Jump to content

Skanwiki/Utvalgte artikler/January 2007

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Veke 1 – 1. januar - 7. januar 2007[edit]

svensk

Opera är ett sceniskt verk med sångpartier till orkesterackompanjemang. Sångare, som är skolade i klassisk sång, agerar på scen och använder oftast scenkostymer. Scenen brukar ha dekor för att illustrera operans miljö. De flesta operorna är genomkomponerade. Operor kan innehålla balettscener. En opera kan ha talade dialoger (till exempel "Trollflöjten" av Mozart; eller opera-comique/opera buffa).

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 1, 2007

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 1, 2007

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Tospråkleg vegskilt

Irsk (også irsk gælisk; Gaeilge (na hÉireann)) er eit keltisk språk som tala og nytta på øya Irland. Det er det fremste offisielle språket i Republikken Irland, sjølv om eit stort fleirtal av folkesetnaden har engelsk som fyrste språk. Irsk har fått ei formell godkjenning som minoritetsspråk i Nord-Irland. I Langfredagsavtala av 1998 aksepterte den britiske regjeringa irsk og låglandsskotsk som minoritetsspråk i provinsen. 13. juni 2005 blei det samrøyste vedteke at irsk blir eit offisielt språk i den europeiske unionen. Vedtaket fekk verknad frå 1. januar 2007. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 2 – 8. januar - 14. januar 2007[edit]

svensk
Europa under kalla kriget

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget utformades efter andra världskrigets slut med hänsyn till landets geografiska position mellan de två militärallianserna NATO och Warszawapakten. Genom att vara alliansfri i fredstid ville Sverige vid en eventuell stormaktskonflikt ha möjlighet att vara neutral. Genom olika politiska åtgärder ville man också göra en sådan neutralitetspolitik trovärdig. Viktiga händelser var baltutlämningen, flera spionaffärer, Sovjets nedskjutning av en svensk DC-3:a och påstådda och verkliga ubåtskränkningar.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 2, 2007

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 2, 2007

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Snøras ned ei fjellside

Snøras, òg kalla snøskred eller lavine, er ei nemning på eit ras av snø og is ned ei fjellside eller frå ei høgd til ei anna. Små snøras kan til dømes kome frå hustak. Eit slikt ras oppstår når snø bygger seg opp i ei skråning, og til slutt gjev etter for tyngdekreftene. Snøras er altså eit døme på ein tyngdestraum av granulært material. Eit stort snøras kan flytte seg mange kilometer, og gjere kolossale øydeleggingar i skogområde og på andre ting som måtte kome i vegen. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 3 – 15. januar - 21. januar 2007[edit]

svensk
Wayne Gretzky

Wayne Douglas Gretzky, OC, född 26 januari 1961, är en före detta kanadensisk professionell ishockeyspelare som för tillfället är delägare och coach för Phoenix Coyotes. Gretzky, eller "The Great One" som han ofta kallas, föddes i Brantford, Ontario Kanada. Total Hockey: The Official Encyclopedia of the NHL kallar Gretzky "den mest framgångsrike spelare någonsin". Han anses vara den bästa spelaren under sin tid och har blivit kallad "världens genom tiderna bästa hockeyspelare" av sportjounalister, spelare, coacher och fans. Förutom mängder av personliga utmärkelser och rekord är han den enda spelaren som fått sitt tröjnummer, 99, pensionerat av alla lag i NHL.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 3, 2007

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 3, 2007

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Dette lågtrykket over Island roterar mot klokka på grunn av balanse mellom Corioliskrafta og trykkgradienten

Corioliskrafta er ei tilsynelatande avbøying av ein lekam som flyttar seg i eit roterande referansesystem.

Corioliseffekten som jordrotasjonen er årsak til, skaper presesjonen til ein Foucaultpendel, og for rotasjonsretninga til trykksystem. Generelt sett vil ein lekam i rørsle bøye av mot høgre på nordlege halvkule og mot venstre på sørlege halvkule. Dette fører til at vind rundt eit lågtrykk roterer mot klokka på nordlege halvkule og med klokka i sør. Corioliseffekten er derimot forsvinnande liten for rotasjon av vatn i toalett og badekar, så her er det andre faktorar som avgjer rotasjonsretninga.

Effekten har fått namnet sitt etter Gaspard-Gustave Coriolis, ein fransk forskar som skildra fenomenet i 1835, men matematikken oppstod allereie i tidvasslikningane til Pierre-Simon Laplace i 1778. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 4 – 22. januar - 28. januar 2007[edit]

svensk
Jan Guillou

1973 utbröt IB-affären när tidningen Folket i Bild/Kulturfront avslöjade att det fanns en tidigare okänd militär underrättelsetjänst vid Försvarsstaben. Journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt hävdade att IB sysslade med politisk åsiktsregistrering av svenskar och bedrev spioneri i utlandet. Försvarsminister Sven Andersson förnekade detta. 1974 dömdes Guillou och Bratt för spioneri.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 4, 2007

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 4, 2007

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Gol stavkyrkje 1846

Gol stavkyrkje er ei stavkyrkje frå Gol i Buskerud frå rundt 1200 som no står på Norsk FolkemuseumBygdøy i Oslo. Kyrkja var i vanleg bruk på Gol i fleire hundre år, men blei gradvis så nedslitt og fullstappa at kyrkjelyden fekk bygd ei ny. Stavkyrkja skulle rivast, men blei redda av Fortidsminneforeningen og kong Oscar II, som fekk henne flytta til Bygdøy og restaurert til slik ein meinte ho hadde vore før reformasjonen.

Kyrkja har sidan 1884 vore eigedommen til den regjerande monarken i Noreg, men blir halden ved like av folkemuseet. Det er laga fire kopiar av henne, to i Noreg og to i USA. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 5 – 29. januar - 4. februar 2007[edit]

svensk
Karta över Hogland. Höjdkurvorna visar topografin med 30 meters mellanrum.

Hogland är en före detta finländsk kommun och numera en rysk ö i centrala Finska viken. Hogland ligger cirka 40 km söder om det finländska fastlandet och 55 km norr om Estland. Ön hör till det ryska länet Leningrad oblast och ingår i distriktet Kingiseppski. Hogland är cirka 11 km lång och 1,5 - 3 km bred. Ön består mest av kala klippor och gles barrskog. Landytan uppgår till ungefär 21 km² och cirka 14 hektar vatten som är fördelat på fyra sjöar. Les mer...

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 5, 2007

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 5, 2007

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk
Myllarguten

Torgeir Augundsson (1801-1872), best kjend som Myllarguten, var ein segngjeten spelemann frå Sauherad i Telemark. Han var son av Augund Torgeirsson frå Rinde i Sauherad, og kona hans, Gunhild Sigurdsdotter. Faren var husmann, og flytte noko ikring på plassane i Sauherad medan Targjei var gut. Augund var møllar, og borna hans vart kalla «Møllarungein», og Targjei vart heitande «Møllarongen» eller «Myllarguten» i øvre Telemark. Under dette namnet vart han vidgjeten.

Myllarguten var snøgg til å støype ihop gamle former til nye, snar til å byggje ut store slåttar av små. Han har ord på seg for å ha støypt om telemarksspelet til det det er i dag. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål