Talk:Wikimedia CEE Spring 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

İnsanlığın ortak evi[edit]

insanların istediklerinde neler yapabileceklerini kanıtlayacaktır.

    İnsanlık yardımı:İnsanlık vatanı dünyada insanlar arası yardımlaşmayı teşvik edecek herkesin birbirine el uzatacağı inanılmaz bir duygu seli oluşturacaktır.Yemek sofrasında oturan her birey, dünyanın herhangi bir yerinde bir lokma ekmeğe muhtaç insanların olduğunu bilincinde olacak ve yemekleri çöpe dökerken iki defa düşünmesini düşünecektir.Araştırmalara göre dünyada gıdanın üçte biri dökülüyor ve maalesef dünyada 800 milyon insan ekmeğe muhtaç.Eğer bu insanlar biliçlendirilirse çöpe gidecek gıdanın birazı bile bu açlığı bitirecektir.Bu israfı önlemek için gönüllüler oluşturulacak.Böylece gözyaşları azalacak ve yüzler daha gülecektir.Kısacası insanlar biribirine yardım etme mutluluğuna kavuşacaklar.
   İnsanlık eğitimi:Hedef dünyada eğitimi artırmak ve kaliteli hale getirmektir.Bilimi ileriye taşımak ve eğitimin kaliteli olması için çabalar harcanacaktır.Dünyanın herhangi bir yerinde eğitime uzak kalmış insanlara katkı sağlamak ve onları bilinçlendirmektir.Örneğin tarım ve haycancılıkta bilimsel katkı sağlamak gibi benzer katkılar sağlamak.Özellikte dünyada çocukların eğitimden uzak kalmamaları için fırsatlar sunacaktır.Eğitimin ihtiyaca göre verilmesi ve doğru insanlara doğru eğitimin verilmesi ve öğrencilerin farklı yeteneklerini sergileyebilecekleri katkılar sağlaması husunda katkı sağlayacaktır.
    İnsanlık segisi:Dünyada her gönüllünün ürettiği herhangi bir ürünü insanlık sergisinde sergilenecektir.Bu teknolojik bir ürün,madem parçası,değerli bir taş,bir giyecek ve içecek ürünü olabilir.Bu sergide asla sınırlama yoktur.Böylece ürününün pazarlaması ve dünya pazarında yer almasını sağlayacaktır.Üretilen bir ürüne sponsor bulmak ve seri üretime geçilmesi için üreticiye fırsatlar sunacaktır.İnsanlık sergisi farklılıklarıyla dünyada en önemli sergi olacak ve benzeri asla bulunmayacaktır.Çünkü bu sergi dünya insanlık sergisi olacaktır.
   İnsanlık teknolojisi:Dünyada farklı yetenekler keşfedecek ve onların teknolojik becerileri insanlığa kazandıracaktır.Özellikle gençler arasında şu ana kadar duyulmayan ve bilinmeyen bilimlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.İnsanlık vatanına gelen toprak ve taş gibi ürünler incelenecek ve laboratuvar ortamında sırları çözülecek ve insanlık yararına sunulacaktır.Özellikle bu malzemelerin getirildiği yerlerde zenginlikler ortaya çıkarılacak ve bu bölge insanının hizmetine sunulacaktır.Böylece bilime bambaşka bir katkı sağlayacaktır. Humanityhomeland (talk) 16:27, 27 May 2023 (UTC)[reply]

İnsanlık ana vatanı[edit]

İnsanlık vatanı,dünyanın her yerinden getirilecek taşlarla kurulacak bir yapıdır.Dünyanın her yerinden gönüllüler kendi bölgesinden birer taş gönderecekler ve bu taşlar insanlık yurdunun kurulacağı yerde toplanıp şu ana kadar hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği muhteşem bir yapı inşa edilecek.Dünyanın her yerinden toplanan taşlar bu yapıya çok özel bir anlam kazandıracaktır.İnsanlık vatanı dünyanın bir minyatürü olacak.Her ülke için ayrı bölümler meydana getirilecek ve her ülkenin sahip olduğu bölüm o ülkenin mimari tarzını yansıtacaktır.Sonra bu bölümler muhteşem bir çatı altında birleştirilecektir.Bu bölümlerin yapımı ve birleşimi muhteşem bir mimari taz olacak.İnsanlık yurdunun zemin düşemesi dünyanın her yerinden getirilecek ilginç mermer benzeri tarzlarla düşenecektir.Her bölgeye has zemin düşemesi kullanılacaktır.Zemin başlı başına birer müze tarzı olacaktır.İnsanlık yurdu iç ve dış duvarları her ülkenin kendine has mimarı tarzı ile inşa edileceği için her taş ve bütün duvarlar bambaşka bir müze havası verecektir.

      İnsanlık yurdunun etrafında insanlık bahçesi kurulacaktır.Bu bahçenin toprağı dünyanın her yerinden gönüllüler tarafından gönderilecek.Burada dikilecek ağaçlar ve bitkiler de aynı bölgelerden getirilecek tohum ve fidelerlerden oluşacak.İnsanlık bahçesi dünya botanik bahçesinin en kapsayıcısı ve en muhteşemi olacak.Bu bahçenin dikiminde en yeni peyzaj mimarisi uygulanacak.Şu ana kadar hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir gözün görmediği muhteşemlikte olacak.Dünyanın her yerinden insanlar bu muhteşem bahçeyi görmek için buraya akın edecekler. Humanityhomeland (talk) 16:37, 27 May 2023 (UTC)[reply]

insanlık müzesi[edit]

İnsanlık müzesi:Her ülke ait olduğu bölümde ülkesinin sembolünü ve kültürünü ifade eden ürünlerini sergileyecekler.Bu ürünler sıradışı olacaklar.Dünyanın her hangi bir yerinde ki ürünlerinden tutun da modern dünya ürünlerine kadar sergilenecekler.Antik eserlerden teknolojik buluşlara kadar eserler sergilenecek.Bu ürünler mutfak gereçleri,yiyecek çeşitleri,teknolojik eserler ,yaşam tarzı ürünler ,değişik bir taş,farklı bir toprak parçası,ağaç kabuğu,dini milli figürler vb her ürün sergilenebilecek.Yani aklın almayacağı kadar kapsamı geniş ve sonsuz olacak.

    İnsanlık yaşam tarzı ve kültürel müzesi:Dünya insanları farklı dil,din,gelenek,görenek ve kültürlerden meydana gelmektedir.İnsanlık müzesi bu kültürleri korumak ve yok olmaya mahkum değerleri tekrar ortaya çıkararak korumaya alacaktır.Dünyanın her hangi bir yerinde olan yaşam tarzlarını aynı noktada birleştirecek ve sosyo kültürel mozaik tarzında kültürleri ve toplulukları kaynaştıracaktır.Dünyanın ilginç yaşam tarzlarını dünya insanlığıyla buluşturacaktır.Böylece insanlık yurdu dünya değerlerini ortaya çıkaracak ve koruyacaktır.
     İnsanlık tarihi:Dünyada her hangi bir yerinde bulunan köylerden tutunda şehir ve devletlere kadar o bölgenin tarihi bilgilerini o bölge insanlarından almak ve dünya tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaktır.Dini,dili ve ırkı ne olursa olsun insanların verdiği bilgileri toplamak ve bir tarih müzesi meydana getirmektir.Mesela bu insanların güç yolları,akrabalık ilişkileri kökenleri ortaya çıkarmaktır.Bu insanların sosyal ve kültürel yapılarını araştırarak diğer topluluklarla benzerliklerine göre kökenlerini ortaya çıkarmak.Dolayısıyla insanlık yurdu insanlık tarihine bam başka bir anlam verecektir. Humanityhomeland (talk) 16:38, 27 May 2023 (UTC)[reply]