Template:Welcome/doc

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Usage[edit]

English: Your signature is not included in the substituted template; you need to add four tildes (~~~~). You are encouraged to convert the template to their native language if needed.
Tiếng Việt: Chữ ký của bạn không được bao gồm trong các mẫu thay thế; bạn cần phải thêm bốn dấu ngã (~~~~). Tất cả người dùng sẽ tự động được chào đón bởi các hệ thống theo Welcome Meta-Wiki tên người dùng; bạn vẫn được khuyến khích để thêm vào chữ ký của bạn hoặc tin nhắn cá nhân cho người dùng mới nếu bạn muốn chào đón họ, và để tùy chọn chuyển đổi các mẫu ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Español : Su firma no se incluye automáticamente al sustituir la plantilla. Tiene que introducirla automáticamente añadiendo --~~~~. Todos los usuarios reciben esta plantilla automáticamente al registrarse por el sistema automático.
Asturianu: La to robla nun s'incluye automáticamente al sustituir la plantía; necesites introducila añadiendo --~~~~. Tolos usuarios reciben esta plantía al rexistrase pol sistema automáticu.
Português : A sua assinatura não é incluída no modelo substituido; precisa de adicionar quatro tis (~~~~). Você é incentivado a converter o modelo no seu idioma nativo, se necessário.

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified

See also[edit]