Talk:WSC 2021-TH/MMS

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Wiki Science Competition 2021 in Thailand[edit]

Logo for Wiki Science Competition เรียน สมาชิกวิกิมีเดีย

เนื่องจากเราเห็นว่าท่านเคยเข้าร่วมการประกวดรูปถ่ายที่จัดขึ้นโดยวิกิมีเดียประเทศไทย เราจึงอยากเชิญชวนท่านเข้าร่วมการประกวดรูปถ่าย Wiki Science Competition 2021 in Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564 นี้

มีรูปแบบในการประกวด 7 หัวข้อ คือ บุคคลในวิทยาศาสตร์ รูปจากกล้องจุลทรรศน์ สื่อที่ไม่ใช่รูปถ่าย รูปชุด สัตว์ป่ากับธรรมชาติ ดาราศาสตร์ และหมวดหมู่ทั่วไป

หากท่านมีความสนใจในการเข้าร่วมการประกวด ท่านสามารถไปยังหน้าเว็บเพจ Wiki Science Competition 2021 in Thailand เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมและอัปโหลดไฟล์ของท่านภายในช่วงของการประกวดที่ได้กล่าวไว้

ขอแสดงความนับถือ
ทีมผู้จัด Wiki Science Competition 2021 in Thailand
วิกิมีเดียประเทศไทย

Dear Fellow Wikimedians,

Seeing that you have participated in one or more photo contests organized by Wikimedia Thailand, we would like to invite you to participate in Wiki Science Competition 2021 in Thailand which will be held between 15 November – 15 December 2021.

There are 7 categories in which you can submit: People in Science, Microscopy images, Non-photographic media, Image sets, Wildlife & nature, Astronomy, and General category.

If you are interested in participating, you can visit the web page Wiki Science Competition 2021 in Thailand/en for more information and to upload your files within the period of the contest.

Kind Regards,
The organizing team of Wiki Science Competition 2021 in Thailand
Wikimedia Thailand

Logo for Wikimedia Thailand