Training modules/Dealing with online harassment/slides/where-should-the-documentation-be-stored/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Other languages:
العربية • ‎বাংলা • ‎English • ‎עברית • ‎हिन्दी • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎svenska

Undersöka rapporter: Var ska dokumentationen förvaras?

Svaret på denna fråga beror din roll. Vissa grupper, som medlingskommittéer (Arbitration Committees), kan ha sin egen ”privata” wiki. Andra grupper kan i första hand använda mejl i sin kommunikation. Enskilda personer som får rapporter har kanske ingen bestämd plats för dokument. Så jobba antingen på ditt teams utvalda plats eller i ett säkert dokument som du själv har skapat för att spara informationen på.

Använd inte en “sandlåda” på wiki för detta och undvik att lägga dina dokument på platser som är tillgängliga publikt, som till exempel ej säkra konton i “molnlagring”. Gemensamma dokument som Google Docs kan vara användbart, men du bör vara uppmärksam på att ”dela” eller säkerhetsinställningar (se Googles hjälpsida om detta ämne). Dina dokument kan innehålla information som kan identifiera personer, och en ”läcka” kan skada ett rykte permanent samt det publika förtroendet användare har för din grupp.