Jump to content

Talk:Board elections/2007/Informal/Discussion07/debate (fi)

Add topic
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Keskustelun säännöt

[edit]

<Dmcdevit>

Siis, ei ollut pitkää varoitusaikaa, eikä ole ollut paljon ollenkaan keskustelua rakenteesta. Valitsen sen mielipiteen ettei tämä ole mikään iso juttu ja käytän joitain omavalintaisia ohjenuoria, sillä ainakin yksi teistä on ilmaissut että on ainoastaan mukana tunnin loppuun. Minä kysyn kysymyksen, ja se sama kysymys menee kaikille ehdokkaille, jotka vastaavat aakkosellisessa järjestyksessä, alkaen ^demonista, ja sitten käänteisessä järjestyksessä seuraavan kysymyksen kohdalla. Teillä on minuutti aikaa vastata kysymykseen, ja 30 sekunnin vastine mahdollisuus. Vastineet ovat sitä varten kun joku sinun jälkeesi vastaava vastauksessaan ottaa puheeksi sinun argumenttisi. Privakaa minulle vastineita varten ennen kuin vastineiden aika on jottä tiedä antaa sinulle voicet (siinä järjestyksessä kun saan privat). Lisäksi, kun wikissä annetut kysymykset loppuvat kesken, avaan keskustelun lurkkereiden (öö, yleisön) kysymyksille. Lurkkerit: privakaa minulle minä tahansa aikana keskustelun kuluessa. Vastine on vain mahdollisuus lisäaikaan vastata jollekulle joka on ollut kanssasi eri mieltä.

Ensimmäinen kysymys

[edit]

<Dmcdevit> Ensimmäinen kysymys: Johtokunnan jäsenet tuovat jokainen jotakin uutta ja ainutlaatuista johtokuntaan. Minkä ominaisuuden sinä voit tuoda johtokuntaan?

<dannyisme> sellaisena joka on työskennellyt toimistossa, tunnen säätiön läheltä. Minulla on kokemusta voittoatavoittelemattomista järjestöistä, organisoin edellisen tilintarkastuksen, ja minulla on kokemusta rahan hankinnasta ja tietosanakirjojen julkaisemisesta

<DragonFire1024> Minä olen tavallinen ihminen. Saattaa olla etten ole ammattimainen lakimies tai tilinpitäjä tai jne., mutta tuon johtokuntaan sen mitä siltä IMO puuttu. Ihmissuhdetaitoja. Haluan tuoda enemmän ihmissuhdekeskeisen ympäristön johtokuntaan

<Eloquence> Hyvää iltaa/päivää teille kaikille. MediaWikin kehittäjänä ja avoimen lähdekoodin/avoimen tiedon voittoatuottamattoman järjestön CTO:na, uskon että minulla on syvällinen ymmärrys nimenomaan tekniikan alueen haasteista jotka kohdistuvat meidän projekteihimme, ja voin antaa strategista neuvontaa alueista joissa voimme innovoida. Minun asemoitumiseni vapaiden ohjelmistojen/vapaan kulttuurin liikkeessä heijastuu yhteis-kirjoittajuutena Vapaiden Kulttuuriteosten Määritelmässä jonka parissa työskentelin Richard Stallmanin ja Lawrence Lessigin kaltaisten henkilöiden kanssa.

<UninvitedCompany> Tuon taustanani pitkäaikaisen osallistumisen ENWP:ssä ja säätiötyössä, ja sen mukana ammatillisen taustan managementissä ja liiketaloudessa. Minä tuon myöskin aikaisempaa kokemusta toisesta johtokunnasta voittoatavoittelemattomassa järjestössä. Uskon että voin työskennellä hyvin toisten johtokunnan jäsenten kanssa, niiden yhteisöjen kanssa jotka muodostavat säätiön, sekä ulkopuolisten. Minun ensisijainen syyni olla ehdokkaana on tukea säätiön toimitusjohtajalle korkeammanasteista autonomiaa, jonka uskon olevan elintärkeää rahoitusongelmien ratkaisemiseksi. On myöskin välttämätöntä kohdata erinäiset muut asiat säätiön edessä.

<WarX> Ensiksikin olen vissionääri ;) Nykyisellään työskentelen saadakseni niin paljon kuin mahdollista vapaata sisältöä yritän tehdä maailmaa paremmaksi (Wikimedian Projekteille) muuttaen näkemyksen tekijänoikeuksiin tavallisilla ihmisillä ja toiseksi INNOKKAUTTA

<DragonFire1024> Eloquence: Uteliaisuus kissan tappoi ;) Mikä tekee sinun määritelmäsi "vapaista teoksista" sitovatn? Miksi sinun määritelmäsi on yhtään parempi kuin muiden "vapaiden" määritelmien, ja miksi sen täytyy olla määritelmä jota käytämme?

<oscar> olen nopea yo all :-) ollen säveltäjä olen ammattimaisesti luova henkilö jolla on laaja järjestö kokemus - tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen ja olen ammatiltani opetusalan ihminenkin. peruutin tapaamisen töissäni ollakseni täällä ajoissa ja minun aikani jäljellä on rajattu sekin - toivon että lopetamme paremmin ajoissa kuin aloitimme ;-) vaikka säveltäjänä olenkin vahva uskoja copyleftiin

<Eloquence> DragonFire1024, se ei ole sitova lainkaan. Se on asiakirja jonka yhteisöt jotka yhteistuottavat minkälaista sisältöä tahansa voivat valita ottaa käyttöönsä, tai olla ottamatta käyttöönsä, ja se on otettu käyttöön useissa yhteisöissä. Mukaanlukien, yhtenä esimerkkinä, Commonwealt of Learning, joka on käyttänyt sen kansainvälisiä projekteja sisällöntuotannossa kehitysmaissa.

<oscar> toivon että voin jatkaa vapaa-aikani käyttämistä tällä arvokkaalla tavalla

Toinen kysymys

[edit]

<Dmcdevit> Toinen kysymys: Missä näet Wikimediasäätiön 5 vuoden kuluttua tästä hetkestä? Jos sinulla olisi yksi ainoa tavoite jonka toivoisit saavuttavasi, mikä se olisi ja miksi?

<oscar> 50 wikimedia projektia eri kielissä yli puolella miljoonalla artikkelilla, 50 wikimedia paikallisjaostoa kaikilla asuttavilla mantereilla ympäri maailman perustettuna, ainakin yksi toimisto palkatulla henkilökunnalla jokaisella mantereella, kaikki tämä wikimediasäätiö pysyen voittoatavoittelemattomana, itsenäisenä ja tietysti sen missio muuttumattomana-

<WarX> WMF ei vieläkään sidottuna mihinkään kaupalliseen teollisuudenalaan ja yhteistyö jokaiseen mahdolliseen instituutioon joka kykenee synnyttämään vapaata sisältöä mm. maiden kulttuuriministeriöt

<UninvitedCompany> Viidessä vuodessa, toivoisin että säätiöllä on tarpeeksi rahaa, ja tarpeeksi jatkuvia rahalähteitä, varmistaakseen sen eloonjäännin. Toivoisin että olisimme aloittaneet rahaston keruun. Toivoisin että ED:n rooli olisi selkeästi määrätty, ja että olisi selkeä viestintä jokaisen yhteisön välillä. Toivoisin että jokainen yhteisö voisi tuntea että säätiö kuuntelee ja reagoi sen huolenaiheisiin. Toivoisin että lakiasioita koskeva strategiamme olisi kypsynyt. Ja toivoisin että monet asiat joita yhteisöt ovat kaivanneet tulisivat täytetyiksi - vakaat versiot, serverit jotka toimisivat liukkaammin, toolserveri joka on ajantasalla. Toivoisin myös että me voisimme palvella laajempaa yleisöa paremman laatuisin artikkelein ja että voisimme jatkaa olemistamme kaikkein yleisön suosimimpia verkkosivustoja maailmassa. Ensimmäinen askel olisi että ED:llä olisi tarkkaanmääritelty rooli, sillä kaikki muu kääntyy sen varassa.

<Eloquence> 5 vuoden kuluttua tästä hetkestä haluan meidän olevan tehokas, skaalautuva organisaatio joka on onnistuneesti saanut päätökseen monta projektia perustaen apurahoihin ja lahjoituksiin kansainvälisessä mittakaavassa, kuten auttaen ihmisiä läpi koko maailman käyttämään sisältöämme, keksien uusia tapoja ihmisille tehdä yhteistyötä, parantaen sen luotettavuutta ja lähestyttävyyttä, ja rikastaen sitä uusilla ja jännittävillä tavoilla. (Anteeksi leikkaa ja liima menetelmä, BTW, 1 minuutti ei ole järin pitkä.) Uskon että WMF voi tulla sellaiseksi järjestöksi pysyen voittoatekemättömänä hyväntekeväisyysjärjestönä, turvautumatta mainostamiseen, noudattaen voittoatuottamattoman sektorin parhaita käytäntöjä. palkaten loistavia ihmisiä, vapaaehtois yhteisömme painopisteen kohdistaen, ja asettaen uusia standardeja osallistumiselle ja läpinäkyvyydelle, missä se vain on järkevää.

<DragonFire1024> Näen sen olevan kaikkein suosittu vapaan sisällön järjestö maailmassa. Vaikka minulla on useita tavoitteita, päätavoitteeni on tehdä projektien välisestä "kollaboraatiosta", tosiasiallista kollaboraatiota eikä kilpailua toistensa välillä. Jotta saavuttaisimme tavoitteemme olla vapaan sisällön/median huippu tuottaja, meidän täytyy toimia yhdessä projekteina: ei vastakkainasetellen.

<dannyisme> Taloudellinen itsenäisyys. Ilman sitä, mitään muuta ei voida saavuttaa.

<UninvitedCompany> Oscar, sinä mittaa tavoitteesi jokaisen projektin onnistumisena pikemminkin kuin säätiön itsensä työssä. Mitä mielestäsi säätiön pitäisi saada aikaan jotta mahdollistaisi sen suuren projektien onnistumisen laveuden jonka toivot meidän saavuttavan?

<WarX> dannyisme: etkö ole peolissasi että aggressiivinen rahan hakeminen muutta WMF sisällön hakuisuudesta rahan hakuiseksi burokratiaksi?

Kolmas kysymys

[edit]

<Dmcdevit> All right, nyt sitten kolmas kysymys: Miten sovitatte yhteen Wikimediasäätiön monikielisyyden tavoitteet vaalien toimintatapoihin, kuten tämä keskustelu, jotka rajoittavat potentiaaliset ehdokkaat englantia puhuviin?

<dannyisme> En missään sano aggressiivista rahan hakua. Olen vain käytännöllinen. Me tarvitsemme rahaa selvitäksemme. Ihmiset haluavat antaa meille rahaa. Lähdetään baanalle.

uskon isompia ponnisteluja täytyy tehdä käännösten eteen, mutta minulla ei ole käytännöllistä ratkaisua kysymykseen. Ehkäpä se että kysymykset annettaisiin ennakkoon niin kuin tässä, auttaa, ja pyytämällä vaali-komiteaa kääntämään tämä logi on palvelus ihmisille

<DragonFire1024> Hankala kysymys. Ainoa vastaus mikä tulee mieleen on että olisi kääntäjiä valittuna projekteista jotka kääntäisivät logit, ehdotukset, väittelyt ja vaalit. Koska meillä on suuri määrä kieliä säätiössä, olisi ainoastaan järkevää kääntää niihin kaikkiin. On vain kyse siitä että löydetään ne jotka kykenevät.

<Eloquence> Olen syntyperäinen saksan puhuja. Englanti on laajiten puhuttu toinen kieli, joka usein tekee siit käytänöllisimmän valinnan väittelyihin jotka risteävät projekti ja kielirajojen yli. Niinollenkin, henkilökohtaisesti työskentelen (täsmennetyin, osoitetuin rahoituksin ja kehittäjien kera, valvoen implementaatiota) teknologisissa projekteissa jotka tulisivat auttamaan monikielisen viestinnän tukemista, kuten m:Multilingual MediaWiki (prototyyppi on http://mw.visc.us -sivustolla, Charles Pritchardin kehityksen alla ja Wikian sekä Bambergin yliopiston rahallisesti tukemana). Uskon että säätiön täytyy rakentaa toimintaperiaate-kehys tälläisen teknologisen innovaation ympärille, ja jossain määrin palkata kääntäjiä auttamaan kaikkein kriittisen tärkeissä asiakirjoissa.

<oscar> vastatakseni UninvitedCompanyn kysymykseen: projektien täyden ulottuvuuden mahdollistaminen on säätiön tavoite; tämän ponnistuksen ylläpitäminen pitemmällä ajalla tarvitaan vakaa organisaatio.

vastatakseni kolmanteen kysymykseen: en ole englannin syntyperäinen puhuja ja olen pyrkinyt koko elämäni olla monikielinen. se voi olla ajattelutavasta kiinni: ehkä me voimme inspiroida syntyperäisiä pyhujia oppimaan muita kieliä?

<UninvitedCompany> On olemassa heitä jotka auttavat käännösten kanssa (tärkeä ja epäkiitollinen tehtävä), joka lieventää tätä vaikutusta. Olen iloissani huomatessani että vaaleihin liittyvistä materiaaleista on enemmän ja parempia käännöksiä kuin viime syksynä.

<WarX> ensiksi: luodaan *ydin* keilistä jotja ovat levittäytyneet ympäri maapallon: en, fr, es, ru, zh, de ja yrittää pitää kääntäjät tälle ytimelle koska useimmat ihmiset maailmassa puhuvat yhtä niistä ;) sitten ehkä aloittaa isompi projekti

<mindspillage> Minun on pakko sanoa etten ole mikään tämän väittely formaatin fani, koska se rajoittaa joko leikkaa&liimaamaan esivalmisteltuja lausuntoja tai hatustavedettyä ajattelua. Ensimmäinen tekee tästä formaatista tehottoman ja toine ei ole hyvä osoitus henkilön pätevyydestä johtokuntaan. Kuitenkin, mielestäni ehdokkaalla täytyy olla ainakin tietty taitotaso englanninkielellä voidakseen toimia tehokkasti johtokunnassa; se on käytännössä säätiön työkieli ja työskentely pienessä ryhmässä jolla ei ole yhteistä kieltä olisi vaikeate, olisi se kieli sitten mikä tahansa; myöskin, useimmat viestit tulevat johtokunnalle englanninkielisinä ja jäsen joka ei osaisi lukea niitä olisi hyvin epäedullisessa asemassa.

<Frieda> penso che l'unica risposta possibile sia in italiano :-p mikä tarkoittaa:mielestäni ainoa mahdollinen vastaus on italiankielellä.. vitsistä ei ole käytännöllista ratkaisua kuin käyttää kääntäjää. Mutta se on epäystävällistä jos ehdokas ei voi väittellä, esimerkiksi..

<DragonFire1024> Eloquence: Eloquence: Miksi käyttää rahaa kääntäjien palkkaukseen? se maksaisi ison määrän rahaa. Meillä on kattava käyttäjäkunta ympäri maailmaa. Miksei muodostaa ehdotus Wikimedianlaajuisesti joka saisi nuo kääntäjät toimimaan johtokunnan vallan alla? (esimerkiksi)

Eloquence> Jason, mielestäni olet täysin oikeassa että meidän tulisi turvautua vapaaehtoisten yhteisömme empoweringiin aina kuin mahdollista. Kuitenkin, niinkuin kaikessa, on olemassa aikarajoitteita, ja on vähemmistökieliä joita emme saata pystyä palvelemaan hyvin tällä tavoini. Tämä on missä rahan käyttö, tietyssä määrässä tapauksia, saattaa olla järkeenkäypä asia tehdä.

Last scripted question

[edit]

<Dmcdevit>

<Frieda>

<mindspillage>

<WarX>

<UninvitedCompany>

<oscar>

<Eloquence>

<DragonFire1024>

<dannyisme>

<DragonFire1024>

<dannyisme>

<oscar>

<UninvitedCompany>

<dannyisme>

<Eloquence>

<WarX>

<Dmcdevit>

<UninvitedCompany>

Question from IRC

[edit]

<Dmcdevit>

<dannyisme>

<DragonFire1024>

<Eloquence>

<mindspillage>

<oscar>

<UninvitedCompany>

<WarX>

<DragonFire1024>

Last question

[edit]

<Dmcdevit>

<WarX>

<UninvitedCompany>

<oscar>

<mindspillage>

<Eloquence>

<DragonFire1024>

<dannyisme>

<DragonFire1024>

Concluding remarks

[edit]

<Dmcdevit>

<dannyisme>

<DragonFire1024>

<Eloquence>

<mindspillage>

<oscar>

<UninvitedCompany>

<WarX>

      • TEH END ***