Sabat/Program

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Poniżej, ze względu na ograniczenia, jakie stawia nam miejsce spotkania, w odniesieniu do wcześniej przedstawionych problemów i przedstawionych na liście form warsztatów - wrzucam proponowane luźno propozycje.

godz. 19 listopada
piątek
20 listopada
sobota
21 listopada
niedziela
8-9   śniadanie śniadanie
9-10

Dyskusja o problemach ogólnych projektów Wikimedia.

 1. 15 minut na przypomnienie ogólnych problemów
 2. Burza mózgów (czyli notujemy pomysły z sali) ~ 30 minut
 3. Dyskutujemy nad przedstawionymi propozycjami ogólnymi, szansami ich wdrożenia itd.
 4. Ostatnie 15 minut przed obiadem - szkicujemy ramy koncepcji, które potem będziemy omawiać szerzej (w podgrupach, na liście Sabatu itd.). Chyba, że jakieś pomysły od razu przyjmiemy jako warte wdrożenia.
Dyskusje nad problemami Wikisłownika i Wikicytatów
 1. krótkie przedstawienie rezultatów rozmów nocnych - czy jeszcze na coś wpadliśmy ~ pół godziny
 2. 15 minut na przedstawienie problemów w Wikisłowniku i Wikicytatach
 3. pomysły z sali
 4. podział na podgrupy i dyskusja nad przedstawionymi problemami
 5. prezentacja wyników obrad
 6. ostatnia godzina - przedstawienie rezultatów sabatu, dyskusja nad formą kontynuacji niedokończonych dyskusji - ewentualnie wybór czasu i miejsca kolejnego spotkania
10-11
11-12
12-13
13-14 przerwa obiadowa
14-15

Dyskusje nad problemami Wikibooks, Wikinews i Wikiźródeł (te trzy zgłosiły się jako pierwsze i z większa liczbą problemów)

 1. 20 minut na przypomnienie problemów
 2. ok. 20-30 minut na pomysły z sali
 3. Dzielimy się na dwie podgrupy (wikibooksową i wikinewsową), gdzie dyskutujemy konkretne problemy i ich rozwiązania
 4. Na pół godziny przed zamknięciem sali zbieramy się w całości i przedstawiamy rezultaty dyskusji
powrót do domów
15-16 przyjazd, zakwaterowanie,
nieformalne spotkanie
16-17
17-18
18-19
19-... kolacja

W trakcie trwania spotkania będzie zapewniona kawa, herbata