Template:Strategy/Wikimedia movement/2017/timeline/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:Strategy/Wikimedia movement/2017/timeline and the translation is 100% complete.
Mốc thời gian được sửa đổi
Chu kỳ 1 (tạo) Làm rõ ý nghĩa Chu kỳ 2 (tranh luận) Làm rõ ý nghĩa lần cuối Chu kỳ 3 (Đưa ra nội dung Các Tiếng nói mới;
Phác thảo hướng đi chiến lược)
Chia sẻ và phác thảo lần cuối Lấy ý kiến cộng đồng Giai đoạn 2
14 tháng 3-18 tháng 4 18 tháng 4-5 tháng 5 11 tháng 5-12 tháng 6 12 tháng 6 đến 30 tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 và tháng 9 Tháng 10 Cuối năm 2017-2018