Jump to content

Template:Strategy/Wikimedia movement/2017/Research and notes/Audit of past strategy processes/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Quá trình chiến lược: phân tích - Index

Các quan điểm cộng đồng


Chiến lược phong trào giai đoạn 2010-2015

Tập trung thu hẹp năm 2012

Kêu gọi hành động năm 2015

Chiến lược của Tổ chức Wikimedia giai đoạn 2016-18

Template documentation


Usage

Provides sidebar navigation for Audit of past strategy processes done for 2017 Wikimedia movement strategy process.

{{Strategy/Wikimedia movement/2017/Research and notes/Audit of past strategy processes}}

Example

Quá trình chiến lược: phân tích - Index

Các quan điểm cộng đồng


Chiến lược phong trào giai đoạn 2010-2015

Tập trung thu hẹp năm 2012

Kêu gọi hành động năm 2015

Chiến lược của Tổ chức Wikimedia giai đoạn 2016-18