Talk:Koordynacja administracyjna

Add topic
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Latest comment: 19 years ago by Superborsuk in topic Dyskusja ogólna

Zachęcam do dyskusji i dochodzenia do konsensusu

Cel projektu[edit]

dyskusja

W ramach projektu Wikipedii[edit]

jesteśmy częścią szerszego projektu encyklopedii we wszystkich językach świata

Co wynika z tego stwierdzenia - nie bardzo rozumiem. Pomija ono inne polskie Wiki* (może i dobrze, Wikipedia nie powinna tworzyć polityki innych projektów), ale oprócz podkreślenia wspólnego celu (który jest osobnym punktem), jaki jest powód eksponowania tego faktu w kontekście Koordynacji administracyjnej (propozycja przejęcia/unifikacji polityki administracyjnej innych Wikipedii?)
--tsca
10:49, 22 Apr 2005 (UTC)
Może dobór słów jest zły, ale chodziło mi o to, że czujemy łączność, przyświecają nam te same ideały i chcemy w dużej mierze oprzeć się na rozwiązaniach dot. policy na WP-En i innych. W wypadku paraliżu chcemy się odwołać do całego nurtu pod parasolem WM Foundation, ale chyba możemy liczyć głównie na WPedie, a nie inne projekty. Kpjas 16:22, 22 Apr 2005 (UTC)

Użytkownicy[edit]

dyskusja

Metody podejmowania decyzji[edit]

dyskusja

Głosowania[edit]

dyskusja

To dobry wymóg, że do rozpoczęcia głosowania potrzeba zgody dwóch administratorów. Co prawda oznacza to, że admin będzie musiał przekonać tylko jedną osobę, a nie-admin dwie, ale ograniczy to liczbę niepotrzebnych głosowań i głosowań-trollowań.
--tsca
10:33, 22 Apr 2005 (UTC)
to jest kolejna zmiana ograniczająca prawa uczestników wikipedii na rzecz oligarchii w projekcie. Czemu tej dyskusji nie ogłosiliście oficjalnie na wikipedii? KWIECIEŃ

Dyskusja ogólna[edit]

Wszystkie te założenia i definicje robocze bezwzględnie popieram. Stanowią one fundament projektu, w którym bierzemy udział. Samo "Credo Wikipedii" jest na tyle logiczne i dotyczy na tyle zasadniczych spraw, że IMHO jakakolwiek dyskusja nie jest potrzebna. Reytan 08:14, 22 Apr 2005 (UTC)

Podpisuje się obiema rękami pod tekstem przedmówcy. MatthiasGor Talk 19:20, 28 Apr 2005 (UTC)

Wikipedysta Mzopw zgłosił projekt Regulaminu głosowań. Niezależnie od treści jego pomysłu, należy zastanowić się nad tym tekstem. Nie możemy podjąć poprzez głosowanie najważniejszych dla Wikipedii decyzji, jeżeli jasno nie ustalimy, kto może głosować jaka jest procedura głosowania i co może być jej poddawane. Jest to najważniejsza debata, która zadecyduje o kierunku rozwoju naszego projektu.

Superborsuk 00:13, 13 May 2005 (UTC)Reply

Zachęcam wszystkich Wikipedystów do zapoznania się z konstytucją innego otwartego projektu czyli Debiana

http://www.debian.org/devel/constitution

Jeżeli chcemy stworzyć projekt tak udany jak Debianowcy to możemy podpatrzyć część ich rozwiązań i przenieść je do naszego projektu.

Dla przykładu tak wygląda ich procedura ustawodawcza:


A. Podstawowa Procedura Uchwałodawcza

Te zasady dotyczą wspólnego podejmowania decyzji i plebiscytów tam, gdzie powyżej podano.

A.1. Wniosek

Formalna procedura zaczyna się, kiedy projekt uchwały jest przedkładany i popierany tak, jak jest to wymagane.

A.1. Dyskusja i poprawki

1. Po zgłoszeniu wniosku uchwała może być dyskutowana. Poprawki mogą być wnoszone formalnie, poprzez ich przedłożenie i poparcie zgodnie z wymaganiami dla nowej ustawy, lub bezpośrednio, przez wnioskodawcę oryginalnej uchwały.

2. Poprawka formalna może być zaakceptowana przez wnioskodawcę danej uchwały, w tej sytuacji formalny projekt uchwały jest niezwłocznie zmieniany tak, aby jej odpowiadał.

3. Jeśli formalna poprawka nie jest zaakceptowana lub jeden z popierających nie zgadza się na jej przyjęcie, pozostaje ona poprawką i będzie przegłosowywana.

4. Jeśli poprawka zaakceptowana przez wnioskodawcę nie odpowiada pozostałym, mogą oni wnieść kolejną poprawkę odwracającą wcześniejszą zmianę (znów musi ona spełniać wymagania co do wnioskodawcy i popierającego(cych).)

5. Wnioskodawca uchwały może zasugerować zmiany w sposobie sformułowania poprawek; wchodzą one w życie, jeśli wnioskodawca poprawki i żaden z popierających nie wniesie sprzeciwu. W tej sytuacji zmienione poprawki będą przegłosowywane zamiast oryginalnych

[...]


Superborsuk 00:48, 13 May 2005 (UTC)Reply