geblokkeerd worden. De moderator houdt daarbij in gedachten dat een IP adres soms variabel is.
 6. Bij herhaald en regelmatig terugkomen, kan het IP nummer na overeenstemming daarover op de grijze lijst geplaatst worden.
 7. Als het adres van een vandaal op de grijze lijst van veelvandalen voorkomt, mag dit adres bij een nieuwe vandaal-actie onmiddellijk 24 uur worden geblokkeerd, zonder dat op directe herhaling wordt gewacht.
 8. In alle gevallen geldt: gebruik uw gezond verstand.

Een moderator mag vrij een IP-adres blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort.

Een geregistreerde gebruiker blokkeren[edit]

Regels
Er zijn 2 soorten geregistreerde gebruikers:
 • Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken
  • In dit geval zijn dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing
  • Informeer de andere moderators hierover (moderator-mail)
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Het blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker kan enkel met duidelijke instemming of verzoek van de gemeenschap. Een autonome beslissing van een moderator om iemand te blokkeren zonder toestemming is niet toegestaan. Een moderator die betrokken is bij een conflict mag niet zelf de blokkering uitvoeren van de gebruiker waarmee men in conflict is.
   • Noodblokkering; een niet-betrokken moderator kan een blokkering van een gebruiker uitvoeren als snel optreden noodzakelijk is. Deze blokkering is enkel geldig voor de duur die nodig is om de situatie kenbaar te maken aan de gemeenschap en afspraken te maken voor de afhandeling van het probleem. De noodblokkering is maximaal geldig voor 24 uur. Zonder beslissing van de gemeenschap is er verlening niet mogelijk van een reeds geblokkeerde gebruiker. Het is aanbevolen dat de uitvoerende moderator eerst steun zoekt bij een aantal andere gebruikers alvorens te blokkeren. DeDe uitvoerende moderator moet
  • Een moderator mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort. Dit kan normaal enkel het account van de moderator zelf zijn.

Een pagina beveiligen[edit]

Dit is anti-wiki. Door een pagina te beveiligen kan niemand, behalve moderators, die pagina nog aanpassen.

Elke wijziging van de bewerkbaarheid van een pagina is publiek te zien in het Wikipedia:Protection_log

Dit kan indien;

 1. Dit kan eventueel zeer tijdelijk gebruikt worden als alternatief voor het blokkeren van een gebruiker, als iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde pagina vandaliseert, maar verschillende IP-adressen gebruikt, of voor het stoppen van een editoorlog. Overleg met de betrokken gebruikers is nodig en het inlichten van de andere moderators wenselijk.
 2. Op verzoek van de gemeenschap of met steun van de gemeenschap.

Een moderator mag vrij pagina's beveiligen in de eigen naamruimte.

Een pagina of media definitief verwijderen[edit]

Als moderator mag u de pagina's van de lijst "Te verwijderen pagina's" verwijderen volgens de regels van die procedure.

Er bestaat de mogelijkheid een verwijderde pagina volledig te herstellen. Maar beschouw dat als een redmiddel, een backup. Er gebruik van maken zou een uitzondering moeten zijn. Dit is meer om tactische en psychologische redenen dan omdat er een technische reden zou voor zijn.

Het verwijderen van een pagina is de meest voorkomende en publieke actie die een moderator meestal doet. Het geeft de boodschap, "ik, moderator, beschouw deze pagina als onwaardig voor Wikipedia en gooi deze weg". Het is tonen van een macht die gewone gebruikers niet hebben. Het is daarom van fundamenteel belang daar voorzichtig mee om te springen. Door het volgen van de "Procedure te verwijderen pagina's" legt u de verantwoordelijkheid van het al of niet verwijderen van een pagina bij de gemeenschap en niet bij uzelf.

Ook als een moderator twijfelt bij een pagina die op de verwijderlijst staat, is het beter deze nog te laten staan, met daarbij een motivatie, dan om hem te verwijderen.

Een pagina direct verwijderen[edit]

U mag als moderator direct een pagina verwijderen onder volgende voorwaarden:


 • Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevatten mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
  • Voorbeeld: Verwijder dit en beschrijf hier de nieuwe pagina. jezus mina, kunnen jullie dat niet zelf???????? , # Hoi. Dit is Mattheus. Doei.
   • Controleer de voorgeschiedenis. Een artikel kan dan wel als inhoud hebben "kashjksjhfdklsjfklskldskjflsdjkl" maar in de voorgeschiedenis kan een echt, gewist artikel steken.
   • Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te verwijderen pagina's" te zetten.


 • Als de auteur van een artikel of afbeelding aangeeft dat hij het weg wil, om een van de volgende redenen:
  • (tik)fout in de bestandsnaam
  • (tik)fout in de titel van een artikel, ook bij het verplaatsen van artikels
  • Afbeelding wordt vervangen door andere afbeelding.
In geval van enige twijfel of als het artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders dient het artikel/afbeelding op de lijst te verwijderen pagina's geplaats te worden met de normale procedure.


Bij het verwijderen is er een veld waar u dient de reden van verwijdering te vermelden. Vul die in. Maak dit zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld "leeg; voormalige inhoud: \"deze man houdt van ........... geintje ik ken hem niet hahahahahahahahahahahahahaha\"

 • Een pagina verwijderen om technische redenen. Bijvoorbeeld een pagina verwijderen zodat je dan een pagina kan verplaatsen naar die pagina.
 • Pagina's in de eigen gebruikersnaamruimte van de moderator zelf en pagina's aangemaakt voor testdoeleinden mag men vrij verwijderen

In alle andere gevallen zoals: foute titel, overtreding auteursrechten, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure Wikipedia:Te verwijderen pagina's volgen. Zie ook daar. Plaats steeds op de pagina van het artikel een vermelding dat die pagina op de lijst is gezet om te verwijderen !

Pagina's die door gebruikers reeds op de lijst "Te verwijderen pagina's" zijn geplaatst kan je beter niet meer verwijderen, tenzij ze op de lijst "Direct verwijderen" staan. Dit werkt demotiverend voor de gebruiker die de moeite heeft genomen een pagina te vermelden, en kan de betrokkenheid van de niet-moderators bij het opsporen van dergelijke artikels en het plaatsen op de lijst "Te verwijderen pagina's" schaden. Het is de kracht van Wikipedia dat we allen waken om de inhoud zo goed mogelijk te maken en te houden.

Bureaucraatschap[edit]

Bepaalde Moderatoren hebben de speciale status van bureaucraat. Dit betekent dat ze de mogelijkheid (maar daarmee nog niet zonder meer het recht) hebben om andere gebruikers Moderator te maken.

Een Moderator kan via een eenvoudig verzoek aan een moderator die reeds bureaucraat status heeft bureaucraat status verkrijgen. Het gebruik van de aanvullende rechten is beperkt door de "Richtlijnen voor moderators", de procedure voor aanstelling van nieuwe moderators en de goedkeuring van de Wikipedia-gemeenschap.


Het vermelden van uw echte naam op uw gebruikerspagina en een geldig emailadres is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Het inschrijven op het emailsysteem waarmee naar alle moderators een email kan verzonden worden is wel verplicht.

Vertrouwelijkheid[edit]

Informatie waar u enkel door uw functie als moderator toegang tot heeft zoals wachtwoorden moet u zorgvuldig behandelen en niet verder verspreiden.

Er zijn gebruikers die een uitzonderlijk eenvoudig wachtwoord kiezen. Dat is geen goed idee. Als moderator is dat een nog slechter idee. Kies, zeker als moderator, een fatsoenlijk wachtwoord. Bijvoorbeeld iets als Jef4525 , dHe8lT, theepot45, ... Zorg gewoon dat u meer verbeelding heeft in plaats van uw gebruikersnaam als wachtwoord te gebruiken of iets eenvoudigs als 123' , abc, azerty, qwerty.

Gebruikt u Wikipedia NL op een publieke computer, vergeet dan niet uit te loggen.