Translations:Community Wishlist Survey 2021/5/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Tình trạng nguyện vọng còn lại năm 2019 và 2020: Có 3 nguyện vọng còn lại từ các cuộc điều tra năm 2019 và 2020 mà chúng tôi chưa thực hiện hoặc giải quyết. Kể từ khi họ nhận được một số lượng lớn phiếu bầu, chúng tôi sẽ bao gồm chúng trong tồn đọng 2021 của chúng tôi. Trong 2019 wishlist, có 2 lời chúc sẽ được bao gồm: tên phần trong diffđược đặt tên tham chiếu trong VE. Trong 2020 wishlist, có 4 điều ước mà chúng tôi đã bắt đầu hoặc đã được thực hiện. Có 1 mong muốn từ danh sách mong muốn năm 2020 mà chúng tôi chưa làm việc, vì vậy nó cũng sẽ được bao gồm trong tồn đọng năm 2021: chèn chứng thực như một corpus. Bạn có thể xem lại báo cáo trạng thái của chúng tôi cho danh sách mong muốn 2019.