Template:Model card ORES damaging edit/bs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Model card
This page is an on-wiki machine learning model card.
A diagram of a neural network
A model card is a document about a machine learning model that seeks to answer basic questions about the model.
Model Information Hub
Model creator(s)Aaron Halfaker (User:EpochFail) and Amir Sarabadani
Model owner(s)WMF Machine Learning Team (ml@wikimediafoundation.org)
Model interfaceOres homepage
CodeORES Github, ORES training data, and ORES model binaries
Uses PIINo
In production?Yes
Which projects?{{{language}}} {{{project}}}
Ovaj model koristi dane o reviziji da predvidi verovatnoću da je revizija šteta.


Motivacija[edit]

Neki redigeri u dobroj vjeri štete članku, a ne svi štetni redigeri su u loš vjeri.

Ovaj model pomaže da se priprema pregled potencijalno štetnih uređenja ili vandalizma.

Korisnici i upotreba[edit]

Use this model for
 • Ovaj model treba koristiti za prioriteta revizije i potencijalnog povratka vandalizma na bosanskoj Wikipediji.
 • Ovaj model treba koristiti za otkrivanje štetnih doprinosa urednika na bosanskoj Wikipediji.
Don't use this model for
 • Ovaj model ne treba koristiti kao konačni arbiter da li se uređenje treba smatrati štetnim ili ne.
 • Ovaj model ne smije se koristiti van bosanske Wikipedije.
Current uses
 • Bosanska Wikipedija koristi model kao uslugu za olakšavanje efikasnog triaža vandalizma, uređivanja recenzija ili podrške novim ljudima.
 • Na individualnoj osnovi, svako može da podnese ispravno formaturisan poziv API-a ORES-u za određenu reviziju i dobiti rezultat ovog modela.
Example API call:
{{{model_input}}}

Etičke razmatranja, upozorenja i preporuke[edit]

Bosanska Wikipedija je odlučila da koristi ovaj model.

Ovaj model je poznat po tome što daje novim urednicima veću verovatnoću da će oštećenje biti moguće.

Interne ili vanjske promjene koje bi mogle da dovedu do zastarjelog ili prestane da se koriste su:

 • Drift podataka znači da podaci o obuku za model više nisu korisni.
 • Ne ispunjava željene performanse u proizvodnji.
 • Bosanska zajednica Wikipedije odlučuje da više ne koristi ovaj model.

Model[edit]

Izvrstveni učinak[edit]

Test data confusion matrix: {{{confusion_matrix}}}

Test data sample rates: {{{sample_rates}}}

Test data performance: {{{performance}}}

Izvršavanje[edit]

Model architecture
{{{model_architecture}}}
Output schema
{{{model_output_schema}}}
Example input and output
Input:
{{{model_input}}}

Output:

{{{model_output}}}

Podaci[edit]

Data pipeline
Tabela podataka o uređenjima se prikuplja iz Mediawiki API, unapred obrađuje (preko log-transformacija, pridruživanja sa podacima javnog urednika itd.), i povezuje se sa korisničkim generisanim etiketama dobre volje / štete.
Training data
Ovaj model je obučen koristeći ručno označene podatke o obuku koje su starije nekoliko godina.
Test data
Statistike koje su ovde prijavljene izračunane su odabirom slučajnog podjela podataka o obuku kako bi se izdržavala iz procesa obuke.

Licencije[edit]

Citiranje[edit]

Cite this model card as:

@misc{
 Triedman_Bazira_2023_{{{language}}}_{{{project}}}_damaging,
 title={ {{{language}}} {{{project}}} damaging model card },
 author={ Triedman, Harold and Bazira, Kevin },
 year={ 2023 },
 url={ https://meta.wikimedia.org/wiki/Model_card_ORES_damaging_edit/bs }
}