Translation teams/ht

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Kreyòl ayisyen:

Ekip tradiksyon nan Kreyòl Ayisyen

N ap retwouve nou sou paj sa a pou tradui kèk travay nan lang Kreyòl Ayisyen. Li mande anpil travay ak kolaborasyon ak òganizasyon. Se ansanm n ap fè bagay yo vanse.

Tradiksyon yo ap nan plizyè sans : LangKreyòl Ayisyen epi Kreyòl AyisyenLang an
Egzanp :

  • Angle vè Kreyòl Ayisyen
  • Kreyòl Ayisyen vè Angle

Atik yo ap mande sou pajwèb ofisyèl Wikimedya a

English:

Haitian Creole translation team
This page is used for coordination of the Haitian Creole translation team.

This team is composed of volunteers any of whom may or may not be active at any time. The team is charged with translations to and from Wikimedia Foundation all useful documents : Official website. This coordination and results of the translation will be done here on this wiki, the "Meta" wiki.

Manb yo[edit]

Yo ap boule[edit]

Ki sa yo ap fè[edit]

Paj pou gade[edit]