Jump to content

Estratègia/Moviment Wikimedia/2018-2020/Transició/Llista d'iniciatives/Completa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Transition/List of Initiatives/Complete and the translation is 100% complete.

Aquesta és una llista d'iniciatives (és a dir, resultats clau, canvis o accions) relacionades a les recomanacions de l'Estratègia del Moviment Wikimedia 2030 i a la matèria primera per a la implementació que les comunitats han de prioritzar a l'actual Fase de Transició.

Hi ha una versió simplificada d'aquesta llista per facilitar la lectura i la traducció.

Llista

Recomanació Iniciatives Tema Accions clau
Núm. Clústers Accions i canvis Més detalls de la recomanació
1. Augmentar la sostenibilitat del moviment 1 Enfocament sistemàtic per millorar la satisfacció i la productivitat Desenvolupar un enfocament sistemàtic per avaluar i millorar la satisfacció i la productivitat de les persones que participen en el Moviment Coordinació, recerca Avaluar les necessitats dels grups i dels voluntaris, tenint en compte els seus contextos locals per a un recolzament i un esforç eficaços.
Participar i donar suport de forma contínua a diversos tipus de col·laboradors en línia i fora de línia.
2 Finançar comunitats infrarepresentades Dedicar una quantitat significativament més gran de finançament del Moviment per donar suport a les comunitats i grups emergents i marginats Recursos En funció de les seves necessitats, inclòs el reemborsament de personal, els costos operatius i altres activitats no relacionades directament amb la creació, la curació o l'edició de contingut.
3 Augmentar la conscienciació sobre el moviment Wikimedia Incrementar la consciència sobre el moviment Wikimedia, els seus valors, èxits, projectes i comunitats a tot el món Incidència, coordinació, comunicació, ingressos per garantir l'atenció, la confiança i l'interès dels consumidors de coneixement, voluntaris, socis i donants.

Vegeu a sota el marxandatge i la generació d’ingressos per al moviment

4 Política global de generació d’ingressos + estratègia de captació de fons Política global a totes les entitats del moviment per esbossar les regles per a la generació d'ingressos i allò que es pot adaptar als contextos i necessitats locals, per tal de distribuir les responsabilitats de generació d'ingressos i diversificar els seus fluxos Governança, ingressos Aquesta política equilibrarà la sostenibilitat, la nostra missió i valors i la independència financera. Assegurar-se que es recaptin i es gastin els fons de manera transparent i responsable.
Distribuir la responsabilitat de la generació d'ingressos entre les entitats del Moviment i desenvolupar habilitats locals per recaptar fons per augmentar la sostenibilitat. Ingressos, coordinació, desenvolupament d'habilitats Estratègia de recaptació de fons: augment d'ingressos i fluxos d'ingressos diversificats a tot el Moviment
Explorar noves oportunitats tant per a la generació d'ingressos com per a la difusió del coneixement lliure mitjançant associacions i ingressos obtinguts
5 Desenvolupament d'una API a nivell empresarial Construir una API a nivell empresarial (amb alts estàndards de disponibilitat, rendiment i usabilitat). Ingressos, producte
Desenvolupar garanties per assegurar l'accés a l'API per a usos no comercials, de recerca i per a usos comercials petits a moderats.
6 Implicació d'ecosistemes de tercers Participació activa d’ecosistemes de tercers en el desenvolupament de tecnologies MediaWiki Coordinació, producte (per ex. Wikibase i Parsoid)
7 Generació d'ingressos per al Moviment Proporcionar serveis professionals i de consultoria sobre tecnologies MediaWiki. Ingressos, producte
Creació de marxandatge i fer ús de la marca Wikimedia.
Enfocament global diversificat de les possibilitats d'ingressos mitjançant assistents virtuals i motors de cerca de l'ús de la nostra plataforma i producte.
8 Alinear-se amb les iniciatives de sostenibilitat ambiental Iniciatives perquè el nostre Moviment s'alineï amb les iniciatives de sostenibilitat mediambiental Coordinació
2. Millorar l'experiència d'usuari 9 Metodologia per millorar la recerca, el disseny, les proves i la participació de la comunitat en la plataforma UX de Wikimedia Implicar representants de dissenyadors, desenvolupadors tècnics, comunitats i perfils d'usuaris en processos iteratius de disseny UX, recerca i difusió de resultats Coordinació; producte; recerca Sensibilitzar i permetre una millor presa de decisions
Provar i validar la usabilitat de productes amb diferents perfils d'usuari Editors avançats, col·laboradors tècnics i novells que reflecteixin la diversitat que volem
Compromís de la comunitat al voltant del disseny de productes i UX Informar les comunitats sobre l'estat de l'experiència d'usuari, col·laborar en les necessitats i ajudar-les a assumir la responsabilitat de ser més inclusives Abordant les barreres que impedeixen el creixement, la diversificació i la participació.
Experiència d'usuari adaptable a diversos dispositius Interfícies dissenyades intencionadament per a una àmplia gamma de dispositius Producte De manera que els usuaris puguin consumir i contribuir en contextos diversos
Procés iteratiu i inclusiu de recerca per millorar l'experiència d'usuari, avaluació contínua de l'experiència d'usuari Recerca i avaluació
Comprendre els canvis i adaptar les nostres plataformes i espais per satisfer les diverses necessitats dels usuaris
Proporcionar una experiència positiva de l'ecosistema Wikimedia tant per al consum com per a la contribució al coneixement
10 Compatibilitat amb les directrius d'accessibilitat Donar suport al compliment de les directrius d'accessibilitat més avançades mitjançant programari lliure i de codi obert Producte; seguretat Per exemple: WCAG per al web, pràctiques recomanades de W3C per a la web mòbil, etc.
11 Recursos pels novells Recursos fàcils de trobar i fàcils d'entendre per als novells Producte; desenvolupament d'habilitats Incloure la incorporació de suports i interfícies de guia que els ajudin a aprendre i navegar de manera independent
12 Espais d'igual a igual Espais que permetin trobar companys amb interessos, funcions i objectius específics juntament amb canals de comunicació per interactuar, col·laborar i orientar-se mútuament. Coordinació; producte; desenvolupament d'habilitats
13 Funcionalitat de la plataforma i estàndards de documentació Documentació i estàndards per captar les funcionalitats de la plataforma per a l'avaluació, l'aprenentatge i la millora. Coordinació; producte Vegeu també "Gestionar el coneixement intern"
14 Desenvolupament i reutilització d'eines entre projectes Eines per connectar funcionalitats entre diversos projectes i idiomes per proporcionar una experiència millorada del coneixement contingut en l'ecosistema Wikimedia per a un interès particular, necessitat d'informació o consulta Coordinació; producte
Vies clares per avançar en noves propostes de wiki (incloses noves versions idiomàtiques) i per reutilitzar funcions de programari desenvolupades per la comunitat
Eines per a desenvolupadors i documentació d'alta qualitat per permetre als col·laboradors tècnics crear i mantenir eines amb usabilitat i eficiència.
15 Associacions per desenvolupar l'API de Wikimedia Fer que la suite de l'API Wikimedia sigui més completa, fiable, segura i ràpida, en col·laboració amb usuaris a gran escala, allò que s'ajusti a la nostra missió i principis Coordinació; producte per millorar l'experiència d'usuari tant dels nostres usuaris directes com indirectes, augmentar l'abast i la visibilitat del nostre contingut i el potencial de devolució de dades, i millorar la consciència i la facilitat d'atribució i verificabilitat dels usuaris de contingut.
3. Garantir la seguretat i la inclusió 16 Codi de Conducta Crear un Codi de Conducta, en col·laboració amb les comunitats, per proporcionar una base universal de comportament acceptable per a tot el moviment sense tolerància a l'assetjament. Seguretat; coordinació; governança Això es durà a terme mitjançant un procés inclusiu pel que fa al context, a les polítiques locals existents, així com a les estructures d'aplicació i resolució de conflictes.
17 Notificació privada d'incidents Crear vies perquè els usuaris informin de manera privada d'incidents, ja siguin tècnics o humans, inclòs l'assetjament Producte; seguretat Per tractar-los de manera eficaç i amb la urgència adequada, independentment de l'idioma o la ubicació.
18 Línia base de responsabilitats comunitàries Establir una base de responsabilitats de la comunitat per salvaguardar i mantenir un ambient de treball saludable tant per a la participació de Wikimedia en línia com fora de línia, juntament amb procediments per informar i fer un seguiment Coordinació; seguretat; governança
Atreure i retenir voluntaris a un entorn segur i lliure d'assetjament
Els col·laboradors tenen condicions i recursos que els permeten participar sense comprometre la seva seguretat
19 Elaborar una avaluació de la seguretat i un pla d'execució: processos de suport tècnic, humà i legal Investigar i desenvolupar un pla d'execució i avaluació de la seguretat adaptable, així com una resposta ràpida i una infraestructura de suport
 • suport psicològic (per exemple, terapeutes, consellers, mediadors),
 • assistència tècnica (per exemple, mecanismes d'anonimització),
 • assistència jurídica (per exemple, llista d'advocats col·laboradors, facilitació de la representació legal a nivell local),
 • ruta d'escalada ràpida en situacions de perill mortal,
 • procediments per reaccionar a reptes a gran escala, com ara disturbis sociopolítics i amenaces ambientals,
 • formació i oportunitats per conscienciar i crear capacitat de resposta per a la seguretat comunitària i la gestió de conflictes.
Coordinació; seguretat; desenvolupament d'habilitats Això garantiria que els col·laboradors externs i fora de línia tinguessin recursos disponibles a punt i accessibles per mitigar els danys causats per les seves activitats de Wikimedia
Marc i estàndards per a una avaluació contextual de la seguretat dels col·laboradors
20 Incidència: desenvolupament de la capacitat local Desenvolupar la capacitat local de defensa de marcs legals i reguladors que les nostres comunitats necessiten per fer prosperar els nostres projectes. Desenvolupament d'habilitats; incidència
21 Mecanismes integrats a la plataforma per a la seguretat Establir mecanismes de plataforma integrats dirigits a la seguretat dels col·laboradors en els seus contextos (per exemple, mecanismes d'anonimització) Producte; seguretat Aquests mecanismes han de ser avaluats per trobar oportunitats i riscos en projectes o contextos particulars, inclòs el risc d'assetjament i vandalisme

Vegeu "Assegurar l'anonimat" a continuació en aquesta recomanació

Assegurar l'anonimat, la privadesa i l'accés a les mesures de seguretat necessàries per abordar pràctiques com el dòxing i el troleig
4. Garantir l'equitat en la presa de decisions 22 Carta del Moviment Crear una Carta del Moviment Coordinació; governança Establir els valors, els principis i les bases polítiques de les estructures del moviment, inclosos les funcions i les responsabilitats del Consell Global, els hubs regionals i temàtics, així com d'altres entitats i òrgans de decisió existents i nous,

Establir requisits i criteris perquè les decisions i processos que siguin de tot el moviment siguin legítims i de confiança per a totes les parts interessades, per exemple, per:

 • Mantenir entorns de col·laboració segurs,
 • Garantir la generació i distribució d'ingressos a tot el moviment,
 • Donar una direcció comuna sobre com s'han d'assignar els recursos amb els mecanismes de responsabilitat adequats.
 • Definir com les comunitats treballen juntes i es responsabilitzen les unes de les altres.
 • Establir expectatives de participació i els drets dels participants.

Establir un comitè temporal, format per participants representatius de la diversitat del moviment mundial, que treballarà obertament, transparentment i en estreta col·laboració amb el moviment i les comunitats en general per tal de: Servir com a Consell Global Provisional i exercir un paper de lideratge en el suport a la implementació de l'Estratègia del Moviment.

 • Supervisar el desenvolupament de la Carta del Moviment en consulta amb comunitats, organitzacions i experts en temes,
 • Col·laborar amb la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia per identificar àrees de les seves responsabilitats actuals
 • Dissenyar un procés independent i transparent, juntament amb una avaluació jurídica independent, per transferir aquestes responsabilitats i autoritats als òrgans adequats dirigits pel Moviment.
23 Consell Global Provisional Establir un Consell Global Provisional per exercir un paper de lideratge en el suport a la implementació de l'Estratègia del Moviment. Coordinació; governança Vegeu a sota
24 Consell Global Establir un Consell Global Coordinació; governança Establir un Consell Global representant del Moviment en la seva funció i composició. Estarà compost per membres elegits i seleccionats, de manera dissenyada per reflectir l'amplitud i diversitat de la participació no només en el moviment actual, sinó també en les comunitats que volem servir. Aquest òrgan tindrà autoritats i responsabilitats descrites a la Carta, que haurien d'incloure, però no limitar-se, a:
 • Supervisar la implementació de l'Estratègia del Moviment, amb l'aportació de la comunitat sempre que sigui possible, i la seva alineació entre les estructures establertes del Moviment;
 • Supervisar el desenvolupament i l'aprovació de la Carta del Moviment;
 • Fer complir la responsabilitat de totes les organitzacions del moviment al voltant de: Ús dels fons del moviment; Alineació amb la missió, la visió i la direcció estratègica de Wikimedia; Compliment de la Carta del Moviment; Ús adequat de la marca i les marques de moviment;
 • Establir marcs sobre assignació de recursos i generació d'ingressos per al Moviment.
 • Qualsevol responsabilitat que el Consell Global Provisional hagi identificat com a necessària per ser delegada pel la Junta.
Comissionar una avaluació jurídica independent, per a la transferència de responsabilitats i autoritats als òrgans adequats dirigits pel Moviment.
Revisar i adaptar les estructures del moviment existents (Comitè d’Afiliacions o Comitè de Distribució de Fons) Durant la implementació i el desenvolupament de la Carta
Assegurar oportunitats equitatives de participació en la presa de decisions i l'assignació de recursos
Les parts interessades del moviment tenen el mandat, el coneixement i els recursos per estar presents en el procés de presa de decisions que els afecta
25 Hubs regionals i temàtics Facilitar i donar suport activament a la creació de hubs temàtics i regionals Coordinació; governança * Avaluar quines àrees temàtiques (per exemple, incidència, desenvolupament de capacitats, associacions, recerca, etc.) o geogràfiques del Moviment necessiten estructures que donin suport a la coordinació entre les parts interessades.
 • Els hubs són una millora d'entitats existents, col·laboracions entre afiliades o noves estructures formades per a un propòsit específic. S'espera que sorgeixin segons les necessitats identificades i les iniciatives orgàniques.
 • Els hubs són independents en el seu treball i operacions diàries, tot i que es coordinen amb altres grups d'interès i comparteixen els resultats del seu treball amb la resta del Moviment.
 • Aquestes estructures funcionaran cap a alts estàndards de diversitat, inclusió, rendició de comptes i equitat en la presa de decisions segons la Carta del Moviment.
 • Les comunitats i organitzacions decidiran l'abast i la funcionalitat concretes d'aquestes estructures en funció dels seus contextos i necessitats. Aquests sistemes seguiran el principi de subsidiarietat i faran disponibles les funcions següents:
  • Assignar recursos;
  • Proporcionar suport legal a membres i organitzacions de la comunitat i avaluar pautes i procediments de seguretat i seguretat adaptats als contextos locals;
  • Coordinar el desenvolupament de capacitats;
  • Donar suport al creixement organitzatiu mitjançant assessorament personalitzat i suport entre iguals
  • Desenvolupar tecnologies adequades per servir millor les comunitats.
Marc per avaluar els hubs i mètodes per garantir que els hubs estiguin interconnectats
Un moviment col·laboratiu i solidari per funcionar junts i evitar confusions
26 Marc flexible d'assignació de recursos Assignació de recursos Coordinació; governança; recursos * En un futur immediat, la Fundació Wikimedia hauria d'augmentar els recursos financers i altres recursos generals dirigits al Moviment amb l'objectiu d'implementar l'estratègia del Moviment.
 • Aquests recursos addicionals haurien de donar suport a nous hubs regionals i temàtics i a altres organitzacions del Moviment, a més de les organitzacions del Moviment i dels afiliats existents.
 • En un futur proper, el Moviment hauria de tenir un paper rector en l'assignació de recursos. Els processos d'assignació s'haurien de dissenyar mitjançant una consulta i descriure a la Carta del Moviment. Aquesta transició cap a la guia dirigida pel Moviment s'hauria de produir de manera oportuna.
 • El Consell Global hauria de supervisar la implementació de les directrius donades pel Moviment tal com es descriu a la Carta del Moviment, incloses les recomanacions per a l'assignació de fons a hubs regionals i temàtics i altres organitzacions del Moviment, tot reconeixent les obligacions legals i fiduciàries de les organitzacions implicades.
 • Basant-se en els marcs establerts pel Consell Global, els hubs regionals i temàtics facilitaran l'assignació de recursos mitjançant enfocaments fiables, contextualitzats, flexibles i resistents per garantir i mantenir comunitats i organitzacions amb plans plurianuals.
 • Els sistemes de finançament hauran de ser flexibles en termes de durada, i fusionar els objectius estratègics del moviment amb les necessitats i directrius locals, tot especificant responsabilitats mútues i obrint vies a iniciatives de finançament local.
Crear un procés de presa de decisions distribuït per proporcionar accés als recursos mitjançant estructures de poder distribuïdes i descentralitzades
La Fundació Wikimedia hauria d'augmentar els recursos financers i altres recursos generals dirigits al Moviment amb la finalitat d'implementar l'estratègia del Moviment. * Aquests recursos haurien de donar suport a nous hubs regionals i temàtics i a altres organitzacions del moviment
 • En un futur proper, el Moviment hauria de tenir un paper rector en l'assignació de recursos
 • Els processos d'assignació s'haurien de dissenyar mitjançant una consulta i descriure a la Carta del Moviment
 • El Consell Global hauria de supervisar la implementació de recomanacions per a l'assignació de fons a hubs regionals i temàtics i altres organitzacions del Moviment
 • Basant-se en els marcs establerts pel Consell Global, els hubs regionals i temàtics facilitaran l'assignació de recursos
 • Els sistemes de finançament hauran de ser flexibles en termes de durada, necessitats i directrius locals, tot especificant responsabilitats mútues i obrint vies a iniciatives de finançament local.
Els recursos haurien de ser assignats "a" i "per" persones en cada context i adaptats per atendre les seves necessitats
27 Directrius per a les funcions i governança de la junta Establir directrius de bones pràctiques sobre el funcionament de les juntes, com ara límits de mandat, processos d'elecció i selecció i altres qüestions sobre governança, quan sigui aplicable i pertinent per a una comunitat Coordinació; governança * Establir directrius de bones pràctiques sobre el funcionament de les juntes, com ara límits de mandat, processos d'elecció i selecció, i enfocaments a altres qüestions de governança quan sigui aplicable i pertinent per a una comunitat. Aquestes directrius hauran de ser adaptades i contextualitzades per cada part interessada. Les juntes serien responsables de seguir les bones pràctiques del Consell Global. Per a aquells que no ho facin, el Consell Global crearà mecanismes per revisar i proporcionar ajuda.
 • Definiu col·lectivament les pautes de bones pràctiques sobre com potenciar/inspirar i habilitar/donar suport a nous voluntaris per presentar-se a diferents tipus de funcions elegides. Aquests esforços se centraran especialment en grups infrarepresentats.
 • Assegurar-se que les posicions de lideratge i les maneres d'accedir-hi són documentades, transparents i accessibles.
5. Coordinar les parts interessades 28 Documents vius per definir responsabilitats per a àrees específiques de treball Crear i mantenir actualitzats documents compartits que defineixin responsabilitats clares i capacitats esperades per a activitats específiques com la promoció, el desenvolupament de capacitats, les associacions, el producte i la tecnologia, entre altres. Coordinació, governança Aquests documents reflecteixen valors, necessitats, principis i rendició de comptes compartits i faciliten el creixement i la inclusió.

*Vegeu "Equitat en la presa de decisions, Directrius per a les funcions i governança de la junta"

29 Millorar la capacitat de comunicació i col·laboració amb socis i col·laboradors Crear espais de comunicació i col·laboració entre i amb col·laboradors tècnics per augmentar l'escala i l'impacte del nostre treball i la sostenibilitat de la infraestructura Coordinació, producte, tecnologia * Un espai per a socis i altres col·laboradors en fluxos de treball específics de l'àrea de contingut que requereixen eines, actualitzacions i millores
 • Un espai de participació i comunicació per a desenvolupadors de tercers: identificar i resoldre barreres bàsiques per donar pas al treball col·laboratiu sobre tecnologies modernes, tot creant noves interfícies i millorant les nostres experiències d'usuari.
 • Millorar els canals i espais de comunicació entre els desenvolupadors i les comunitats: per rebre comentaris, així com per crear processos de tutoria, formació i organització de revisió de codi i redacció de documentació, entre d'altres.
 • Millorar la comprensió i el compromís entre les comunitats de voluntaris i altres parts del nostre moviment
30 Consell Tecnològic Creeu un Consell Tecnològic per establir processos per introduir noves funcionalitats a les plataformes i eines de Wikimedia Coordinació; governança; producte; tecnologia L'objectiu és millorar la comunicació entre els desenvolupadors del personal i altres col·laboradors tècnics per millorar la xarxa, coordinar la innovació, proporcionar i obtenir suport i fomentar la contribució a les decisions i assignacions de recursos que afecten les comunitats.
 • Establir processos per introduir noves funcionalitats a les plataformes i eines de Wikimedia
 • Millorar la comunicació entre els desenvolupadors del personal i altres contribucions tècniques
 • Fomentar la creació de xarxes, coordinant la innovació i proporcionant suport
6. Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge 31 Enfocament global per al desenvolupament d'habilitats locals: recopilació de dades, reconeixement entre iguals, mentoria, reconeixement Crear un enfocament sistemàtic i global per al desenvolupament d'habilitats Coordinació, desenvolupament d'habilitats, producte, recerca i avaluació * Establir una metodologia que mapegi els actius i les necessitats i generi dades (agregades) per desplegar iniciatives de desenvolupament d'habilitats basades en necessitats reals.
 • Establir un servei que faciliti la connexió/coincidència entre iguals del Moviment per obtenir habilitats d'ensenyament i aprenentatge
 • Fomentar la diversitat de mètodes, incloent-hi formació, mentoria, assessorament, aprenentatge en línia, assistència entre iguals i esdeveniments.
 • Crear incentius per al desenvolupament d'habilitats (en línia i fora de línia) mitjançant el reconeixement d'habilitats
Desenvolupament d'habilitats locals amb coordinació global Aprendre entre comunitats, basar-se en l'experiència existent i augmentar les habilitats locals per a activitats en línia i fora de línia.
32 Pla de desenvolupament de lideratge Pla de desenvolupament de lideratge sistemàtic i coordinat a nivell mundial Coordinació, desenvolupament d'habilitats, recerca i avaluació * Establir un procés per comprendre i modelar el lideratge segons les habilitats necessàries en cada context
 • Desplegar eines o processos basats en el compromís existent de voluntaris que donin suport a les comunitats en la identificació de líders potencials.
 • Convidar líders potencials d'altres moviments socials a diversificar i enriquir el Moviment compartint experiències
 • Proporcionar opcions de formació (per exemple, en línia, presencial) a nivell local i regional per permetre a les persones adquirir habilitats de lideratge
 • Crear un esquema de funcions i habilitats que fomentin contextualment l'autogovern i garanteixin la subsidiarietat
Invertir en individus per desenvolupar les habilitats necessàries per produir canvis en el Moviment Imaginem un Moviment construït per persones compromeses, ben formades, capacitades socialment i tècnicament de diferents procedències que reflecteixin la diversitat de les comunitats mundials.
33 Infraestructura de desenvolupament de competències Invertir en infraestructures tecnològiques noves o existents que facilitin l'aprenentatge d'habilitats mitjançant eines funcionals, col·laboratives, en temps real i contingut de qualitat Desenvolupament d'habilitats, producte, tecnologia * Plataforma curada, fàcil d’utilitzar, multilingüe i multiformat, per allotjar recursos d’aprenentatge
 • Recursos d'aprenentatge (per exemple, "paquets d'aprenentatge") dirigits a persones i organitzacions que s'uneixin al Moviment per fomentar l'adquisició de coneixement i el desenvolupament d'habilitats autodirigides
 • Paquets d'aprenentatge necessaris per entendre qüestions relacionades amb l'escalabilitat, la sostenibilitat i qualsevol de les àrees considerades a les recomanacions de l'Estratègia del Moviment Wikimedia
 • Procediments per avaluar la qualitat dels continguts d'aprenentatge i facilitar la transferència de coneixement a nivell global i local

* Vegeu també "Gestionar el coneixement intern"

7. Gestionar el coneixement intern 34 Facilitar una cultura de la documentació Facilitar la cultura de la documentació per integrar-se en el treball i l'avaluació de Wikimedia i com a resultat en si mateix Coordinació Recursos per a la seva creació en àrees clau, com ara la creació de capacitats, la promoció, les associacions i la tecnologia
35 Establir una base de coneixement a tot el moviment Establir un sistema de base de coneixement amb accés a tots els recursos d'aprenentatge del moviment Coordinació, producte, desenvolupament d'habilitats * Dissenyar la base de coneixement perquè sigui fàcil d'utilitzar, inclusiva, funcional, participativa, multilingüe i consultable.
 • Fer accessibles els recursos de coneixement interns a través de les plataformes del projecte perquè els usuaris puguin ser conscients del que poden utilitzar i on el poden trobar.
 • Crear documentació clara sobre el desenvolupament i l'escalabilitat de la infraestructura, per involucrar de manera transparent més grups d'interès del moviment.
 • Fomentar la creació de metadades per a cada coneixement intern per afavorir la seva facilitat de cerca mitjançant eines de cerca.

* Vegeu també "Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge"

Fomentar el creixement i el manteniment d'aquesta base de coneixement * Fomentar esprints amb un abast enfocat per evitar despeses de costos i temps.
 • Adaptar contingut, formació i aprenentatge a contextos locals i involucrar diverses comunitats per garantir que el coneixement sigui accessible i disponible en diverses formes.
 • Donar suport a la creació d'informes per mesurar i avaluar amb precisió el progrés del Moviment, tot creant així una millor consciència i establint prioritats informades.
 • Proporcionar personal dedicat per ajudar-vos en la curació de contingut, la visibilitat, la garantia de qualitat, l'assistència d'usuaris i per facilitar la trobada entre iguals.
8. Identificar temes d'impacte 36 Identificar l'impacte dels continguts i projectes de Wikimedia Investigar com s'utilitza el nostre contingut: mesurant la cobertura, la qualitat i la verificabilitat del contingut, la confiança del públic i la seva capacitat per accedir i comprendre el nostre contingut. Producte, seguretat, recerca Això ens donarà una millor comprensió de les diferents maneres en què el contingut de Wikimedia pot incidir en la millora de la vida de les persones.

Prioritzar els recursos en conseqüència per a les organitzacions de Wikimedia

Desinformació Comprendre com es poden utilitzar o abusar dels nostres projectes detectant amenaces amb un potencial de dany important Seguretat, recerca (com ara informació falsa, desinformació o estafes).
Identificar temes impactants Realitzar i donar suport a la recerca i anàlisi per identificar àrees temàtiques que tinguin un gran impacte en el món i en els consumidors de coneixement. Recerca * Això requereix desenvolupar eines per analitzar el contingut, crear una comprensió compartida de l'impacte entre els grups d'interès del Moviment i desenvolupar relacions amb socis especialitzats.
 • Mapa d'àrees temàtiques en estreta col·laboració amb projectes, socis i comunitats locals per beneficiar-se de la seva experiència i garantir la seva autonomia i independència.
37 Llista de temes d'alt impacte Fomentar la cobertura de temes prioritaris identificats col·lectivament Coordinació, esdeveniments Els projectes es beneficiaran dels esforços per crear contingut i de prioritzar els recursos per solucionar les mancances identificades
Reduir les bretxes de contingut Implementar iniciatives per suplir buits de contingut en temes que puguin tenir més impacte Coordinació, esdeveniments * Respectar els nostres principis de llarga tradició d'acollir a tothom que vulgui contribuir en qualsevol tema dins de les directrius de cada projecte.
 • Això pot implicar iniciatives comunitàries, divulgació, beques, subvencions i altres finançaments, associacions i emprar metodologies recolzades per la tecnologia, com ara intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic.
38 Iniciatives de continguts en comunitats infrarepresentades Defensar i generar capacitat al voltant de la creació de contingut i la redacció de qualitat en àrees on falten tant els editors com el contingut Desenvolupament d'habilitats, incidència per exemple a través de hubs regionals i temàtics.

* Vegeu també "Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge"

9. Innovar en coneixement lliure 39 Identificar polítiques que dificulten l'equitat del coneixement Consultar amb comunitats i experts per identificar polítiques en projectes de Wikimedia que actuen com a barreres d'accés al contingut relacionat amb comunitats infrarepresentades Coordinació, recerca (per exemple, notabilitat)
40 Polítiques d'experimentació amb projectes per a l'equitat del coneixement Experimentar i crear nous projectes o polítiques per solucionar les mancances en l'equitat del coneixement Coordinació, governança, producte
Creeu camins cap a nous projectes, crear noves funcionalitats o animar les comunitats a crear noves polítiques que abordin aquestes barreres L'objectiu és permetre la inclusió i la preservació de totes les formes de coneixement humà en tots els contextos socioculturals (per exemple, fomentar la refinació de criteris de fiabilitat per proporcionar pautes per identificar fonts fiables de recursos de coneixement orals o no occidentals, fomentar que els criteris de notabilitat siguin rellevants en tots els contextos).
41 Experimentació contínua, tecnologia i associacions de contingut, formats i dispositius Innovar en diferents formats, desenvolupar nous programes, integrar eines, establir associacions i millorar les nostres polítiques Producte, tecnologia, associacions
Construir la tecnologia necessària per fer accessible el contingut de coneixement gratuït en diversos formats Admetre modes de consum i contribució més diversos als nostres projectes (per exemple, text, àudio, visual, vídeo, geoespacial, etc.).
Crear eines i associacions per facilitar l'aportació de contingut d'altres dades i bases de coneixement als nostres projectes
10. Avaluar, iterar i adaptar 42 Seguiment, avaluació i aprenentatge a tots els nivells amb suport i responsabilitat mútua Aprenentatge i avaluació a tots els nivells, per verificar el nostre treball Coordinació, recerca, tecnologia, recursos
Proporcionar recursos financers i humans i experiència per al seguiment, l'avaluació, la comunicació del progrés i l'aprenentatge a tots els nivells del moviment (global, regional, local)

sobre cadascuna de les recomanacions

Aprenentatges que es comunicaran a través del nostre Moviment Per augmentar l'autoconeixement, la capacitat de recuperació i la rendició de comptes entre totes les parts interessades, el que ens permet adaptar contínuament les nostres estratègies en conseqüència i realitzar revisions periòdiques per millorar.
43 Desenvolupar un sistema d'avaluació integral de les activitats i estructures del moviment, inclosa la tecnologia, la coordinació, la capacitat, les polítiques i la governança Distribuir les responsabilitats al voltant dels processos de supervisió, avaluació i aprenentatge amb totes les parts interessades del Moviment, de manera que tinguin una responsabilitat mútua i garanteixin un progrés continu. (incloent-hi la coordinació i la gestió del coneixement)
Avaluar la rellevància, l'efectivitat, l'eficiència i l'impacte del desenvolupament de les activitats del Moviment. * Avaluar contínuament la implementació de les recomanacions d'estratègia en temps real i difondre'l als grups d'interès afectats.
 • Establir col·laborativament indicadors comuns i contextualitzats i els impactes desitjats per mesurar i controlar el progrés en els objectius de la direcció estratègica. Això inclouria indicadors d'equitat, incidència, polítiques públiques, diversitat de persones i continguts, inclusió i obertura cap als novells, salut comunitària, tecnologia, usabilitat i accessibilitat de les plataformes, entre altres.
 • Facilitar l'anàlisi, la discussió i l'aprenentatge conjunt amb la participació de les comunitats i els grups d'interès afectats, segons correspongui.
 • Accedir a investigacions externes i independents per complementar l'autoavaluació quan sigui necessari i adequat (sempre basant-se en els principis d'avaluació participativa dels programes).
Compartir i comunicar els resultats de manera àmplia per a cada àrea de treball del Moviment i per a recomanacions d'estratègia per sensibilitzar i rendir comptes, tant entre els afiliats com els col·laboradors.

* Vegeu també "Gestionar el coneixement intern"

44 Processos de canvi iteratius Iterar els processos de canvi en les àrees de desenvolupament tecnològic, coordinació, creació de capacitats, polítiques i sistemes de governança, i promoure la validació després de la recerca i la prova. Això requereix:
 • Involucrar les comunitats afectades/parts interessades per assegurar que les lliçons de l'avaluació es comparteixen per informar les seves activitats a nivell local i regional.
 • Involucrar les comunitats/parts afectades afectades per implementar, determinar i comunicar canvis a les recomanacions estratègiques i activitats/programes relacionats.
45 Polítiques adaptatives (polítiques, estructures, pressupostos i planificació flexibles per adaptar-se als canvis globals) Adaptar-se per afrontar situacions i reptes nous i alterats adoptant polítiques i procediments basats en avaluacions del Moviment canviant i del món canviant. Coordinació, recursos, governança, producte Això requereix:
 • Incrementar la flexibilitat i l'adaptabilitat de les estructures i enfocaments que fem servir per implementar cada recomanació.
 • Incorporar els resultats de l'avaluació a la presa de decisions a tots els nivells institucionals.
 • Utilitzar els resultats de l'avaluació per informar de la planificació i pressupost de les parts interessades del Moviment amb responsabilitats fiscals i programàtiques.
 • Avaluar les condicions externes (sociopolítiques, legals, ambientals, etc.) per anticipar-les, actuar-hi si podem i adaptar-se als canvis.